Tema 2 Origen de les cèl.lules immunitàries (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biología - 4º curso
Asignatura Immunologia
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

IMMUNOLOGIA Tema 2 Tema 2 Origen de les cèl·lules del sistema immunitari Les cèl·lules del sistema immunitari provenen de les cèl·lules hematopoètiques, que són cèl·lules mare pluripotents, autoregeneradores.
Les cèl·lules de la branca mieloide s’originen a la medul·la òssia i completen aquí la seva maduració. Totes les cèl·lules pertanyen a la immunitat innata.
Les cèl·lules de la branca limfoide s’originen a la medul·la òssia però acaben de madurar als òrgans limfoides. Totes les cèl·lules, menys les cèl·lules natural killer, pertanyen a la immunitat adaptativa.
Durant el desenvolupament aquestes cèl·lules es formen al sac vitel·lí, després al mesènquima paraòrtic i per últim entre fetge i melsa. Després passen a originar-se a la medul·la òssia.
Normalment els nivell són: neutròfils > limfòcits > monòcits > eosinòfils > basòfils Quan hi ha una infecció bacteriana augmenten els nivells de neutròfils, i quan és vírica, els de limfòcits.
Les cèl·lules hematopoètiques es poden cultivar in vitro.
IMMUNOLOGIA Tema 2 Transplantament de cèl·lules mare hematopoètiques Homeòstasi de les poblacions de cèl·lules immunitàries La producció de leucòcits és contínua durant el dia encara que no hi hagi infecció. Si al cap de d’hores/dies, depenent de la cèl·lula, no han realitzat la seva funció, s’eliminaran per apoptosi.
L’excés de producció s’elimina predeterminant les cèl·lules amb una esperança de vida curta i amb l’apoptosi.
L’apoptosi és una mort silenciosa que no provoca inflamacions ni s’allibera contingut cel·lular a l’espai intracel·lular. Els cossos apoptòtics són fagocitats. En canvi la necrosis, consisteix en la desintegració de la cèl·lula alliberant contingut a l’exterior, per tant provoca una inflamació.
Mecanismes d’inducció de l’apoptosi • Via intrínseca: vía mitocondrial. El mitocondri guarda moltes proteïnes proapoptòtiques. Quan es detecta intromissió externa i dany al DNA s’activa. S’allibera el citocrom C del mitocondri gràcies a les proteïnes BCL2, que són proapoptòtoques i es troben a la membrana mitocondrial interna i mantenen la seva integritat. EL citocrom C s’acobla al proteosoma i aquest activa les caspases9, que activarà les 3 (per injecció de grandzimes) i les 7... Començarà un procés de desestructuració.
La via es regula pel balanç de processos proapoptòtics i els antiapoptòtics.
IMMUNOLOGIA • Tema 2 Via extrínseca: formada per receptors de mort com els FAS, TNF... Tenen domini extracel·lular i intracel·lular. La caspasa 8 es troba acoblada als dominis intracel·lulars i aquesta activa la caspasa 3,7... Per activar-la hi ha una proteòlisi controlada, es forma un complex i s’activa.
Es regulen per les molècules FLIP, que també s’uneixen al domini intracel·lular i el que fan es inhibir les caspases.
IMMUNOLOGIA Tema 2 Les caspases maten les cèl·lules per trencament de proteïnes utilitzant diverses estratègies.
Poden inactivar inhibidors de proteïnes proapoptòtiques (inactiven ICAD que inhibeix CAD, que té activitat endonucleasa). També ataquen les estructures que donen forma a la cèl·lula, el citoesquelet, separen els dominis reguladors i catalítics de proteïnes, fent que perdin o guanyen activitat.
...