Apunts Economia i instruments analítics per l'estudi del Dret Tema 3 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Economia i instruments analítics per a l'estudi del Dret
Año del apunte 2013
Páginas 7
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3 – L’EFICIÈNCIA DELS MERCATS 3.1 L’ECONOMIA DEL BENESTAR: -Les forces de l’oferta i la demanda determinen els preus dels béns i serveis i les quantitats intercanviades.
-Per tant, els mercats assignen els recursos escassos.
Com afecta l’assignació de recursos al benestar econòmic? -Normalment els mercats són un bon mecanisme per a organitzar l’activitat econòmica.
• Maximitza el benestar dels consumidors à excedent del consumidor • Maximitza el benestar dels productors à excedent del productor 3.2 EXCEDENT DEL CONSUMIDOR: -Volem veure els beneficis que obtenen els compradors quan participen en el mercat: • El mesurem a partir de la disposició a pagar (DAP) dels consumidors potencials.
o DAP: quantitat màxima que pagaria pel bé. És el valor que concedeixen al bé o servei del mercat.
• Excedent del consumidor (EC): DAP – quantitat que paga realment (preu).
3.2.1 EC i funció de demanda: -Demanda: DAP dels potencials consumidors del mercat.
(A nivell gràfic) 3.2.2 EC amb infinits compradors:               -Si augmenta el preu, l’EC disminuirà, donat que (1 i 2)… 3.3 EXCEDENT DEL PRODUCTOR: -Volem veure els beneficis que obtenen els venedors quan participen en el mercat.
• El mesurem a partir del cost dels productors potencials.
o Cost: és el valor de TOT allò que ha de renunciar un venedor per a produir un bé (cost d’oportunitat).
o • Mesura la disposició de vendre.
Excedent del productor (EP): Quantitat que rep realment (preu) – Cost.
3.3.1 EP i funció d’oferta: -Oferta: el venedor produirà mentre el preu > cost.
  2   -Si el preu és 800, qui ven? Quin és el seu EP? I el total? 3.3.2 EP amb infinits venedors: 3.4 ELS GUANYS DEL COMERÇ: -Què mesuren els EC i EP?   3   -L’assignació de recursos de mercat: • Assignació descentralitzada: Excedent  total  =  EC  +  EP  =  (valor  pels  compradors)  –  (preu  pagat  pels   compradors)  +  (preu  rebut  pels  venedors)  –  (cost  pels  venedors)  =   àvalor  pels  compradors  –  cost  pels  venedors   3.5 L’EFICIÈNCIA DEL MERCAT: -En els mercats competitius, el govern pot “deixar fer” (laissez faire) al mercat fins que aquest trobi l’equilibri.
-El punt d’equilibri será la combinació preu, quantitat en la qual la DAP = cost.
  4   3.6 ASSIGNACIÓ INEFICIENT DE RECURSOS: -Fallades de mercat: situacions en les que el mercat no assigna eficientment els recursos.
• Poder de mercat: quan no ens trobem en un mercat perfectament competitiu, un únic comprador o venedor (o un petit grup) poden controlar els preus de mercat. Aquesta capacitat d’influir en el preu de mercat pot impedir que el mercat arribi a l’equilibri (ex. Monopoli).
• Externalitats: quan el que passa en un mercat afecta a persones que no participen en ell, a l’hora de mesurar el benestar cal tenir en compte els efectes secundaris que es produeixen (ex. Contaminació).
-Quan fallen els mercats, la política económica pot resoldre el problema i augmentar l’eficiència económica.
-L’economia del benestar té per objectiu solucionar les falladles de mercat a través de polítiques publiques.
3.7 EFECTES DE LA INTRODUCCIÓ D’UN IMPOST: -T = quantia de l’impost (Tax).
-Q = quantitat venuda -Recaptació = Q x T -Amb la introducció d’un impost   • Excedent consumidor = A • Excedent productor = F • Ingressos fiscals = B + D • Excedent total = A + B + D + F • L’impost redueix l’excedent total en C + E 5   Exemple 1: analitzem l’efecte que tindrà la introducció d’un impost de 100 euros per bitllet d’avió: 3.6.1 Elasticitat – preu i pèrdua irreductible de l’eficiència: -Com és la pèrdua i sobre qui recau l’impost? Si l’oferta és molt inelástica: (pèrdua petita i sobre els productors).
Si l’oferta és molt elástica: (pèrdua major i sobre productors + consumidors).
Si la demanda és molt inelástica: (pèrdua petita i sobre els consumidors).
Si la demanda és molt elástica: (pèrdua major i sobre prod + consumidors).
  6   -Com és la pèrdua segons la mida de l’impost? 3.6.2 Ingressos i impostos: -A mesura que augmenta l’impost, la pèrdua irreductible augmenta.
-En canvi, la recaptació fiscal, primer augmenta amb la mida de l’impost, però arriba un momento on el mercat s’encongeix tant que la recaptació comença a decréixer.
  7   ...