Pràctica 2 - MMPI (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 20/08/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej PRÀCTICA 2 - MMPI Nom: Minnesota multiphasic personality inventory (MMPI) Autors: S. R. Hathaway i J. C. McKinley Què avalua? (objectius):       Conté 10 escales clíniques (característiques, entre les quals 2 són de personalitat: masculinitat-feminitat i introversió social) i 4 de validesa (si els resultats són vàlids i acceptables per la seva interpretació).
 Escales de validesa: Respostes “No ho sé” (?), mentides (L), Freqüència (F) i correcció (K).
o L (respostes socialment favorables) i K (falsejar respostes) altes i F (respostes infreqüents) baixa: fals negatiu. Persona amb trastorn que simula no tenir-lo.
o L i K baixes i F alta: fals positiu. Persona que simula tenir un trastorn.
 Escales clíniques: Hipocondriasi (H), depressió (D), histèria (Hy), desviació psicopàtica (Pd), masculinitat-feminitat (Mf), paranoia (Pa), psicastènia (Pt), esquizofrènia (Sc), hipomania (Ma) i introversió social (Si).
Ofereix un diagnòstic genèric.
Ajuda en la classificació psiquiàtrica dels subjectes, en l’avaluació de la gravetat dels trastorns i en l’avaluació del canvi després d’aplicar un tractament.
Fiabilitat test-retest.
Validesa predictiva (criteri).
Garbellament (screening): “deixar fora” les persones que no tenen trastorns mentals.
Perspectiva teòrica: Clínica Avantatges i desavantatges: - - 1r instrument per al diagnòstic (genèric) psiquiàtric però no serveix per diagnosticar específicament el tipus de trastorn psicopatològic que presenta l’individu.
Senzill d’administrar i corregir.
Validesa aparent: Es veu amb facilitat el que es vol mesurar en el test però la persona no té molt clar què podrà extreure l’avaluador d’allà.
Útil per delimitar la anormalitat del perfil.
Construcció: Empírica (observació de la realitat → teoria) ...

Tags: