Tema 11 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

INSUFICIÈNCIA CARDÍACA: Anomalia en la funció cardíaca que determina un error en la funció de bombeig del cor per portar als teixits oxigen i nutrients.
IC és un síndrome, en el que apareixen nombrosos símptomes i signes d’hipertensió venosa pulmonar i/o sistèmica o de baixa despesa cardíaca derivats tant del fracàs del cor com bomba (1 o ambdós ventricles) així com dels mecanismes compensadors que es posen en marxa per fer front a aquest fracàs.
CAUSES MÉS IMPORTANTS DE IC: 1. Fallada miocàrdica: a. Miocardiopaties b. Miocarditis c. Isquèmia d. Malaltia valvular e. Malalties congènites 2. Sobrecàrrega hemodinàmica: a. Crisis hipertensives embòlia pulmonar ARRITMIES: Una arítmia és una alteració del ritme cardíac. Les arítmies cardíaques apareixen per algun d’aquests 3 motius: 1. L’impuls elèctric NO es genera adequadament 2. L’impuls elèctric s’origina en un LLOC erroni 3. Els camins per la conducció elèctrica estan ALTERATS Símptomes: palpitacions, mareig, síncope, dolor toràcic o pèrdua de coneixement, però també poden passar inadvertides i detectar-se casualment quan es realitzen proves diagnòstiques.
VALVULOPATIES: malalties pròpies de les vàlvules del cor. Les vàlvules poden malmetre per infeccions, per traumatismes, per envelliment, etc. Fa anys la causa fonamental era la febre reumàtica, una malaltia infreqüent ara en els països desenvolupats.
FACTORS DESENCADENANTS: anèmia, embaràs, arítmies, miocarditis, endocarditis, infecció pulmonar, infecció urinària, exercici excessiu, abandonament de tractament.
CLASSIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA: INSUFICIÈNCIA CARDIACA: El miocardi NO pot bombejar o expulsar la sang del cor ADEQUADAMENT  insuficiència cardíaca SISTÒLICA.
Els músculs del cor estan RÍGIDS i no s’omplen amb sang fàcilment  insuficiència cardíaca DIASTÒLICA.
FORMES CLÍNIQUES: *IC sistòlica o diastòlica *IC aguda o crònica Altra classificació: *IC anterògrada: símptomes d’aportació insuficient al sistema arterial.
*IC retrògrada: símptomes de retenció hidrosalina i venosa com conseqüència del fallo ventricular.
...