Tema 6 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 16/01/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Apunts Tema 6: Aproximació al Cicle Comptable Obertura A l'hora d'iniciar un nou cicle comptable o un “any comptable”, hem de traspassar els saldos de les comptes o partides de l'anterior cicle. En altres paraules, hem d'afegir saldos o “obrir” els comptes amb el valor que tenien. Per exemple, si tenim 1000 de capital i 1000 de caixa, faríem el següent: Import Deure (Data) Haver Import 1000 Caixa a Capital 1000 D'aquesta forma, anotem a cada partida el seu valor en unitats monetàries. Un cas lleugerament més complex seria el següent: Import Deure (Data) Haver Import 1000 Caixa a Capital 10000 5000 Terrenys a Proveïdors 2500 4000 Maquinària 2500 Existències Com veiem, en tots els casos fem el mateix: afegim el saldo de l'any anterior on correspongui.
Tancament En el moment de finalitzar o acabar un exercici comptable, hem de deixar tots els comptes amb saldo zero per tal d'obrir-los correctament en l'exercici següent. Aquest procés consta de dues parts. Primer tanquem tots els d'ingrés o despesa amb la finalitat d'obtenir el compte de pèrdues i guanys. És a dir, traspassem els ingressos i les despeses al compte de pèrdues i guanys.
Import Deure (Data) Haver Import x Ingressos a PiG x y PiG a Despeses y És necessari observar que al traspassar els ingressos al PiG aquest aumenta, i que al tancar les despeses el PiG disminueix. Per tant, si els ingressos són superiors a les despeses, obtenim beneficis; i en cas contrari l'empresa genera pèrdues.
Per últim, deixem tots els actius i els passius amb saldo zero: Import Deure (Data) Haver Import x Passius a Actius x Com a breu incís, cal mencionar la fase de desenvolupament, que és la que hem fet fins ara, i en la que anem registrant els fets comptables que es produeixen.
...