Tema 2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Penal Exempció Responsabilitat
Profesor M.L.
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: Teoria general causes de justificació Delicte Fet penalment antijurídic culpable i punible Les causes de justificació davant d’un delicte són: - Legítima defensa - Estat de necessitat - Compliment del deure per exercici del dret També hi ha 2 situacions, més complexes, que justifiquen la comissió d’un delicte: - Desconeixement: Per exemple, hi ha un nen que no li cauen bé els veïns, per això decideix tirar una pedra contra una finestra de la casa d’aquest. A la casa dels veïns estava havent una fuita de gas, i l’acció del nen (que l’havia fet per ràbia) s’acaba de convertir en una acció que salva la vida als veïns. Les lesions que el nen ha ocasionat, si no hagués sigut perquè havia una fuita de gas i els ha salvat la vida tindrien una pena. Aleshores, hauria de tenir una pena també quan els ha salvat la vida? - Suposició errònia (o de legítima defensa putativa): A Amèrica, un policia va confondre una pistola d’aigua amb la que jugava un nen, amb una pistola de veritat. Com a conseqüència va matar al nen d’un tir. El policia havia fet una suposició errònia, però ha de tenir responsabilitat penal igualment? Per tant, per parlar d’un fet típic i antijurídic, ha de concorre: acció humana, tipus objectiu i subjectiu (dol o imprudència) i que no hi hagi causes de justificació.
Els efectes de justificació del delicte (és a dir, no hi ha antijuridicitat) són: • No pena ni mesures de seguretat • No legítima defensa Exemples: - En un segrest, hi ha un fet típic, antijurídic i culpable.
- Quan la policia deté a un individu en el moment que està cometent un delicte flagrant, hi ha un fet típic (perquè no és legal la detenció ja que no l’ha ordenat un jutge) però no hi ha antijuridicitat perquè està justificat.
- Hi ha un nen (menor), que va armat i té intenció de disparar-te. Aquí hi ha un fet típic, antijurídic i no culpable.
• No punibilitat participació - Qui ajuda a qui no està actuant justificadament Si és punible  Per exemple, si un senyor li ven un arma de foc a un menor que pertany a una banda, no està actuant justificadament ja que no és legal la tinença d’armes de menors.
- Qui ajuda a qui està actuant justificadament No és punible  Per exemple, si A passa un arma a B per defensar-se d’algú que l’està atacant (C), i aquest mor (C), no serà un acte punible.
• No responsabilitat civil derivada de delictes quan hi ha causes de justificació, excepte en estats de necessitat.
 Per exemple, si jo trenco la finestra del cotxe del veí per poder portar al meu pare a l’hospital i salvar-lo, és un estat de necessitat però no justifica les lesions ocasionades en el cotxe, per tant, es té responsabilitat civil.
Les causes de justificació poden ser: - Completes: Elimina la responsabilitat penal. Es dóna en els pressupòsits de les causes justificades, quan hi ha requisits de conductes (conductes necessàries i proporcionals) i quan hi ha coneixement de la part objectiva.
- Incompletes: Hi ha una disminució de l’injust del fet. La pena serà inferior en 1 ó 2 graus.
Hi ha 2 supòsits anòmals en les causes de justificació: - Error: En el cas del policia americà que mata un nen, perquè confon la pistola d’aigua amb una pistola de veritat, objectivament no hi ha pistola, però subjectivament, el policia creu que si que n’hi ha. Per això és un supòsit anòmal d’error. Hi ha una creença errònia.
- Desconeixement (absència element subjectiu): En el cas, del nen que trenca la finestra del veí per fer una trastada, i acaba salvant la vida d’aquest perquè havia una fuita de gas a casa seva, objectivament sí que hi havia perill, però el subjecte (nen) no ho sabia. Hi ha un desconeixement.
...