Examen Febrer 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Edafologia
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

23823 – EDAFOLOGIA (Ciències Ambientals) Primera convocatòria Soil Taxonomy '99: Calcixerept lític Localització: Província: Badajoz Comarca: Campiña Sur Municipi: Usagre Coordenades: 38°21'47'' N 6°32'22'' O Característiques del lloc: Altitud: 345 metres.
Pendent: 4 % Relleu: Ondulat Fisiografia: Pla Afloraments: Freqüents, de calcària molt dura Característiques del sòl: Vegetació o ús: Pastures Material Original: Calcària del Precàmbric Pedregositat: Freqüent, calcària de mida mitjana Risc d’erosió: Lleuger Drenatge: Bo Horitzó Prof. (cm) 0 -10 2 10 - 29 Color vermell fosc (2.5YR 3/6) en humit i vermell (2.5YR 4/6) en sec. Textura argilosa. Estructura polièdrica mitjana moderadament desenvolupada. Molt plàstic, moderadament ferm en humit i dur en seco. Nòduls de calcària. Límit abrupte i irregular.
3 > 29 Calcària coherent, contínua i dura.
1 Hor.
1 2 3 Descripció Color marró groguenc (5YR 3/6) en humit i vermell groguenc (5YR 5/6) en sec. Textura argilo-llimosa. Estructura granular ben desenvolupada. Molt plàstic, moderadament ferm en humit i dur en sec. S’hi observen freqüents arrels de mida fina i mitjana. Anèl·lids. Límit difús i ondulat.
Prof.
cm Grava 0- 10 10 - 29 > 29 12.31 13.24 n.d.
Da Hor.
Prof.
cm 1 2 3 0 - 10 10 – 29 > 17 1.17 1.37 n.d.
Anàlisi granulomètrica (%) Sorres Grossa Mitjana Fina 2.76 2.36 4.56 2.79 2.31 4.62 n.d.
n.d.
n.d.
M.Gr.
2.32 2.03 n.d.
33 kPa % 30.7 30.9 n.d.
Retenció d’aigua 1500 kPa Ag. Útil % mm/cm 15.8 1.74 16.0 2.04 n.d.
n.d.
M.Fina 5.45 5.48 n.d.
pH KCl 1/1 Agua 1/1 n.d.
n.d.
Total 17.45 17.23 n.d.
E.S.
Llim Argila 40.64 39.33 n.d.
41.90 43.44 n.d.
C. E.
dS/m CO3Ca Equiv.
% 1.52 0.80 n.d.
8.9 17.4 95.3 n.d.
Bases de canvi CIC Hor.
Prof.
cm 1 2 3 0-10 10-29 > 17 18.45 20.19 n.d.
Na + 0.26 0.23 n.d.
+ ++ K Ca cmol(c)/kg 0.28 17.99 0.32 28.66 n.d.
n.d.
Mg ++ 1.12 0.77 n.d.
3+ Al n.d.
n.d.
n.d.
V % M.O.
% N mg/100 g C/N P2O5 mg/kg Sat.
Sat.
n.d.
4.67 1.75 n.d.
203.76 79.69 n.d.
13.2 12.7 n.d.
40.1 22.3 n.d.
Preguntes (Responeu les preguntes 1-2 en un full, i les 3-4 en un altre) 1.
Assigna un nom als diferents horitzons que s’han descrit. Quins han estat els principals factors i processos de formació d’aquest sòl? Raona la resposta.
2.
En base a les característiques que s’han descrit o analitzat, creus que el pH d’aquest sòl serà àcid o bàsic? Per què? Quines repercussions tindrà el pH esperat en aquest sòl sobre la disponibilitat de nutrients? 3.
Explica com s’infiltrarà, retindrà, percolarà i drenarà l’aigua en aquest sòl tenint en compte les característiques del lloc i del perfil. En un moment donat el sòl té la humitat següent: horitzó 1: 20% i horitzó 2: 25%. A continuació plou 25 mm. Quina humitat tindrà el sòl després que l’aigua de pluja s’hagi redistribuït pel perfil? 4.
En aquest sòl ric en matèria orgànica, creus que hi haurà poca o molta activitat biològica? La matèria orgànica està poc o molt humificada? Et sembla que hi ha alguna relació entre la matèria orgànica, l’activitat biològica i les propietats físiques d’aquest sòl? Explica-la breument.
...