Tema 4 Estat de Necessitat (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Penal Exempció Responsabilitat
Profesor M.L.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 22/02/2015 (Actualizado: 25/03/2015)
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

DRET PENAL (EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT) TEMA 4: ESTAT DE NECESSITAT Art. 20.5ª. El que, en estat de necessitat, per evitar un mal propi o aliè lesioni un bé jurídic o infringeixi un deure, sempre que concorrin els següents requisits: - Primer. que el mal causat no sigui major que el que es tracti d’evitar.
- Segon. Que la situació de necessitat no hagi sigut provocat intencionalment.
- Tercer. Que el necessitat no tingui, per ofici o càrrec, obligació de sacrificar-se.
Hi ha un mal sobre un interès legítim del subjecte i la única manera salvaguardar el interès legítim és afectar interessos legítims aliens (traficar amb drogues). Col·lisió entre interessos legítims. La única manera de salvaguardar és vulnerant interessos de terceres persones.
EN justificant i exculpant Justificant: A causa danys a la porta de la casa de B i viola la seva llar per evitar morir congelat.
El mal que es produeix es molt inferior al dany que s’evita (mort d’una persona). El fonament: en cas de col·lisió d’interessos, l’acció correcta és la que salva el interès més important.
Exculpant: A, per salvar al seu fill, treu un ronyó a B. És exculpant quan el mal que es causa és superior al que s’evita. En l’àmbit de la culpabilitat “qualsevol hagués fet el mateix”. És antijurídic però és inexigible que aquesta persona actués d’una altra manera. El fonament: interès lesionat és igual al que es salva: disculpa si el subjecte actua en una situació de conflicte on és inexigible altra conducta (disculpant).
EN propi i de tercers (auxili necessari) A, transportista, veient que d’altre forma no podrà evitar l’enfonsament, llença tota la càrrega del vaixell (Estat de necessitat propi). Per salvar-se a un mateix.
A, pare de B, veient que d’altre forma no podrà salvar el seu fill, agafa el cotxe de C per portar a B a l’hospital (Auxili necessari de tercers). Per salvar a una altra persona. No es requereix vinculació familiar o personal.
EN agressiu i defensiu REQUISITS EN: 1. Estat de Necessitat.
DRET PENAL (EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT) - Estat de perill d’un mal per interessos legítims, que no doni lloc ni a legítima defensa ni a l’exercici d’un dret. El perill ha de ser imminent i actual.
- El perill ha de ser un mal (valoració social i objectiva). No només béns jurídics.
- Acció única forma d’evitar el perill. Per subsidiarietat (que no hi hagi una altra forma menys lesiva d’evitar el mal) i Necessitat (abstracta: necessita d’alguna acció salvadora. Si falta responsabilitat; concreta: necessitat del mitjà utilitzat. Si falta: eximent incompleta).
2. Ponderació de mals - Que el mal causat no sigui major que el mal evitat (proporcionalitat).
- Ponderació de interessos: del necessitat i de l’afectat.
- Regles de ponderació: els valors de la personalitat són preferents als béns patrimonials. La vida i la integritat física són els valors més importants.
Problema: el bé jurídic vida no és quantificable? Es pot sacrificar a un dèbil mental per salvar a un premi Nobel? O al criminal per salvar a un bon ciutadà? - Conseqüentalistes: la conseqüència que hi hagi cent vides més és un bé superior a la conseqüència de la mort de cinc persones (Trolley). En un cas de límit vertical pot morir un en comptes de tres (a la muntanya penjant d’una corda). O en un cas on hi ha dues siameses i si no s’operen no sobreviuran, però si les operen morirà una.
- Ontologistes: la vida no és un bé quantificable. En tot cas s’exculparà, però no es justifica. No es pot avançar la mort de cap persona (i si... hagués passat alguna cosa què els hagués salvat?).
3. No s’ha d’haver provocat l’acció - Provocació dolosa. No si és imprudent. Exemple: un excursionista comença una escalada sense fer cas a les advertències de mal temps. Té dificultats i per evitar congelar-se, entra a una casa privada (no se’l condemna per danys i entrada a la llar, però si responsabilitat civil).
- Eximent incomplerta.
4. No ha d’haver-hi obligació de sacrificar-se - Deure de suportar determinats riscos (bomber, policia, capità vaixell, etc).
DRET PENAL (EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT) - Deure de sacrifici vinculat a un determinat ofici o càrrec (no totalment, però una mica més).
Estat de necessitat i col·lisió de deures (exercici seminari dos) Implica que el subjecte ha d’infringir un dels deure per poder salvar un d’ells. Una persona que està vigilant un pres té el deure de vigilar-lo (quebrantamiento de condena si no ho fa). Però té el deure de socórrer si es troba un accident a la carretera. S’ha de determinar quin és el deure més important i no vulnerar-lo. Si són exactament idèntics (pare que veu que els dos fills s’ofeguen), haurà de infringir un. No tindrà responsabilitat faci el que faci.
Col·lisió: per complir un deure (que implica evitar un mal propi o aliè) és necessari infringir un altre deure. Modalitat particular d’Estat de necessitat: infracció de deures per no vulnerar una obligació.
...