Formulas i conceptes (2009)

Resumen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Geografia humana
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

World Population Dataship: És un informe que surt anualment amb diverses estadístiques, es pot consultar gratuitament.
Mortalitat/Natalitat ● TBM (Taxa Bruta de Mortalitat) / TBN (Taxa Bruta de Natalitat) Defuncions (Pfinal + Pinicial)/2 *1000 Aquesta és la formula de la TBM, la de TBN és anàloga però canviant defuncions per neixaments.
El resultat s'ha de dividir pels anys del fenomen, ja que ens interessa saber el seu valor per any, que es la mesura estàndard en demografia.
La TBM i la TBN no són bons indicadors ja que no ens diuen res de la situació d'un país. (ho hem fet amb detall a la següent classe) Taxes Fenomen demogràfic Població mitjana del període --> important saber-ho, ja que serveix per a tots els fenòmens en demografia.
després: *multiplicar per 1000 *dividir per nº d'anys del fenomen Creixement / Saldo - significa el mateix ● ● ● Creixement total (Total increase) -> Població final - Població inicial Creixement neutral (Natural increase) -> Naixaments - Defuncions Creixement migratori (Net migration) -> Imigrants - Emigrants Equació compositòria Pfinal-Pinicial = Naix. + Def + Imig – Emig.
Taxa de creixement r= Creixement (total,natural o migratori) *1000 (Pfinal + Pinicial)/2 (i dividir entre nº d'anys!) Taxa de creixement anual acumulatiu tcaa = ((t√Pfinal/Pinicial)-1)*1000 important (arrel “t” de Pinicial/Pfinal, tot -1 i tot *1000) on t fa referència al nº d'anys La primera pots utilitzar-la per calcular qualsevol dels 3.
La segona només permet calcular el total, però és més exacte (+ aconsellable).
important Pfinal = Pincial * (1 + tcaa)t important Aquesta formula serveix per calcular com creixeria la població si creixés durant un periode determinat (t, que fa referència als anys) amb el mateix tcaa.
Per convenció en aquesta formula s'utilitza el tcaa. Quan s'utilitza aquí el tcaa NO es multiplica per 1000 (o es divideix per 1000 si ja està multiplicat).
Mortalitat ● Taxa de mortalitat infantil (infantil mortality rate) ‰ ● Esperança de vida (e0) (life expectancy of birth) Natalitat ● Index Sintètic de fecunditat (ISF) (total fertility rate) ...