QÜESTIONARI DE LA PRÀCTICA glucosa (2017)

Pràctica Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Nanociencia y Nanotecnología - 1º curso
Asignatura Fonaments de bioquímica
Profesor X.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 24/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

DETERMINACIÓ DE LA CONCENTRACIÓ DE GLUCOSA PER UN MÈTODE COLORIMÈTRIC.
ANÀLISI D’UN ESPECTRE D’ABSORCIÓ 1. Gràfic de l’espectre d’absorció del compost quinonaimina Representar la variació d’absorbància en funció de la longitud d’ona.
Longitud de onda (nm) 350 400 450 500 550 600 650 Absorbancia 0.367 0.125 0.368 0.722 0.522 0.164 0.02 2. A quina regió de l’espectre s’ha treballat? Quina és la longitud d’ona de màxima absorció per aquest compost? Tenemos que trabajar en el espectro visible de las ondas, ya que esas ondas serán las que va a absorber la muestra. Por tanto, será mas o menos entre 350nm y 650nm de longitud de onda. En este caso, la longitud de onda de máxima absorbancia ha sido en los 500nm.
3. Per què és necessari fer el blanc i tornar-lo a fer per a cada longitud d’ona? Haciendo el blanco conseguimos establecer un punto de partida para medir la absorbancia. En el blanco la absorbancia la estableceremos en 0, ya que el blanco no tiene quinonaimina. Así podremos determinar la absorbancia de la muestra respecto al blanco, por lo que estaremos calculando la absorbancia de la quinonaimina. Al tener la misma referencia de absorbancia en todas las longitudes de onda, podremos medir cual es la longitud de onda que más absorbe la quinonaimina.
4. Representar la variació d’absorbància en funció de la concentració (fer el gràfic a mà) Concentració (mg/ml) 0 0,5 1 1,25 1,75 2 Absorbància 0 0,306 0,722 0,843 1,105 1,218 5. Es compleix en aquest cas la llei de Lambert-Beer? Per què? Según la ley de Lambert-Beer, la absorbancia es proporcional a la concentración de la concentración de la muestra que medimos. Arriba nos ha salido una línea recta en el grafico de la absorbancia en función de la concentración de glucosa. Por tanto esto significa que la absorbancia y la concentración son proporcionales, por lo que se cumple la ley.
6. Quina és la concentració de glucosa del sèrum problema? Expresseu el resultat en mg/100 ml. Quin diagnòstic et suggereix aquest resultat? La absorbancia del sèrum problema es 0,288. La ecuación del grafico nos ha dado: y = 0,6194x + 0,028. Si substituimos la y por 0,288: 0,288 − 0,028 = 0,6194𝑥 0,26 =𝑥 0,6194 𝑥 = 0,4197 Por tanto, nos ha dado que la concentración del sèrum problema será 0,4197 mg/ml.
Por tanto, la concentración por cada 100ml será: 41,97mg/100ml.
7. A partir del pendent de la recta de calibració determina el valor de ε per a la quinonaimina a la corresponent longitud d’ona (Tenir en compte que les unitats de ε son M-1 ·cm-1 , l’estequiometria de la reacció i la dilució de l’assaig; Mr de la glucosa 180). Es pot determinar la concentració de glucosa sense la recta patró? Com? Mediante la ley de Lambert-Beer (A=l.C.ε), sacaremos el valor de la ε.
A ε·l= C En la recta, el valor de la pendiente es A/C, y el valor de l es 1cm. Por tanto a partir de ahí podremos sacar la ε.
1 ε = 0,6194 M · cm ...