Farmacologia T.1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Fisioterapia - 3º curso
Asignatura Farmacologia general
Año del apunte 2016
Páginas 15
Fecha de subida 30/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Farmacologia Tema 1. Generalitats Medicament: Substància química amb propietats curatives, preventives, per establir un diagnòstic mèdic o per restaurar, corregir o modificar funcions orgàniques.
Preparat per ser administrat.
Autoritzat i registrat.
➢ Tipus de medicaments • Curatius: Suprimeixen la causa de la malaltia. Antibiòtics.
• Supressius o Simptomàtics: No curen la malaltia, eliminen els símptomes.
Analgèsics.
• Preventius: Prevenen malalties o processos no desitjats. Vacunes, anticonceptius.
• Substitutius: Reemplacen un metabòlit que l’organisme hauria de produir.
Insulina.
Fàrmac: Matèria amb activitat per constituir un medicament.
Excipient: Substància químicament i farmacològicament inactiva que serveix per afavorir la preparació, o l’administració del fàrmac o millorar-ne les propietats.
Forma farmacèutica: Forma física externa que es dóna als fàrmacs perquè puguin ser administrats.
Fórmula magistral: Preparació farmacèutica que ve determinada per una recepta feta pel metge.
Farmacologia Medicament genèric: Tot medicament amb la mateixa composició qualitativa i quantitativa en principis actius i la mateixa forma farmacèutica que un altre medicament de referència, i que la seva bioequivalència ha estat demostrada per estudis controlats i adequats de biodisponibilitat. (EFG).
Medicaments essencials: Per a les malalties més prevalents. Llistat de la OMS cada 2 anys.
Medicaments Orfes: Fàrmacs no comercialitzats, per malalties “rares”.
Placebo: Fals medicament preparat amb el mateix aspecte que un medicament determinat, però que només conté productes inerts (excipient).
2 funcions: - Psicoterapèutica.
- Grup control en estudis d’eficàcia.
Droga: 1- Qualsevol substància emprada com a ingredient en química, farmàcia o tintoreria.
2- Material natural del qual se’n pot extreure un fàrmac. Ex: fulles de coca.
3- Substància que, essent o no un medicament, és utilitzada per actuar sobre el sistema nerviós per millorar el rendiment intel·lectual o físic, amb ganes d’experimentar noves sensacions o amb la pretensió de modificar l’estat psíquic de l’individu.
➢ Nomenclatura dels FÀRMACS.
1- Número codi 2- Nom químic (IUPAC) Àcid 2-etanoatobenzoic 3- Nom genèric, oficial o DCI Àcid acetil salicílic 4- Nom comercial Aspirina, Inyesprin®, Rhonal®, Sedergine®...
Farmacologia • Nom Genèric: sufixos més comuns Grup Sufix Exemple Indicació -pril Captopril, Antihipertensius farmacològic IECA enalpapril Benzodiazepines -epam, -olam Diazepam, Hipnòtics alprazolam Beta-blocadors Broncodiatadors -olol -amol, -terol adrengèrics Glucocorticoides Propanolol, Antihipertensius, atenolol antiagnosinosos.
Salbutamol, Bronodilatadorsasma Salmeterol -sona Cortisona, Antiinflamatoris dezametasona Anestèsics locals -caïna Lidocaïna, Anestèsics locals bupivacaïna Anticossos -mab monoclonals • • Prospecte Medicament Prospecte Medicament • Símbols als embalatges.
Infliximab Antiartrític Farmacologia ➢ Fonts d’obtenció de fàrmacs.
Naturals Semisintètica - Minerals - Bencilpencil·lina - Vegetals - Amoxicil·lina - Animals - Microorganismes Artificial -Per síntesi -Recombinació genètica -Biofàrmacs Farmacologia Tema 1. Formes Farmacològiques 1. Enteral (oral) 2. Parenteral/Injectable: • Intravenosa • Intramuscular • Subcutània • Intradèrmica • Intraarterial • Intracardíaca • Intraquídea • Inrtaarticular 3. Transmucosa • Rectal • Sublingual • Inhalatòria 4. Tòpica • Pell (efecte local) • Mucosa ocular • Mucosa òtica 5. Transdèrmica • Pell (pegat-efecte sistèmic) Forma Farmacèutica: Disposició individualitzada a la que s’adapten els fàrmacs i els excipients per constituir un medicament.
Farmacologia Sòlides 1. Via oral: • Pols • Comprimits • Càpsules • Dragees (no s’utilitza molt, portaven a intoxicacions a nens causa dels colors) 2. Via rectal: • Supositoris 3. Via tòpica • Pegats Semisòlides 1. Via tòpica: Solució (locions) • Emulsió (cremes) Pomades: greixos Suspensió (pastes) + greixos 2. Ungüents (greixos + resines) 3. Gel (No tenen greix), no conten greix, sols aigua i substàncies gelificants, s’absorbeix ràpid amb una sensació de frescor que afavoreix l’allibera de p.activa.
