Tema 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Introducció al màrqueting
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

INNOVACIÓ, MARKETING I COMUNICACIÓ.
1.INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT PYMES, INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT. LES POLÍTIQUES DE SUPORT: INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT:   Innovació: transformació d’una idea en un “producte” vendible Innovació de “producte i procés” (dimensió tecnològica) EL ROL DE LA INNOVACIÓ EN ELS AVANTATGES COMPETITIVES: INNOVACIÓ I CREACIÓ DE VALOR: TIPOLOGIA D’INNOVACIONS: 10 TIPUS D’INNOVACIÓ (DOBLIN):  La innovació: o No és una invenció (pot requerir-la, però requereix moltes altres coses també) o Ha de ser viable i generar retorns o En la majoria de les ocasions és poc radical o Avui en dia, implica pensar més enllà del producte  Innovar: o És important, però saber ON innovar també o Implica començar pels problemes importants (dels clients per exemple) o Suposa rebutjar les respostes incompletes o Sols serveix si arribem al mercat o És l’art de fer senzilles les coses complexes Un marc d’anàlisi que es pot utilitzar per:    Analitzar casos històrics Com eina de diagnòstic (a nivell intern o en relació a l’entorn, per detectar gaps o revelar oportunitats) En funció dels perfils, s’evidencien patrons de tàctiques d’innovació, i opcions de millora en les tàctiques A l’esquerra en blau els T que estan més orientats a l’interior de l’empresa i que estan lluny dels clients.
Al anar cap a la dreta, els T són cada vegada més “customer oriented”:    L’interior de la empresa i el seu model de negoci (blau) El nucli del producte o servei de l’empresa (o un conjunt de productes i serveis) (groc) Elements clau en relació amb el client i el sistema de negoci (vermell) INNOVACIÓ EN SERVEIS: Canvis organitzatius: - Les fronteres amb els altres tipus d’innovacions es difuminen (desmaterialització) Les innovacions en serveis i organitzatives obtenen un reconeixement generalitzat Serveis: conjunt d’activitats, essencialment intangibles, dirigides a la resolució del problema d’un client.
    En els serveis predomina el valor intangible Els serveis són més un procés que un objecte Producció i consum són en general simultanis. No es poden emmagatzemar.
Els serveis es solen produir conjuntament amb el client Exemples: Empreses industrials, Continu de béns i serveis, Empreses de serveis INNOVACIÓ EN SERVEIS. EL MODEL D’INNOVACÓ DE CIDEM: INNOVACIÓ EN ELS ELEMENTS DE MARKETING:   Marketing estratègic: o Segmentació o Posicionament Marketing operatiu: o Preu o Intermediació / Comercialització o Comunicació Exemple: Els bonos equivalents a nits d’hotel o els tiquets de restaurants van permetre comercialitzar serveis com si es tractés d’un producte físic.
INNOVACIÓ EN LES INTERFÍCIES AMB EL CLIENT:     Grau de coproducció: o Amb participació o Sense participació Moment de la interacció: o Durant el procés o Al final del procés Mitjà d’interacció: o Tecnològic o Personal Rols de les persones de contacte Pàgina web per l’intercanvi d’informació en temps real pel seguiment, control i millora del servei: s’utilitza per mantenir al client informat o per la coproducció del servei.
Call centers, help desks o el telemarketing són exemple de canvis en la manera com es relacionen el client i el proveïdor del servei.
INNOVACIÓ EN ELS CONCEPTES DE SERVEI:     Incorporar solucions innovadores en els serveis existents Crear nous serveis interdisciplinaris per recombinar de capacitats existents Crear serveis perifèrics que incrementen el valor dels serveis centrals Crear negocis / serveis radicalment nous El món de la telefonia mòbil està generant una gran quantitat de nous serveis, com per exemple, la localització de persones o la informació comercial en funció de la ubicació.
INNOVACIÓ EN NOVES INFRACTURES:     Fer un canvi en la organització per treballar de forma més eficient Introduir canvis en la forma de tractar la informació Incorporar noves tecnologies o suports materials a la prestació del servei Desenvolupar la base de coneixement necessària per la prestació d’un nou servei Bases de dades de clients que permeten personalitzar el servei i, sobretot, recordar les preferències en client que repeteixen. BD de projectes, BD d’historials mèdics consultables en qualsevol centre.
Infraestructures materials i organitzatives que permeten al client tenir un servei self – service com un exemple el check-in dels aeroports.
La decoració i els equips tecnològics utilitzats en determinats restaurants i espectacles temàtics, com parts integrants de “la experiència” del servei,...
INNOVACIÓ EN ELS PROCESSOS DE PRODUCCIÓ DEL SERVEI:    Incrementa la productivitat gràcies a l’aplicació de la tecnologia i/o nous coneixements Innovar en les formes de coproducció amb el client Innovar en la logística i la entrega del servei Determinats restaurants tenen cuines centrals on preparen un producte semielaborat que es distribueix a tots els restaurants on s’aplica un procés de cocció ràpida.
QUIN DEPARTAMENT COORDINA LA INNOVACIÓ D’UNA EMPRESA?    Innovació és un procés Les visions transversals de l’organització Algunes denominacions i tipologies ...