Tema 9 de Neuroanatomia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Neuroanatomia Tema 9: El diencèfal 9.1 EL DIENCÈFAL  El o o o o diencèfal està format per: El Tàlem L’Hipotàlem L’Epitàlem: que conté la epifisi El Subtàlem Prosencèfal Telencèfal Diencèfal Mesencèfal Rombencèfal Metencèfal Mielencèfal    La major part del diencèfal no es visible des de l’exterior, ja que està vorejat pel telencèfal (del qual només veiem l’escorça).
Voreja el III ventricle.
És simètric.
Cos callós Ventricle lateral DIENCÈFAL III ventricle Neuroanatomia 9.2 EL TÀLEM      Són 2 grups de nuclis en forma ovoidal, separats pel III ventricle.
Només el 70% de les persones els tenen units per la massa intermèdia.
El tàlem està format per substància grisa.
Cada regió del tàlem inclou diversos nuclis.
Segons la classificació anatómica: està subdividit en siverses zones per una làmina fina de substància blanca en forma de Y, la làmina medul·lar interna: o La massa Anterior o La massa Lateral o La massa Medial Rostral Massa intermèdia Anterior Medial Làmina medul·lar interna Lateral Caudal 9.2.1 Aspectes funcionals     La majoria de les aferències a l’escorça cerebral passen pel tàlem. Excepte la informació olfactiva.
Té el control dels nivells d’activació cerebral i els estats de consciència.
Està relacionat amb la memòria i les emocions Moltes zones específiques del tàlem projecten a zones específiques de l’escorça.
L’escorça sense el tàlem no tindria font d’informació.
o Els nuclis específics reben feixos de fibres perfectament definits i en projecten específicament a arees funcionals concretes de l’escorça cerebral, generalment a àrees sensorials o motores primàries.
1. Nucli de relleu sensorial: nucli ventral posterior (lateral o medial), nucli geniculat lateral, nucli geniculat medial.
2. Nucli de relleu motor: nucli ventral anterior, nucli ventral lateral.
o Els nuclis d’associació (nuclis de projecció difusa) reben informació de l’entrada de la formació reticular i es projecten a àrees bastant amplies de l’escorça.
1. Nucli dorsomedial: emocions i memòria.
o Els nuclis de la línia mitja i intralaminars controlen de l’activació cortical (son i vigília).
1. Sistema Reticular Ascendent (SARA)  AROUSAL Neuroanatomia 9.3 L’HIPOTÀLEM  Es troba per sota de la part anterior del tàlem.
 Forma el terra del III ventricle.
 És la única part del diencèfal visible parcialment des de l’exterior.
9.3.1 Aspectes funcionals      És el principal centre de control del sistema nerviós vegetatiu i del sistema endocrí (ayuda al manteniment de l’homeostasi).
 Coordina les respostes físiques lligades a canvis emocionals.
 Controla les respostes motivacionals i emocionals (gana, set...).
Controla els ritmes circadians (nucli subquiasmàtic).
El nucli subtalàmic està relacionat amb el control motor i conté el gangli basal (juntament amb nuclis estriats substància negra).
La hipòfisi allibera hormona melatonina (alliberament durant el període de foscor) i està relacionada amb ritmes biològics (circadians i estacionals).
HIPOTÀLEM  controla  HIPÒFISI  controla  ALTRES GLÀNDULES ENDOCRINES ...