4. Liposomes (fosfatidilcolina), tenen una part hidratant i una part greixosa dintre seu, engloben el fàrmac que volem aplicar. Afavoreix menys risc d’intoxicació.
Ex. Infecció per fongs. Costen d’eliminar a vegades en pacients sensibles que puguin tenir el VIH, cap el perill de contaminació. Així doncs, el medicament en qüestió Anfotedicina B liposomal, és a dir, va dintre el liposoma.
Farmacologia Líquides 1. Via oral • Elixirs: composició líquida (aigua + alcohol) Erradicar-ho • Xarops: aigua + sucre S’utilitzava com a conservant, però es té de tenir precaució amb pacients diabètics.
2. Via tòpica • Locions • Liniments (acció rubefanet) casi igual que les locions líquides amb substrat (o no) + excipient.
• Gotes (otorino i oftalmo) Glaucoma (P. Elevada) ! 3. Via Parenteral • Injectables Gas 1. Via inhalatòria • Aerosols: Emulsions d’un sòlid o un líquid en un gas. Normalment l’excipient es gasós, però hi ha excepcions.
Farmacologia 1. Vies d’administració 1. Enteral (oral) 2. Parenteral/Injectable: • Intravenosa • Intramuscular • Subcutània • Intradèrmica • Intraarterial • Intracardíaca • Intraquídea • Inrtaarticular 3. Transmucosa • Rectal • Sublingual • Inhalatòria 4. Tòpica • Pell (efecte local) • Mucosa ocular • Mucosa òtica 5. Transdèrmica • Pell (pegat-efecte sistèmic) Farmacologia Característiques de la via ENTERAL (oral) 1. Avantatges • Comoditat.
• És la via més “fisiològica”.
• Permet formes d’alliberament modificat: El comprimit té; medicament+ excipient+ medicament, això permet una alliberació progressiva. Facilita que el pacient no tingui de prendre’s el medicament cada 2h o x.
2. Inconvenients • Absorció lenta i irregular amb aliments i altres fàrmacs. Ex: Tetraciclines i el calci. D’aquesta forma es pot dir que es prengui en dejú, o 30’ abans de les menjades...
• Alguns fàrmacs no s’absorbeixen, ja que l’estomac pot intervindré i desferlos abans de que actuïn. Ex: estreptomicina.
• Alguns es destrueixen a l’intestí. Ex: Insulina.
• S’absorbeixen millor fàrmacs no ionitzants, perquè són més liposolubles.
• Els fàrmacs es comporten diferent al llarg del tracte GI, segons el PH del medi.
• No utilitzar-la amb substancies irritants o amb molt mal gust; quan hi ha dificultat per deglutir; en pacients amb coma, amb vòmits, neo de faringe.
Farmacologia Característiques de la via PARENTERAL/INJECTABLE (INTRAVENOSA) 1. Avantatges • Rapidesa d’acció, no hi ha procés d’absorció.
• Control de nivells plasmàtics.
• Manteniment de nivells estables en infusió contínua.
• Modificació ràpida de la dosi.
• Es pot parar l’administració immediatament en cas d’efectes indesitjables, Reaccions adverses al medicament RAM, (vomitar, febrícula alta).
• Permet l’administració de fàrmacs irritants o que per via oral no s’absorbeixen.
• Permet l’administració de fàrmacs en infusió contínua.
2. Inconvenients • Fàrmacs liposolubles, precaució: embòlia grassa (no pot haver-hi partícules en suspensió, risc d’embòlia (trombo), alteració del medicament).
• Més dificultat d’extracció del fàrmac.
• Perill per administració ràpida.
• Infeccions, trombosis, embòlies.
• Major gravetat en cas de reacció anafilàctica.
• Requereix personal qualificat i màxima asèpsia.
Insulino-dependents.
Proves d’al·lèrgia Farmacologia Característiques de la via PARENTERAL/INJECTABLE (INTRAMUSCULAR) 1. Avantatges • Absorció en 10-30 minuts.
• Parenteral de dipòsit (depot): Forma un dipòsit al múscul i es queda allí. Una part actua (en 10-30’), quan la primera part ha actuat, el segon comença a fer efecte. Proporciona menys punxades (administracions).
2. Inconvenients • Pot ser dolorosa.
• Absorció retardada per unió a proteïnes, per precipitació del fàrmac o en cas de preparats molt liposolubles.
Característiques de la via PARENTERAL/INJECTABLE (VIA SUBCUTÀNIA) 1. Avantatges • Acció ràpida.
• Fàcil auto administració (insulina, heparina).
