TEMA 18. SISTEMES CERTIFICABLES (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 3º curso
Asignatura Higiene en la Indústria Alimentària i APPCC
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 15/06/2017
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

HIGIENE EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I APPCC ARUIZPEREZ TEMA 18. SISTEMES CERTIFICABLES BASATS EN L’APPCC Un cop tenim l’APPCC, que és d’obligat compliment, no és certificable. Tenim la necessitat de garantir que el nostre producte és correcte, per tant, intentem funcionar amb el què es diu qualitat concertada; document amb àmbit legal que estableix les característiques de qualitat del producte.
A més, hi ha especificacions de seguretat alimentària  GFSI; iniciativa global de seguretat alimentària.
Decidir què és i què no és una norma que garanteixi la seguretat alimentària. Uns homes creen una norma que garanteix la seguretat alimentària i és obligatòria la seva implantació i algú que ho revisi. Aquí apareixen totes les normes. Tot està basat en un únic concepte; l’APPCC, per tant, fem el què fem haurem de passar per l’APPCC.
Pren la decisió de que, nosaltres que som el 80% dels que comprem i decidim el què està bé o malament i podem liar la troca, diem quines són les normes homologades o no.
La GFSI, té 3 principis i tot està basat en l’APPCC: 1. Gestió de la seguretat alimentària 2. Bones pràctiques de fabricació 3. APPCC HIGIENE EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I APPCC ARUIZPEREZ Actuem com si fóssim legisladors i et diuen el què has de fer i tenir. Si hi ha algun problema, hi ha indemnitzacions.
Fer una auditoria sobre GFSI, haig de tenir en compte l’entorn. Si estic en un camp on no hi ha pesticides, puc tenir una plaga i, per tant, ho haig de contemplar.
També es contempla aigua i gel. La legislació de gel és molt antiga així que poden entrar a GFSI per saber com és.
NORMA BRC La norma BRC és un sistema de seguretat alimentària desenvolupat per la distribució minorista britànica.
Va sorgir com a necessitat de desenvolupar una norma conforme de qualitat i seguretat alimentària.
HIGIENE EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I APPCC ARUIZPEREZ GB té una gran dependència de l’exterior i, a més, fer qualsevol seguiment dels proveïdors és difícil perquè està lluny.
Però eren un imperi molt gran així que ja estaven acostumats a això i com a bons comerciants, van ser els primers en crear una normativa.
Intenta donar resposta a: - Les demandes dels consumidors - La responsabilitat cada cop major dels distribuïdors - L’increment de requisits legals - La globalització del subministrament de productes.
És una norma específica per a la indústria agroalimentària, només aplicable a fabricants o envasadors de productes alimentaris, la norma BRC només pot aplicar-se quan es processa un producte o quan existeix un perill de contaminació d’un producte durant el procés d’envasat primari.
Per transport, emmagatzematge i distribució hi ha una altra norma més concreta.
És específica per elaboradors i envasadors, no per transportadors. És per a la indústria transformadora.
Beneficis que aporta: - Reducció del número d’auditories suportades, la certificació evita auditories d’empreses de distribució i altres clients que reconeixen l’auditoria de certificació com a pròpia - Consisteix una prova evident del compliment de la legislació en matèria de seguretat alimentària - Suposa una diferència competitiva - Assegura una major transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.
Si prenc la decisió de certificar-me de la BRC, cada any vindrà un organisme independent, que la meva indústria compleix la norma BRC. Contemplo tota la legislació europea.
És una normativa establerta per l’Associació de Minoristes Britànics. Està formada per comerciants al por menor que tenen petits comerços, fins a grans cadenes comercials especialitzades i supermercats. Representa al 90% dels comerços minoristes en el Regne Unit aproximadament.
El BRC es forma al 1992, al fusionar-se dos de les principals associacions de comerciants al por menor: British Retailers’ Association i el Retail Consortium.
