Taula Resum Extremitats Superiors (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 1º curso
Asignatura Cinesiología
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

MÚSCUL ORIGEN INSERCIÓ INNERVACIÓ Deltoides anterior Cara anterior clavícula Tuberositat deltoïdal de n. axil·lar l’húmer Coracobraquial Apòfisi coronoide escàpula Cara interna de n. músculo l’húmer, per davant de cutani la inserció del deltoides Dorsal ample Rodó major Apòfisis espinoses de les últimes 6 vèrtebres dorsals, Canal bicipital les lumbars i sacres./ Cresta l’húmer ilíaca / 3-4 darreres costelles Angles inferior l’escàpula de Troquí de PALPACIÓ Part anterior del muscle - n.toraco-dorsal Cara posterior del tronc, per sota de l’angle inferior de l’escàpula n.subescapular Cara externa de l’angle inferior de l’escàpula IMATGE Deltoides mig Acromi Supraespinós Fossa supraespinosa de l’escàpula (passa per sota Troquíter l’acromi) Pectoral major Meitat esternal o interna de la clavícula Canal bicipital Cara anterior de l’estèrnum l’húmer Cartílags costals 1ª a 7ª costella Deltoides posterior Espina de l’escàpula Tuberositat deltoïdal n.axil·lar Part externa del muscle / Part superior i externa de l’húmer / per sota de l’acromi n. supraescapular de n.pectoral Tuberositat deltoïdal de n.axil·lar l’húmer Per sota la clavícula i a la cara anterior Cara posterior i superior de l’húmer / Cara posterior de l’espatlla Infraespinós Fossa infraespinosa l’escàpula Rodó menor Cantell axil·lar de l’escàpula Troquíter n.axil·lar Cara axil·lar de l’escàpula Subescapular Fossa subescapular (cara anterior o costal de Troquí l’escàpula) n.axil·lar Al centre de l’axil·la Bíceps braquial de Troquíter n.supra escapular Per sota l’espina de l’escàpula Cap curt: Apòfisi coracoide Tuberositat radial Cap llarg: Tuberositat n.músculo-cutani bicipital (diàfisi radial) supraglenoïdal Cara anterior de l’húmer o del braç Braquial Diàfisi humeral Apòfisi coronoide del n. músculo cutani Part interna del tendó del bíceps cúbit Supinador llarg o barquioradial Cresta supracondília del Apòfisi estiloide del radi n.radial húmer Cara antero-externa del superior de l’avantbraç Tríceps braquial Cap llarg: Tubercle infraglenoïdal Vast extern: Cara posteroOlècranon del cúbit externa de l’húmer Vast intern: Cara posterointerna de l’húmer Cara posterior de l’húmer n.radial terç ...