• Millor per preparats hidrosolubles.
2. Inconvenients • Pot ser dolorosa.
• Disminueix l’absorció si hi ha vasoconstricció.
• Lipodistròfia del teixit. Per evitar-la s’ha d’anar alternant el lloc d’administració.
Farmacologia Característiques de la via PARENTERAL/INJECTABLE (INTRAQUÍDIA) Infiltracions (I) 1. Patologies aparell locomotor: • Cròniques/agudes • Traumàtiques • Degeneratives • Inflamatòries • Tumorals Dolor Inflamació Pèrdua funcionalitat 2. Injecció • Inrtaarticular.
• Parts toves (epicòndil, túnel carpià, en cas de bursitis,...).
3. Objectius • Reduir el dolor i la inflamació.
• Recuperar la funcionalitat.
• Accelerar una bona evolució.
• Evitar tractaments més agressius.
Infiltracions (II) 4. Fàrmacs: • Corticoides: metilprednisolona (no més de 3-4 infiltracions a l’any) Vigilar la glucosa en sang.
• Anestèsics locals: mepivacaïna.
Farmacologia 5. Reaccions adverses Corticoide Anestèsic • Ansietat • Excitació • Depressió • Agitació • Confusió mental • Mareig • Hemorràgia GI • Visió borrosa • Edema • Nàusees • Hiperglucèmia • Vòmits • Hipertensió arterial • Tremolors • Artropatia esteroïdal • Convulsions 6. Efectivitat • Millor patologia recent.
• Millor gent jove.
Característiques de la via TRANSMUCOSA (VIA RECTAL) 1. Avantatges • Es poden administrar fàrmacs irritants gàstrics (per exemple: antiinflamatoris).
• Es pot utilitzar: - En cas de vòmits.
- Quan no es pot deglutir.
2. Inconvenients • Efecte psicològic (es pot preferir una altra via).
• Absorció lenta i irregular: Moltes diferències interindividuals en l’absorció de fàrmacs per aquesta via. La vena recte superior desemboca a la vena porta: pot haver-hi metabolisme de primer pas.
Farmacologia Característiques de la via TRANSMUCOSA (VIA SUBLINGUAL) 1.
• • • Avantatges Efecte molt ràpid (absorció per venen sublinguals).
No hi ha degradació per l’àcid gàstric.
No hi ha efectes retardats per buidament gàstric lent.
2.
• • • Inconvenients Pot haver-hi irritació de la mucosa.
Pot haver-hi deglució.
Només per a compostos molt liposolubles.
Característiques de la via TRANSMUCOSA (VIA INHALATÒRIA) 1. Avantatges • Efecte sistèmic (anestèsics generals, anestèsic volàtil-gas).
• Efecte local (antiasmàtics en aerosol-inhaladors): alta concentració bronquial amb pocs efectes generals.
2. Inconvenients • Aparells especials (inhaladors): cartutxos pressuritzats amb i sense cambra, Accuhaler i Turbuhaler.
• Els fàrmacs no poden ser irritats.
• Si volem efecte general, no hi ha d’haver obstrucció bronquial.
Farmacologia Utilització d’inhaladors 1.
Agafi el cartutx i col·loqui’l en forma d’L, per la part de baix agafi’l amb el dit polze i per la part de dalt amb l’índex i agiti’l.
2.
Tregui tot l’aire dels pulmons.
3.
Col·loqui el broquet i premi els llavis sobre el broquet.
4.
Comenci a agafar aire i immediatament premi el cartutx.
5.
Faci una sola inspiració 6.
Aguanti la respiració durant 10 segons.
7.
Tregui l’aire.
8.
Si ha de fer una altra inspiració esperi entre 30 i un minut.
9.
Renti’s la boca amb aigua i faci gargarismes. Escupi l’aigua que ha fet servir pel rentat, no se l’empassi.
Característiques de la via TÒPICA 1. Avantatges • Fàcil auto administració (pomades, cremes, gels...).
• Absorció més fàcil per a liposolubles, però distribució més ràpida pels hidrosolubles.
Forma NO ionitzada  LIPOSOLUBLE (Biodisponibilitat prox 100%, Bona absorció) Forma IONITZADA  HIDROSOLUBLE • Absorció major en nens, zones primes, irrigades i hidratades.
2. Inconvenients • Dosificació poc exacta.
• Difícil penetració estat corni.
• Efecte local. Vigilar: pot haver efecte sistèmic.
• Després d’administrar, rentar-se les mans.
Característiques de la via TRANSDÈRMICA • Pegats.
• Efecte sistèmic mantingut en el temps.
• Nicotina, estrògens, andrògens, analgèsics, nitroglicerina, etc.
• Col·locació: fer una rotació del lloc on es col·loca el pegat.
...

Tags: