Veu, locució i prosòdia (II) (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Escriptura Audiovisual
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 7
Subido por

Descripción

Fonaments de veu, locució i prosòdia. Part 2

Vista previa del texto

Veu, locució i prosòdia (II) Relació entre prosòdia i text • Sempre hi ha d'haver un acompanyament entre text i gesticulació.
• Ritme: cada cop es locuta més ràpid, especialment a TV • Llenguatge audiovisual: canvis de pla més ràpids • Ritme normal: 120-160 paraules per minut Sintaxis sonora i llenguatge audiovisual La televisió fa més complex el procés comunicatiu. Es necessita: • Bona redacció o ordenació d'idees.
• Bona prosòdia: entonació, accent i ritme • Llenguatge no verbal adequat La televisió busca la simplificació i l'anècdota. No és bona per a xifres i grans dades estadístiques.
• Per temes complexes tenim la premsa i per saber més els llibres especialitzats o Internet.
Juga un paper important la capacitat d'emocionar • Fer còmplice el teleespectador, parlant en to proper En informació, tipus de plans: • Primer pla i primeríssim primer pla (entrevistes) • Pla mig llarg o mig curt • Pla general (contextualitzador) Com més proper és el pla més sensació de confiança i intimitat es genera: • Primeríssim primer pla i primer pla: relacions de parella, mares/fills • Pla mitjà: amics • Pla general: meeting polític, professor a classe • Pla mitjà i o primer pla: mira aquí i ara (i t'escolta) Entonació • Resultat de les variacions tonals que donen sentit i fan atractiu un missatge.
• La corba d'entonació típica: 10-12 semitons • Entonació ascendent a l'inici, amb la primera paraula (tensió cordes vocals), ascens del to i serà descendent en el cos. Al final (es relaxen les cordes vocals) descen un altre cop.
Nivells o fonemes tonals • Els fonemes tonals són els nivells en els que es pot quantificar el grau d'elevació de la veu a una oració.
• Exemples: ◦ Alegria: fonemes tonals alts (anunci d'una discoteca) ◦ Informació: fonemes tonals mitjans ◦ Funeral: fonemes tonals baixos • El locutor selecciona el nivell tonal mitjà i modifica la serva corba d'entonació pujant i baixant • Amb el to més agut a l'oració es busca cridar l'atenció sobre una paraula • Es busca varietat a l'entonació per fer-la més atractiva Error freqüent: els greus • Mantenir el nivell tonal massa baix, gairebé sense aguts, fa molt monòton el discurs.
• Cal vigilar no acabar l'oració amb un to massa baix, l'agut crida més l'atenció.
Maneres de finalitzar cada grup prosòdic Cadència Tonema descendent que expressa terminació absoluta.
• Representa un nivell de baixada de to de gairebé una octava.
• Oracions asseveratives (afirmatives i negatives) • Interrogatives que comencen amb un pronom ¿qui ve? Anticadència Tonema ascendent que correspon a una elecació de 4 o 5 semitons. Asecents màximes • Interrogatives absolutes.
• Entre subjecte i predicat.
Suspensió Tonema que comença ascendent però presenta terminació en la línia mitjana, sense ascens ni descens • Frases amb sentit incomplet, en continuïtat • Enumeració • Vocatiu Timbre Personalitat de la veu • És el sentit característic de cada veu, instrument o qualsevol objecte sonor.
• Depèn de la caixa de ressonància i la cavitat bucal, segons la seva constitució o alteracions.
...