Fisiologia de l'esport (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Funció del cos humà
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 19/09/2014
Descargas 32

Vista previa del texto

Fisiologia de l’exercici.
1. Funció muscular.
1.1. Força muscular.
 Tensió que un múscul pot oposar a una resistència en un sol esforç màxim. Aquesta pot ser: - Estàtica: sense desplaçament. Es produeix una contracció ismoètrica.
- Dinàmica: amb desplaçament. Es produeix una contracció isiotònica.
1.2. Potencia muscular.
 Producte de la força per la velocitat del moviment. Mesura de la quantitat total de treball que realitza el múscul per unitat de temps.
1.3. Resistència muscular.
 Capacitat d’un múscul de mantenir accions musculars repetides o una simple acció estàtica. Augmenta amb la força muscular i mitjançant canvis en la funció metabòlica local i circulatòria.
1.4. Entrenament.
Aquest pot provocar un increment de la força muscular i es provoquen alteracions del control neural del múscul estriat: - Reclutament d’unitats motores addicionals.
Canvi del patró de reclutament que provoca una major coordinació.
*Hipertrofia: augment de la massa muscular. (miofibrilar o sarcoplasmàtica) Poden provar respostes hormonals.
2. Metabolisme.
El continu energètic es basa en que no utilitzem únicament un o un altre tipus de font d’energia sinó que aquestes van solapant en diferents proporcions fins que s’esgotin.
3. Cardiovascular.
4. Respiratori.
Tindrem tres tipus de canvis - Ventilació: disminuir l’acidosi Reduir el par de l’aigua al interstici pulmonar Mantenir una menor resistència vascular pulmonar Umbral ventilatori. Inicialment incrementem molt el volum corrent, però arriba un temps que incrementem la freqüència respiratòria per tal de poder augmentar la quantitat d’intercanvi.
...