Lliçó resum 20-25 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Dret Penal
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 29/01/2015
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Dret Penal-Criminologia M0 Prof.Mir Anna Sánchez Martí 12/12/2014 DRET PENAL LLIÇÓ 20-25 Tema 14. Imputació personal o culpabilitat La imputació personal de l’autor no te res a veure amb la gravetat del fet. Una falta pot ser imputable i un delicte greu pot no ser-ho. La imputació ve donada amb les característiques personals de l’autor, depenent d’aquestes el subjecte pot ser imputable inimputable o semi-inimputable. Encara que el subjecte sigui inimputable, el fet segueix sent antijuridic.
Art 14.3 CP Regula l’error de tipus.
-Error de prohibició: el subjecte desconeix el dret, desconeix la prohibició del fet que esta realitzant. Es error invencible, el subjecte no ho podia saber. Error vencible, disminució de la responsabilitat disminució de la pena, però el subjecte podria haver-ho sabut. (L21) Art 14.3 CP Regula l’error de tipus.
Hi ha molts poc casos en que s’accepti l’error de prohibició.
-Inimputabilitat: (Situació normal, persona anormal) Imputació personal no es igual a inimputabilitat. Art 20 CP es refereix als casos d’inimputabilitat, en que hi ha alteracions o anomalia psíquica i no podia comprendre la il·licitud del seu fet (Part biològica) o no pot actuar segons aquesta comprensió (Part psicològica). Inclou casos d’oligofrènia (intel·ligència insuficient). Pot haver: - Exclusió de la imputabilidat penal. Eximent completa.
- Exclusió incompleta de la imputabilidat penal. Eximent incompleta. (Té més efecte atenuant que els atenuants ordinaris, s’aplica la pena inferior en un o dos graus) Art. 21.1CP* - Atenuament ordinari. (S’aplica la meitat inferior de la pena) Art 21.7 CP Atenuant analogica.
*Si faltes algun dels elements o requisits en algun dels eximents previstos en l’article anterion (Art 20.1 CP) s’aplica....
·Alteracions psiquiques, malalties mentals: el seu cap es guia per altres coses, alienes al dret.(L22/23) Malalties mentals endogenes son les mes importants. Esquizofrenies, paranoies, transtorn bipolar (psicosis maniaco-depressiva), epilepsia. Son les que no venen per causes externes.(Exogenes) La palabra manía quiere decir euforia exagerada, los maniaco-depresivos es porque la manía es cuando están eufóricos y depresivos cuando están bajos.
Las paranoias son delirios, fantasmas patológicos.
·Demencia: El dement es una persona que era ric en inteligencia pero amb l’edat l’ha perdut. L’oligofrenic mai l’ha tingut.
·Oligofrenia: 1 Dret Penal-Criminologia M0 - Prof.Mir 40 oligofrenia profunda. Edat mental 3-4 anys. Podria haver eximient completa.
60-80 oligofrenia mitjana. Edat mental 7-11 anys. Eximient incompleta 90-100 inteligencia normal.
·Menor de 18: no es imputable por el CP comú. Però no es cert que sigui inimputable del tot. Dels 14 als 18 es regeix per la llei penal del menor. Se li imposen penes diferents i més flexibles. També es nombren mesures de seguretat.
-Causes d’exculpació o de disculpa: (L24) (Persona normal, en situació anormal) ·Por insuperable Poder actuar d’una altre manera (Welzel). Per respondre penalment hauria d’haver pogut actuar d’una altre manera. Era lliure en el moment dels fets, només podem respondre pels actes que fem en una situació lliure.
Motivabilitat normal. Possibilitat del ser motivat normalment.
Anormalitat motivacional. La persona pot tenir una ment anormal, o trovar-se en una situació anormal.
2 ...