Tema 6. Psicologia en la societat contemporània (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Historia de la Psicología
Profesor M.B.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 07/03/2018
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Història de la Psicologia Ghizlane Lafghani TEMA 6 PSICOLOGIA A LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA CONDUCTISME 1. LA INFLUÈNCIA DE IVAN PAVLOV (1849-1936) - - Fisiòleg rus. Premi Nobel (1904) pels seus treballs sobre l’aparell digestiu.
Li interessava el funcionament fisiològic, no la ment. L’estudi i el control del procés de digestió en gossos el porta a interessar-se pels reflexos ocasionats per estímuls, ja que s’adona de que el procés digestiu comença molt abans de veure el menjar.
Treballa amb el condicionament clàssic (Estímul-Resposta). Sosté que la capacitat de resposta de tot organisme té dos formes: una innata, automàtica i adaptativa (reflex incondicionat) i una altra més flexible, també d’adaptació al medi, apressa i en funció de l’experiència individual (reflex condicionat).
1) MENJAR Estímul no condicionat Resposta SALIVACIÓ Resposta no condicionada Aquí el gos saliva innatament davant el menjar, una resposta natural al ambient.
2) CAMPANA Estímul neutral Resposta NO SALIVACIÓ Resposta no condicionada 3) (durant el condicionament) CAMPANA + MENJAR SALIVACIÓ Resposta no condicionada S’associa el menjar amb una campana, estímul incondicionat perquè, inicialment, ell sol no genera resposta però, en associar-se amb el menjar, es condiciona.
- Conclou que tenim reflexes innats que, quan s’associen a altres estímuls, reaccionem davant aquests condicionalment.
Després va tractar de veure si es podia eliminar una conducta explicant-ho amb malalties mentals.
Llavors introdueix el terme de “NEUROSIS EXPERIMENTAL ”. Pavlov va introduir aquest terme per referir-se a la conducta anormal que es produeix en els animals de manera experimental quan, davant estímuls idèntics, els animals no els poden distingir i comencen a desconcertar-se, es queixen, deixen de cooperar, s’angoixen, s’enfaden i tracten d’escapar  símptomes de la neurosis experimental.
1 Història de la Psicologia Ghizlane Lafghani 2. JOHN B. WATSON (1878-1958) - - 2.1.
- La psicologia com a ciència de la conducta.
S’interessa pels reflexes condicionats i pel condicionament, que li permet explicar la conducta i modificar-la. Explica també les emocions i els trastorns mentals.
Redueix l’explicació de la conducta a un esquema E  R , explicació fisiològica i mecànica de l’home, en què la conducta complexa i la nostra vida emocional es pot explicar com a resultat de l’adquisició de reflexes condicionats més simples.
Ambientalisme. Controlar els estímuls per construir societats ideals amb uns individus determinats, ben ajustats i adaptats, amb la conducta desitjable  UTOPIA .
“La psicologia és una rama experimental objectiva de la ciència natural. La seva meta és la predicció i control de la conducta. La introspecció no forma part d’ella”. “Doneu-ne infants sans i ven formats i els educaré per a que siguin qui vulgui jo que siguin sense tenir en compte ni tendències, ni habilitats ni vocació”.
EXPERIMENT DEL “PETI T ALBERT” Ell i la seva ajudant Rosalie Rayner demostren que la por es pot condicionar amb ajuda del condicionament de Pavlov.
La vida emocional adulta prové del condicionament i la generalització de tres respostes innates (por, enuig i amor) a estímuls molt concrets. Volen demostrar que els aprenentatges i les conductes les anem construint al llarg de la vida i que no venen de la biologia.
3. B.F. SKINNER (1904-1990) - 3.1.
Distinció entre el condicionament pavlovià, “responent”, desencadenat per l’estímul condicionat i el condicionament “operant”, emès espontàniament pel subjecte.
Les conductes operants s’expliquen segons les conseqüències de les respostes. Aprenem aquelles respostes (conductes) que van seguides d’un reforçament, és a dir, que tenen conseqüències favorables per l’organisme.
LES CAIXES DE SKINNE R Les Caixes de Skinner és l’instrument que l’autor va crear per a l’estudi del condicionament operant (un subjecte té més probabilitats de repetir les conductes que comportin conseqüències positives i menys probabilitats de repetir les que comportin conseqüències negatives).
- L’objectiu era que els animals (normalment, coloms i ratolins) associïn ràpidament la palanca amb el menjar (reforç positiu). Per eliminar la conducta, només havia de deixar de subministrar menjar i els animals ja no accionaven la palanca.
2 ...