Edema/Circulació limfàtica (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 2º curso
Asignatura Fisiologia Humana II
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

AUGMENT EN LA PRESSIÓ INTERSTICIAL, PRODUEIX ACUMULACIÓ DE LÍQUID Un augment en la pressió intersticial produeix l’acumulació de líquid. Si augmentem la quantitat de líquid que surt no pot ser absorbit pel gel. Això produeix un augment de la pressió del líquid intersticial i llavors enlloc de quedar-se al gel es queda en forma de líquid lliure en tolls de líquid.
POSSIBLES CAUSES D’UN EDEMA (acumulació de líquid lliure) L’edema fa variar l’equilibri de la llei de Starling.
- Elevació de la pressió venosa, pot ser degut a una insuficiència cardíaca al costat dret i no pot bombejar sang , llavors la sang torna enrere i s’acumula a les venes.
- Elevació de la pressió arterial, pot ser degut a una insuficiència cardíaca esquerra, augmenta la pressió de les artèries que arriben als pulmons i es produeix un edema pulmonar.
- Obstrucció venosa (insuficiència cardíaca al costat dret). Si tenim una insuficiència cardíaca al costat esquerre donarà lloc a un edema pulmonar.
- Disminució de la concentració de proteïnes plasmàtiques, com per exemple en una insuficiència hepàtica ja que el fetge produeix aquestes proteïnes.
- Alteracions en la permeabilitat capil·lar, surt més líquid del que toca.
- Hipotiroidisme, acumulació de proteïnes extracel·lulars que retenen més líquid per la seva activitat.
- Obstrucció del drenatge limfàtic, retorna el 10% del líquid que llavors no pot retornar i s’acumularà.
26 EDEMA PER DESNUTRICIÓ No hi ha proteïnes plasmàtiques i s’acumula líquid a la cavitat pericàrdica, peritonial i pleural.
ELS CAPIL·LARS LIMFÀTICS TENEN EXTREMS CECS I GRANS PORUS Els vasos limfàtics recullen el 10% que es perd i el retornen a la circulació. Els capil·lars recullen el líquid però tenen un tope. Als extrems cecs, els vasos limfàtics tenen vàlvules similars a les de les venes que ajuden a la circulació.
Al cervell no hi ha vasos limfàtics, per això són tant greus els edemes cerebrals perquè el líquid no es pot reabsorbir perquè no hi ha vasos.
Els capil·lars limfàtics estan units als teixits per l’extrem cec.
El líquid que es recull per la circulació limfàtica acaba a la vena cava i d’allí va a la circulació normal. Els ganglis limfàtics actuen com filtres.
ELS VASOS LIMFÀTICS SÓN SEMBLANTS A LES VENES 27 CIRCULACIÓ LIMFÀTICA Acaba a la vena subclàvia, va cap a la vena cava i retorna a la circulació general.
ELEFANTIASIS És un cas extrem d’edema. Obstrucció del drenatge limfàtic.
28 ...