1er parcial Novembre 2013 (2013)

Examen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Equilibri quimic i instrumentació
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 19/09/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

EQTIILIBRI QUÍMIC I INSTRLrN4E].{TACIÓ. 1er PARCIAL. Nov 2013 1.- Iln determinat volum d'ácid de concentració 0,1M te un pH de 3.
a) Quina és la concentració del anió [A-] b) Si diluim dues vegades el volum inicial quin és ara el pH de la novai l,:;, .!,j/.lj'l lJ,ru .*, J,,t- ,*J,,,.^ solució 2.- L'aigua d'un pou te un pH de 7.
a) Que podem dir de la composició d'aquesta aigua b) Necessitem 5mL de HCl 0,1M per disminuir el seu pH a 4,2.Qina és la concentració de les diferents espécies dei sistema carbonat d'aquesta aigua? c) Quants mL de NaOH 0,1 M necessitarem per apujar el seu pH a 8,3? 3.- Determinació de clorurs ( salinitat ) d'una aigua. .{huñü^is A" tlui{"}ntij 4.- Solubilitat del CaCO¡ i estabilitat del aigua. Index de Langelier.
Dades: pKur i pKuz del H2COz ,6,4 Kr.
i del AgCt i del Ag2CrOa. 10-10 i 70,2 respectivament 10-12 respectivament t\: I ...