L’associació BRC vela pels interessos del comerç minorista. Moltes de les empreses que exporten al Regne Unit han de complir la Norma BRC per començar la seva activitat.
Els interessos i objectius de la BRC són: - Defensar els interessos del comerç minorista del Regne Unit - Assegurar el compliment de les obligacions legals - Protegir al consumidor oferint-li un producte segur des del punt de vista de seguretat alimentària - Mantenir unes regles comunes i clares per a les avaluacions i auditories a proveïdors - Disminuir els costos de producció - Reduir la inflació dels preus dels aliments.
Tenen una gran capacitat d’establir preus de compra encara que està prohibit.
Han creat el concepte  comodity; és el producte que saps que el teu client necessitarà sempre i que no li dóna gaire valor. Per tant, podràs dedicar-te a altres conceptes.
HIGIENE EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I APPCC ARUIZPEREZ Altres normes BRC: - BRC emmagatzematge i distribució S’aplica a aquelles empreses que participen en l’emmagatzematge i distribució d productes alimentaris i no alimentaris. Està dissenyada per assegurar les millors pràctiques en el maneig, emmagatzematge i distribució de productes i promoure la millora continua en les pràctiques operatives.
- BRC envasos i embalatges És adequat per proporcionar una guia de seguretat i qualitat per als proveïdors de materials d’embalatge de fabricants d’aliments. Actualment, és demandat per fabricants de productes mèdics, farmacèutics, cosmètics, articles per bebès o de consum d’envasos La norma BRC IOP/PACKAGING diferència entre dos nivells de risc A o B, en funció de l’ús final del material d’envàs i embalatge amb respecte al tipus de producte.
Requereix: o El compromís de l’equip directiu de l’empresa: els recursos necessaris per demostrar que s’ha adquirit el compromís de complir amb els requisits de la Norma o Un pla APPCC que permet centrar-se en els riscos significatius per a la seguretat dels processos i productes d’envàs i embalatge i que exigeixen un control específic a fi de garantir la seguretat dels productes o Un sistema eficaç i documentat de gestió de qualitat o Programa de prerequisits: les condicions bàsiques mediambientals i de funcionament amb les que ha de comptar l’empresa.
- BRC productes de consum Estableix els requisits per a la producció i subministrament de productes de consum segurs i legals de qualitat constant. Els productes poden ser distribuïdor de la marca (marca blanca), de marca o productes sense marca.
L’abastiment cobreix una àmplia gamma de productes no alimentaris en el mercat global, incloent els productes formulats, tals com xampús, pintures i cosmètics, articles fabricats com televisors...
NORMA IFS És una norma reconeguda per GFSI per auditar la qualitat i la seguretat alimentària de processos i productes de les empreses alimentàries. Només és aplicable en empreses que elaboren aliments o que envasen productes a granel.
IFS Food aplica quan es processa un producte o quan existeix un perill de contaminació d’un producte durant el procés d’envasat primari.
És important per totes les empreses alimentària, especialment per aquells fabricants que produeixen productes amb marca del distribuïdor, ja que conté molts requisits relacionats amb el compliment de les especificacions.
Serveix de recolzament als esforços de producció i comercialització per a la seguretat i la qualitat de la marca.
La versió 6 de la norma IFS va ser desenvolupada amb la participació activa de les entitats de certificació, distribuïdors, la indústria i empreses de serveis alimentaris de tot el món.
Objectius: - Establir una norma comú amb un sistema comú d’avaluació HIGIENE EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I APPCC ARUIZPEREZ - Treballar amb entitats de certificació acreditades, auditors qualificats i aprovats per IFS - Assegurar una major facilitat per la comparació i la transparència al llarg de tota la cadena de subministrament - Reduir costos i temps a fabricants i distribuïdors Només és la pròpia IFS que capacita als seus auditors. Si vols ser auditor de la IFS, has de fer un examen fet per la pròpia IFS.
