Preguntes tema 2 (2013)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 1º curso
Asignatura Biologia I: introducció a la biomedicina + TIC
Profesor
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 29/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Preguntes 1. L’accés a PubMed...
a) Està restringit als ordinadors de les universitats i centres de recerca b) Només es pot fer des dels ordinadors de la National Library of Medicine c) És gratuït però d’accés limitat a investigadors d) Necessita una subscripció prèvia i és car e) És obert a tothom i gratuït a través d’Internet 2. Quina de les següents afirmacions sobre les revistes científiques en ciències biomèdiques és certa? a) Només contenen resultats d’investigació experimental.
b) Tenen sobretot una missió divulgativa entre els investigadors c) L’idioma de publicació obligatori és l’anglès.
d) Són una font d’informació considerada “literatura gris” e) Acostumen a seguir un procés de revisió per experts o “peer review” 3. Quina de les següents sèries és la més correcta? a) Index Medicus -> PubMed -> Revistes -> Repertori b) Index Medicus -> Embase -> Medline -> PubMed c) Index Medicus -> Medline -> Medlars -> PubMed d) Index Medicus -> Medlars -> Medline -> PubMed e) Index Medicus -> Medlars -> Web of Knowledge -> Medline 4. Quina de les següents afirmacions sobre les revistes biomèdiques en Internet és falsa? a) Gairebé totes les revistes internacionals tenen versió electrònica b) Les edicions electròniques i en paper poden ser diferents c) La versió electrònic acostuma a publicar-se abans que la versió en paper tradicional d) Els articles de les revistes electròniques sempre es poden descarregar gratuïtament e) La versió electrònica de l’article acostuma a tenir format PDF 5. Els documents a Internet solen estar en format...
a) PDF b) Word c) XML d) Totes són certes e) HTML 6. Quina de les següents associacions és correcta? a) Medline -> Web of Knowledge b) Medline -> PubMed c) Medlars-> PubMed d) Medline -> Index Medicus e) Medline -> Embase 7. La principal diferència entre PubMed i Web of Knowledge/Science Citation Index (WokSCI) és que...
a) En realitat no tenen cap diferència. PubMed és el WoK/SCI disponible en internet b) Wok/SCI no té els resums dels articles i PubMed sí c) PubMed conté articles publicats en anglès i Wok/SCI no d) Wok/SCI és gratuïta i PubMed no e) Wok/SCI conté les referències dels articles i PubMed no 8. Quina de les següents afirmacions sobre els llibres científics és certa? a) Sempre segueixen una rigorosa revisió per experts b) Són la millor font d’informació secundària c) Recopilen i difonen informació científica d) Sempre tenen una versió electrònica a internet e) Estan inclosos en la base de dades PubMed ...