Tema 1 Primers intents d'integració Europea (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Institucions de Dret comunitari Europeu
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 2
Subido por

Descripción

son del profesor ANDREU OLESTI RAYO!!!!!! esta mal el encabezado

Vista previa del texto

Professor : Rating Steffan UB // unybook: prodriguezj LLIÇÓ 1 Els primers intents d'integració europea.
·Els projectes realitzats durant la primera meitat del segle XX: referència especial a l'activitat de la Societat de Nacions.
L'inici de la societat de nacions es dona després d de la 2ª GM L'any 29 es proposa la unió dels pobles europeus però no té èxit ( no te repercussions pràctiques) S'intentava crear una unió europea (crear una instancia de caire polític)però el context històric tampoc ajudava ( fallida de la borsa de NY) Comença a tenir rellevança la proposta d'una integració entre els estats europeus cap al final de la 2ª GM (quan Europa queda destruïda) El centre de la activitat de les potencies va deixar de estar a Europa ( passa a la urs i als EEUU) ·El regionalisme europeu després de la II Guerra Mundial: la dimensió econòmica, política i militar És en aquest context que comença a haver tot un seguit de iniciatives que fan entreveure la necessitat de mecanismes de connexió intergovernamental entre els estats europeus.
Sobre 3 eixos: -econòmic -militar -polític ·Eix econòmic: Neix tenint com a base que Europa a quedat destroçada i no pot renàixer sense ajut de fora d’Europa.
S'envia un crit d'ajut a molts estats exteriors, molts deneguen l'ajut i altres.
S'elabora un pla de finançament (pla Marshall) de l’estructura productiva europea: tots els estats europeus que reuneixin uns certs requisits (requisits essencial: democràcia representativa) España queda fora d'aquest mínims estendards de l'estat de dret.
El fiançament del pla Marshall es fa de forma que es prioritzen els països europeus.
Per tal de complementar, i ser mes eficients en l'ajut es crea uns instruments de cooperació, mitjançant l'ajuda d'una organització internacional que era l'organització europea de cooperació econòmica. (OECE) ·Eix militar ( o de defensa): Una de les dues grans potencies que sorgeixen desprès de la 2a GM està a Europa, i hi ha una certa por de certs països de ser conquerits per la unió soviètica ( i tenien la certesa de que eren incapaços els països europeus de guanyar front un atac de la unió soviètica) Es per això que es fa una aliança amb EEUU, aliança que no es pot fer ja que es va firmar la resolució Vandenberg; es per aquesta resolució que s'autoritza (l'any 48) que EEUU pugui dur a terme tractats per temes de defensa.*** Mes endavant es crea el tractat del atlàntic nord amb una organització corresponent que es dedica a la defensa,: si un estat era atacat per la unió soviètica la resta dels estats havien de ajudar-lo.
Professor : Rating Steffan UB // unybook: prodriguezj No deixa de ser una cooperació entre un grup d'estats en una basant de seguretat, defensa etc ( de caire militar) ·Eix polític: L'any 48 hi ha una reunió d’intel·lectuals – congres europeu de la AIA- congres no governamental.
En aquest congres es plantegen 2 tipus d'iniciativa: una es fonamentava més en crear una cooperació més institucionalitzada, mentre que altres proposaven mecanismes mes profunds d’integració política, com a resultat d'aquesta proposta es crea el Consell d'Europa (organització internacional) ***AMB LA RESOLUCIO S'AUTORITZA PK ABANS NO ES PODIA, O NO ES PODIA PER LA RESOLUCIO?? ...