Tema 9 parasitologia (Farmàcia UB) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Parasitologia
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 07/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 9 PHYLUM APICOMPLEXA  Són paràsits intrace·lulars obligats que penetren activament i internament dins de la cèl·lula Tenen un moviment rotatori que els permet penetrar a l’interior de la cèl·lula hoste.
Tenen una pel·lícula com a estructura externa que els confereix una forma definitiva, en aquest cas les formes zooitiques Les diferents formes definitives: trofozoits, esporozoits i merozoits Tenen un tipus de reproducció alternant (cicle metagenètic): hi ha divisions múltiples.  - Cicle biològic Primera fase: • Aquesta reproducció asexual comença amb la transfromació de la cèl·lula haploide que es diuen esporozoits en esporozoits joves que maduren i es converteixen en esporozoits madurs i aquests últims es multipliquen donant lloc a múltiples cèl·lules filles que es diuen merozoits o esquizoits .Aquest tipus de reproducció s’anomena AGAMOGÒNIA. Aquest merozoits poden donar lloc a aquest procés de gamagònia.
Segona fase: • Després d’aquest procés agamagònic va seguit d’una reproducció sexual que es diu GAMOGÒNIA de tipus heterogàmic en el qual es poden formar milers de formes evolutives. En primer lloc, els merozoits es diferencien sexualment en gamèts i gamonts. Els gamonts femenins donaren lloc als macrogamets (cèl·lules femenines) i els gamèts masculins donaren lloc als microgamets (cèl·lules masculines).
La fusió de la cèl·lula masculina i femenina (els microgamets fecunden els macrogamets) donarà lloc al zigot que serà diploide 2n. Aquest procés de fusió també s’anomena amfimixia.
Tercera fase: • 1 Finalment, es dóna un procés de reprodució asexual que es diu ESPOROGÒNIA. El zigot s’envolta d’una coberta externa que és l’oocist dins de la qual el zigot donarà lloc directament als esporozoits o a través d’una fase prèvia de divisió en esporoblasts que s’envolten d’altres membranes o no (esporocists) que donaren lloc finalment als esporozoits. Aquest últim procés pot tenir lloc en el mateix vertebrat en el qual s’han donat els altres processos si el paràsit és monoxè, o en un altre vertebrat si el paràsit és heteroxè.
Tema 9 • Modalitats dels cicles biològics - Monoxè monocompartimental :tot el cicle té lloc en el HD. Exemple: Crystosporidium - Monoxè bicompartimental: els dos primers processos es donen en el HD (hoste vertebrat) i l’esporogònia es dòna en el terra. Exemple: Isospora, Cyclospora, Eimeria - Heteroxè obligat, bicompartimental : en HI (hoste vertebrat) es dóna el primer procés, en el HD (artròpode) es donen els dos altres processos. Els esporozoits passen a l’hoste vertebra amb la saliva de l’artròpode. Exemple: Plasmodium.
- Heteroxè facultatiu: en el HD complet (hoste vertebrat) es donen els dos primers processos que acaben amb la’expulsió fecal de l’oocist immadur al terra que serà infestant per HI incomplet (hoste vertebrat) perquè només es dóna en ell l’últim procés.
Exemple: Toxoplasma, Classe Sporozea Aquesta classe es troua dins del Phylum Apicomplexa.
Tenen un complexe apical ben desenvolupat.
• Morfologia oocists Els oocists d’aquestes espècies són madurs i poden ser esporocistats amb un número variable d’esporocists i d’esporozoits o també poden ser aesporocistats.
Família Cryptosporidiidae A) Gènere Cryptosporidium • • • • C.
C.
C.
C.
parvum hominis muris meleagridis Característiques Són petits i tenen entre 4-8 micròmetres També poden arribar a ser paràsits oportunistes Presenten un cicle monoxè bicompartimental Generalment, es troben en els nens petits i persones immunodeprimdes (en malalts del VIH) Es poden trobar tant en humans com en animals (zoonosi) 2 Tema 9 Cryptosporidium spp.
1976-1980 = paràsit esporàdic , causant de diarres greus (diagnòstic per biòpsia intestinal) 1980-1990 = es reconeix com a causa frequent de diarrees greus i persistents en malalts VIH i de diarres més lleus i autolimitades en població infantil • Morfologia dels oocists Coberta gruixuda Forma: esfèrica Surten amb la femta  Presenten 4 esporozoits un cop que estan madurs => oocists aesporocistats Presenten un cicle monoxè (directe) i tenen totes les seves fases evolutives dins de l’hoste. Aquest cicle biològic es desenvolupa a l’interior de l’intestí prím (duodè) Es poden trobar contaminant aliments, aigua ja sigui de beguda o de piscina.
• Cicle biològic Quan els cists entren a l’intestí, aquest es trenquen i alliberen els 4 esporozoits que penetren les cèl·lules epitelials intestinals (enteroepitelials). Aquests es divideixen en el primer cicle merogònic i donen lloc a 8 merozoits que quedaren lliure a la llum intestinal i van a envair noves cèl·lules enteroepitelials. Aleshores es produeix un segon cicle merogònic que donará lloc a 4 merezoits. Aquestes formes resultants iniciaren un cicle gamogònic que acabarà amb la formació d’una coberta oocística al voltant del zigots i , per tant, donarà lloc a 2 tipus d’oocists que ambós tindran 4 esporozoits al madurar.
El primer oocist: sortiran per via fecal i infectaran a nous hostes per via oral (contaminen els aliments i l’aigua) a través d’un cicle d’infestació exògena (tenen una coberta gruixida). Aquest procés és dóna el 80% dels casos.
El segon oocist: deixen en llibertat els esporozoits en la llum intestinal, llavors al penetrar en altres cèl·lules enteroepitelials donaràn lloc a un cicle d’autoinfestació endògena (tenen una coberta fina). Aquesta coberta fina fa que siguin susceptibles a les temperatures i condicions del medi ambient en cas que surtin amb la femta. Si surten i algú toca aquestes femtes i es posa la mà a la boca aleshores es donarà una autoinfestació exògena. Aquest procés és dóna el 20% dels casos.
• Epidemologia La criptosporidiosis en els humans és provocada per C. muris mentre que als animals domèstics és provocada per C. parvum. Provova un quadre diarreic ja que és un paràsit oportunista, sobretot afecta a persones immunodeprimides com les que tenen VIH), 3 Tema 9 • Distribució geogràfica Té una distribució cosmopolita i es troba en una zona petita com per exemple, en una llar d'infants amb què hi hagi un nen afecta, podria ser que els altres també s’infectin (brots epidèmics).
• Epidemologia La transmissió dels paràsits per via feco-oral o a ravés de vectors mecànics Si és per via feco-oral pot ser a través de l’aigua de les begudes i aliments, en les piscines, de manera directa entre persones o entre homosexuals.
Els vectors mecànics, com les mosques, poden transportar els oocists d’una zona a una altra.
Es tracta d’una zoonosi i per tant ha d’haver un tractament pels reservoris • Profilaxi Control dels aliments/aigua (resistència cloració; bullició, filtració) Control dels portadors sans Control de les aigues residuals( defecació) Portadors sans (mans brutes, manipuladors aliments) Vectors mecànics Dificultat reservoris 4 ...