Tema 5 Citoesquelet neuronal (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biología - 4º curso
Asignatura Neurobiologia
Profesor F.A.
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 23/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

NEUROLOGIA Tema 5 Tema 5 Citoesquelet neuronal Les neurones emeten prolongacions durant el seu desenvolupament, estan en constant adaptació.
• Neurofilaments: filaments intermedis específics de neurones. Molt abundants als axons.
Formats per proteïnes. NF, GFAP (filaments intermedis específics d’astròcits).
• Microtúbuls: format per dímers de tubulina. S’encarreguen del transport d’orgànuls i molècules. Tenen especial rellevància en l’estructura neuronal i en l’especificació de l’axó.
Formen les neurites, prolongacions no diferenciades en dendrites o axó.
• Microfilaments: d’actina. Es troben a la perifèria associats a la membrana. També es concentra molta actina a la zona sinàptica (post i pre). Forma les prolongacions, l’avanç dels axons i la formació de ramificacions d’actina.
En neurones adultes en un circuit estable, l’actina es troba a la zona presinàptica en forma de vesícules i postsinàptica a nivell de receptor.
NEUROLOGIA Tema 5 Mecanismes d’orientació axonal El creixement de l’axó i les prolongacions es dóna gràcies al con de creixement. És una estructura rica en actina capaç de moure’s. Apareix a neurites.
El con de l’axó és molt més gran que el de les dendrites i creix més de pressa. Les molècules que controlen el seu creixement són neutrofines (NGF, BDNF, NT-3, FGF-2...) que promouen la polimerització d’actina i el creixement de les neurites. També hi ha molècules que repel·leixen el creixement, com les semaforines, efrines.
Aquest procés d’orientació utilitza receptors que activen proteïnes GTP i indueixen canvis en els nivells de calci.
Les proteïnes d’unió a actina presents al con axonal són: • ARP2/3, formines, cofilina i spir: promouen el creixement del filament d’actina.
• Rho GTPases i WASPs: aturen el creixement axonal quan detecten semaforines i inhibidors.
• Miosines: mobilitat del con axonal (I, II, VI, X), formació de les espines dendrítiques (VI), transporta axonal (V, abundant en axons, presents a dendrites).
NEUROLOGIA Tema 5 NEUROLOGIA Tema 5 Espines dendrítiques Especialitzacions post sinàptiques. La dendrita forma un fil·lopodi que reconeix l’axó per fer la sinapsis i es formarà l’espina dendrítica.
NEUROLOGIA Tema 5 Actina i activitat sinàptica Microtúbuls i polaritat neuronal Tenen mecanismes d’inhibició que impedeixen la formació de més d’un axó.
Es troben ordenats en axons, amb l’extrem + al punt més distal del soma; a les dendrites no estan ordenats.
NEUROLOGIA Proteïnes associades a microtúbuls Tema 5 NEUROLOGIA Tema 5 NEUROLOGIA Tema 5 NEUROLOGIA Tema 5 NEUROLOGIA Polaritat neuronal Tema 5 ...