Sessió 5. Indicacions de la prova pericial psiquiàtrica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Psiquiatria forense
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Psiquiatría forense Mireia Xifré Sessió 5. Ambit civil 1. Indicacions de la prova pericial psiquiàtrica INFORME PERICIAL: o Antecedents del pacient o Exploració psicopatològica: el metge que realitza l’informe pericial ha d’explorar l’orientació, l’atenció, l’estat de consciència, la percepció, el pensament, la personalitat, el llenguatge, etc. Tots els camps de la ment, i cada un s’explora de forma diferent. Perquè ens interessa explorar el pensament d’una persona? Es busca, per exemple, les idees delirants característiques de la psicosis, paranoies, etc.
proves complementàries o Test de personalitat o Consideracions: si té algunes anomalies o si per exemple, la persona estava sota els efectes de substàncies tòxiques en el moment de realitzar el delicte (en l’àmbit penal) o Conclusions 2. Psiquiatria i dret civil • Intervindrà per determinar si una persona és capaç o incapaç.
• En casos de separació de matrimonis, per exemple, per la custodia del fill (un dels dos pot al·legar contra l’altre que es consumidor de drogues, i el forense haurà de fer una prova pericial) • Avaluació de casos de sol·licitud d’esterilització d’un presumpte incapaç • Testament: perquè pot generar conflictes • Internament psiquiàtric involuntari Per què ha d’intervenir la justícia en els internaments psiquiàtrics? Perquè s’està privant de llibertat a una persona (art. 17 CE) i per això la justícia hi ha d’estar a sobre.
Actualment, queden pacients “institucionalitzats” que fa molts anys que estan ingressats a psiquiàtrics. Per solucionar aquets problema es va fer una reforma. S’ha establert que siguin els mes curts possibles, perquè la persona que tingui un problema psiquiàtric es pugui reinserir el més aviat possible. Es busca tornar-los a la societat, però el problema es que la malaltia Psiquiatría forense Mireia Xifré mental està molt estigmatitzada i costa molt fer el pas de que el pacient sigui acceptat amb normalitat. Per això ha d’intervenir la justícia, per aquest dret a la llibertat.
Quants tipus d’internament psiquiàtrics existeixen? VOLUNTARI: el pacient té consciencia de la seva malaltia. Quant menys consciencia de malaltia tenen més difícil tractar-la. Els que si poden veure la simptomatologia i demanen l’internament, no hi ha cap problema legalment. El metge clínic valorarà i l’explorarà.
INVOLUNTARI: la persona no accepta l’internament ja que no és conscient de la seva malaltia. Si no vol ingressar, tenim la justícia com a eina. Com es priva de llibertat una autoritat judicial ha de fer l’internament.
o Ordinari: el pacient voluntàriament no ingressa, però la família veu que esta malament i va a buscar al jutjat l’autorització. Com el jutge no sap si esta en condicions, dema la pericial al metge forense. En l’àmbit civil no es parla de metge forense, sino de facultatiu.
o Urgent: quan es posa en perill la seva pròpia vida. En aquestes situacions, la llei preveu, que quan qualsevol metge té el criteri de que aquesta persona ha d’ingressar, podrà fer-ho. És l’excepció, perquè es tracta d’una situació d’urgència, i el jutge donarà l’autorització a posteriori.
Un jutge autoritza o ordena un internament? Quan estiguem en l’àmbit penal, el jutge ordenarà l’internament. Ordenar l’ingrés implica que hagi d’entrar al centre, i també determinarà quan hagi de sortir (com a mesura alternativa).
Per tant, sortirà quan el jutge ho digui.
En l’àmbit civil, el jutge autoritza un internament involuntari. És una mesura terapèutica que la persona pot tenir. Cal autorització judicial prèvia per ingressar a una persona que no presta el seu consentiment. Autoritza l’entrada, però la sortida del centre depèn d’un criteri mèdic.
El metge forense assessorarà amb els seus informes en aquells moments que el jutge ho demani.
2.1 Justificació d’un internament involuntari • Que a conseqüència de la seva malaltia, el subjecte representi un perill o un risc clar per a ell mateix o per als altres Psiquiatría forense • Mireia Xifré Que per a millorar l’estat psíquic del pacient no hi hagi cap altre alternativa ni opció terapèutica millor que l’internament • Que es pugui produir un empitjorament de l’estat clínic del pacient amb el risc d’aparició de descompensació de la patologia 2.2 Criteris medicolegals d’un internament involuntari • Risc d’auto o heteroagressivitat • Pèrdua o disminució de l’autonomia personal (amb incapacitat per a realitzar les tasques de cura personal mes necessàries) • Greu malaltia mental que, encara que no inclogui inicialment cap dels casos anteriors, comporti un risc de l’agreujament si no es tractada de manera adequada.
Sempre ha d’intervenir la policia per realitzar un internament psiquiàtric? La policia ha d’actuar-hi, però simplement realitzant immobilitzacions. No pot fer detencions.
Es pot negar la policia a intervenir en un possible cas d’internament psiquiàtric urgent? No, perquè hi ha una llei que diu que estan a disposició.
3. La capacitat “La capacitat mental fa que a una persona capaç d’obrar, es presumeixi sempre mentre no es destrueixi per una proba concloent” • Ser capaç es poder exercir i decidir tota una sèrie de drets.
• La capacitat jurídica la tenim els humans des del moment del naixement.
• No tenien personalitat jurídica pel simple fet de néixer: els esclaus (no se’ls considerava persones) Incapacitar algú implica que aquesta persona ha de tenir algun problema causes per les quals es pot incapacitar una persona (art. 200 Codi Civil).
Com s’incapacita? Sempre ho farà un jutge amb una sèrie de garanties, i pugui procedir a determinar si una persona és capaç o no. També caldrà la pericial del metge i tindrà la forma que hem vista anteriorment (antecedents, exploració, etc). A partir de l’any 2000 hi va haver un gran canvi i es diu que la prova pericial psiquiàtrica ha de ser més exhaustiva i completa.
Psiquiatría forense • Mireia Xifré Incapacitació civil (art. 200 Codi Civil): “son causes d’incapacitació les infermetats o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixin a la persona governar-se per si mateixa”.
• La llei regula el procediment.
Autonomia del pacient. Perdre l’autonomia és allò: • que la persona necessita ordinàriament fer • que pot fer per si mateix • que no pot fer per si mateix Criteris d’incapacitació per causa psíquica • Alteració del coneixement i voluntat • Permanència en el temps • Impedeix al subjecte a governar-se a si mateix i al seu patrimoni Causes d’incapacitat: • Retràs mental • Demències • Esquizofrènies o altres psicosis residuals • Trastorns afectius • Neurosis greus • Trastorns del control dels impulsos • Trastorns de la personalitat Incapacitació total Incapacitació parcial **Quan s’ingressa el metge te 24h de termini per comunicar-ho al jutjat (contra la seva voluntat). El jutge té 72h per anar al psiquiàtric per donar l’autorització.
...