Tema 11:Terapèutica del dolor II (Dolor Neuropàtic)_Farmacologia i terapèutica 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Palmira Homedes Tema 11: Terapèutica del dolor II (DOLOR NEUROPÀTIC) El dolor neuropàtic és un dolor diferent que el somàtic ja que està relacionat amb la lesió o la disfunció del sistema nerviós (perifèric o central). Normalment es produeix quan hi ha una secció dels nervis o una desmielinització del nervi. És un dolor més intens i complex que el dolor nociceptiu i es més difícil de tractar.
Hi ha dos tipus de dolor neuropàtic: • • Dolor espontani: no hi ha un estímul que el provoqui. Passa de manera espontània o Continu o Paroxístic o intermitent: per exemple, una punxada Dolor provocat: es produeix en front a un determinat estímul o Alodinia: estímul que no és dolorós però que causa dolor intens (per exemple: el pes de la roba sobre la pell) o Hiperalgesia: és una reacció exagerada del dolor a un estímul dolorós.
o Hiperpardia: dolor retardat Els dos tipus de dolor mecànic o tèrmic.
Tractament del dolor neuropàtic: 1.
2.
3.
4.
Profilaxis: prevenir la causa primària del dolor. Exemple: neuropatia diabètica Tractar la causa primària de neuropatia o els factors que perpetuen el dolor Alleugerir el dolor continu Afavorir les habilitats del pacient per a fer front al dolor o modificar la percepció d’aquest en situacions de dolor continu de per vida.
5. Enfoc multidisciplinar combinant farmacoteràpia i tractament no farmacològic (psicoteràpia, fisioteràpia, estimulació elèctrica i cirurgia) Tractament farmacologia 1.
2.
3.
4.
Fàrmacs antidepressius Fàrmacs antiepilèptics Opioides Analgèsics tòpics Fàrmacs antidepressius: útils en el dolor continu. En el paroxístic no gaire eficaços! • • • Antidepressius tricíclics ISRS: FLUOXETINA, SERTRALINA, PAROXETINA ISRN: VENLAFAXINA, DULOXETINA Els IMAO no s’utilitzen per falta d’efecte (mai són de primera elecció en la depressió per els seus efectes adversos).
Palmira Homedes Fàrmacs anticonvulsivants: • • • • Efectius en el tractament el dolor neuropàtic amb paroxisme i crisi lancinants Poca modificació del dolor continu Redueixen part de la hiperalgesia o alodinia Fàrmacs únics o combinats amb altres analgèsics (antidepressius, opioides).
Els fàrmacs més usats són: • • • • • • CARBAMAZEPINA i anàlegs GABAPENTINA LAMTRIGINA VIGABATRINA TOPIRAMAT PREGABALINA Fàrmacs opioides: • • • L’eficàcia dels opioides en el dolor crònic no neoplàsic esta demostrada per: CODEINA, TRAMADOL, OXICODONA, MORFINA, FENTANIL El FentanilL administrat de forma trasdèrmica és més efectiu que la morfina oral BUPRENORFINA també en forma de pegats Analgèsics tòpics: s’utilitzen anestèsics locals. Aquests pràcticament tots deriven de la cocaïna.
Estabilitzen la membrana neuronal per inhibició del flux de ions necessaris per l’inici i conducció de impulsos nerviosos (actuen bloquejant els Canals de NA) Les vies d’administració són: • • • Via intravenosa: PRONTOCAINA i LIDOCAINA Via tòpica: LIDOCAINA i PRILOCAINA Via oral: MEXILETINA Palmira Homedes Lidocaïna tòpica al 5%: • • • • • Lidocaïna 5% en pegats, cada 12 h Eficaç en neuràlgia posterpética Efectes secundaris improbables: sensibilitat en el lloc d’aplicació Nivells sèrics insignificants Disminució de l’alodinia i hiperalgia La capsaïcina és una substancia que actua dessensibilitzant les terminacions nervioses. Les primeres aplicacions es produeix una situació de picor i crémor que després és un dessensibilització. No s’ha d’usar en zones amb descamació o ferides.
Altres preparacions són d’aspirina, antidepressius tricíclic i opioides.
...