Contingut 1. Responsabilitat de la direcció 2. Sistema de gestió de la qualitat i de la seguretat alimentària 3. Gestió dels recursos 4. Planificació i procés de producció 5. Mesura, anàlisi, millores 6. Food defense Beneficis del departament de producció - Un millor entendiment entre la direcció i el personal en relació amb les bones pràctiques, normes i procediment Vigilància del compliment de la legislació alimentària Ús més eficient dels recursos Reducció de la necessitat d’auditories dels clients Auditories de tercera part independents Possibilitat de reduir el temps total de l’auditoria mitjançant la combinació de múltiples auditories Major flexibilitat mitjançant l’aplicació individual d’un enfocament basat en el risc Millora de la reputació empresarial com proveïdor de productes d’alta qualitat i segurs Habilitat per negociar amb els clients que requereixen auditories de tercera part L’ús del logo i del certificat IFS per demostrar el compliment amb els estàndards més alts En el fons era per productors que no es podien controlar fàcilment i que estiguessin sota la norma.
Tant BRC com IFC, no porten l’instintiu en l’embalatge final perquè només fa referència a la fase productiva i perquè si jo identifico el producte, li donaria el distintiu al productor quan la força és del distribuïdor.
IFS Cash&Carry Cobreix totes les activitats de tractament de productes a granel no empaquetats en autoserveis o empreses majoristes.
Els requisits d’aquest estàndard són els mateixos que els del IFS FOOD, però a més, es va desenvolupar una part que descriu el mode de tractar requisits especials en autoserveis majorista. També és possible obtenir una certificació de IFS Cash&Carry de grup.
L’Estat Espanyol no el tolerem però fora és cada vegada més freqüent. Moltes empreses petites, no compren al productor sinó a un petit distribuïdor.
HIGIENE EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I APPCC ARUIZPEREZ IFS HPC L’estàndard IFS HPC és un esquema de certificació de producte pensat per les empreses que fabriquen amb productes per a la higiene personal i productes químics. És un estàndard metes dels quals són garantir la seguretat del producte, reduir els costos i assegurar la transparència amb respecte a la totalitat de la cadena de producció de productes per a la llar i d’higiene personal.
Té la mateixa estructura que l’estàndard IFS Food: - Un protocol d’auditoria - Una llista de comprovació per les auditories. Exigències referents a la competència dels auditors i als organismes de certificació.
- Exigències referents a les plantilles que han d’utilitzar-se per redactar l’informe d’auditoria i per estendre el certificat.
IFS treu una novetat i immediatament BRC es posa com a boig per treure un esquema semblant.
IFS Logistics És l’estàndard IFS desenvolupat per totes les activitats logístiques de productes alimentaris i no alimentaris, tals com el transport, emmagatzematge, distribució...
s’aplica en tot tipus d’activitats: enviaments per carretera, tren...
Quan l’empresa processadora té el seu propi departament o activitats logístiques i/o de transport, s’inclou en l’estàndard IFS Food, dins de l’apartat sobre transport i emmagatzematge. Si és una empresa que es dedica exclusivament a aquesta activitat s’aplica l’estàndard IFS Logistics.
Tota la cadena de transport.
IFS Broker Aplicable a corredors i/o importadors d’aliments, empreses que exerceixen principalment una activitat comercial.
Comprova si un corredor/importador ha implementat les mesures apropiades en els seus processos amb el fi de transmetre als seus proveïdors els requisits de seguretat i qualitat dels aliments i ha supervisat el compliment de tals requisits, de manera que els productes subministraments compleixin tant els requeriments legals com les especificacions contractuals.
Si un corredor/importador, a més, posseeix un emmagatzematge propi o realitza serveis de transport per compte propi, segons el IFS Logistic, aquestes unitats de producció han d’estar certificades. D’aquesta manera, s’ha creat un sistema modular de certificació i aquest pot aplicar-se amb flexibilitat als processos dels corredors.
BRC encara no la té desenvolupada. No està del tot implantada perquè els productors grans, principals, són pocs així que no val la pena. Una gran empresa no la té implantada perquè no la necessita.
...