Seminari 1 Estandardització (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Salut Pública
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 03/04/2016
Descargas 6

Vista previa del texto

Unybook: jmartiarques75 Farmacia UB ó = ó = ú .
ú .
2015-2016 = ó = ó 250 = 0,01 = 10 10 25.000 250 = 0,01 = 10 10 25.000 La taxa de mortalitat específica per edat es calcula: í Grup d’edat 0-20 21-49 50-69 >= 70 Total Població per grup d’edat 4.000 9.000 10.000 2.000 25.000 = ú .
ó Nombre de morts (defuncions observades) 10 40 100 100 250 ′ = 10 = 2,5 10 4.000 Taxa de mortalitat específica per edat (x10-3) 2,5 4,4 10 50 Unybook: jmartiarques75 Farmacia UB 2015-2016 Mètode directe d’estandardització: Hem de tenir en compte que les dades de població estàndard ens les han de donar.
= = 2,5 10 12.000 = 30 í ó Càlcul taxa mortalitat estandarditzada (TE): Població A Grup d’edat 0-20 21-49 50-69 >=70 Total Població B Grup d’edat 0-20 21-49 50-69 >=70 Total ó = ó = ∑ ∑ ó ó = à = à 424 = 8,5 10 50.000 590 = 11,8 10 50.000 Taxa de mortalitat específica per edat (x10-3) 2,5 4,4 10 50 Població estàndard 12.000 19.000 16.000 3.000 50.000 Morts esperades 30 83.6 (84) 160 150 424 Taxa de mortalitat específica per edat (x10-3) 5 6 16,6 50 Població estàndard 12.000 19.000 16.000 3.000 50.000 Morts esperades 60 144 265,6 (266) 150 590 à Unybook: jmartiarques75 Farmacia UB Í 2015-2016 ó ó = ó ó = 8,5 = 0.72 = 72% 11,8 També es pot calcular l’índex comparatiu de mortalitat de la població B respecte la població A: Í = La població B té més mortalitat que la població A.
Mètode indirecte d’estandardització: 11,8 = 1,39 = 139% 8,5 Unybook: jmartiarques75 Població A Grup d’edat 0-20 21-49 50-69 >=70 Total Població B Grup d’edat 0-20 21-49 50-69 >=70 Total Farmacia UB 2015-2016 Població per grup d’edat 4.000 9.000 10.000 2.000 25.000 Taxa de població estàndard (x10-3) 3 5 13 50 Defuncions esperades 12 45 130 100 287 Població per grup d’edat 8.000 10.000 6.000 1.000 25.000 Taxa de població estàndard (x10-3) 3 5 13 50 Defuncions esperades 24 50 78 50 202 ó = = ó = = Més mortalitat en B que en A.
250 = 87,1% 287 250 = 123% 202 Unybook: jmartiarques75 Farmacia UB 2015-2016 Un altre exercici: ara sols compararem dos grups de població: de 0 a 20 anys i més grans de 20 anys. Necessitem la taxa específica per edat de la població estàndard (ens ho han de donar).
Les dades de les següents poblacions se les va inventar la professora...: Població A Grups d’edat 0-20 >=21 Total Població 5.000 5.000 10.000 ó Població B Grups d’edat 0-20 >=21 Total ó Taxa de població estàndard 4·10-3 16·10-3 = Població Defuncions esperades 20 80 100 = 120 = 1,2 = 120% 100 Taxa de població estàndard 4·10-3 16·10-3 4.000 8.000 12.000 = En aquest cas hi ha major mortalitat en la població A.
Defuncions esperades 16 128 144 = 144 = 1 = 100% 144 El mètode directe es millor perquè treballes amb dades de mortalitat reals i no estandarditzades que son “fictícies”.
...