Formes vitals (resum tema 4) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 4º curso
Asignatura Biologia i diversitat de les fanerògames
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 03/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

FORMES VITALS: Classificació segons la localització del punt de creixement (gemmes) de la planta durant el període de temps desfavorable EPÍFITS FANERÒFITS Gemmes Classificació Exemples A certa alçada (Plantes que creixen sobre una altra planta viva) Arrelades al terra Hedera hèlix Arrelades directament sobre un altre vegetal Viscum album >25 cm del sòl CAMÈFITS 1-25cm del sòl HEMICRIPTÒFITS Persistens, situades a la superfície del sòl (plantes perennes o biennals) Nanofaneròfits (<2m) Microfaneròfits (2-10m) Mesofaneròfits (10-22m) Macrofaneròfits (22-50m) Megafaneròfits (>50m) Arbre: Planta perenne amb creixement secundari de més de 6 m d’alçada, neix d’un únic tronc i es ramifica a certa alçada donant lloc a una capçada.
Arbust: Planta llenyosa més baixa que els arbres que es ramifica directament des de la base.
Subfruticosos: Només tenen lignificada la base de la tija Fruticosos: Petites plantes de tiges llenyoses Graminioides (gramínies) Suculents (Crassulàcies) Reptants: s’estenen per la superfície del sòl Escandents: enfiladisses Cespitosos: plantes que formen gespes o catifes Rosulats: fulles disposades en roseta basal Helòfits (hidròfits emergents): gemmes a terra en zones inundades periòdicament Hidròfits: gemmes submergides dins l’aigua permanentment Arrelades amb fulles flotants Arrelades totalment submergides Aquàtiques lliures, submergides o flotants CRIPTÒFITS TERÒFITS Persistents sota terra o submergides en l’aigua (Només perduren les llavors en l’època desfavorable) Geòfits: gemmes sota terra en llocs no inundats i amb òrgans de reserva de tipus: Bulb: tija comprimida (disc basal) d’on creixen les arrels i fulles modificades. A la zona superior desenvolupa una tija vegetativa-fotosintètica i floral. Poden ser tunicats o no tunicats Corm: Tija engruixida i subterrània amb funció de reserva i reproducció vegetativa.
Rizoma: Tija subterrània perenne modificada amb substàncies de reserva que sovint creix de forma horitzontal i de les quals surten tiges aèries.
Tubercles: Tija subterrània engruixida on s’acumulen nutrients de reserva.
Tiges tuberoses: Tija engruixida produïda pel creixement de l’hipocòtil de la plàntula.
Arrels tuberoses: Engruiximents tuberosos d’arrels Hi ha individus amb morfologia arbòria que no presenten creixement secundari (palmeres) Quercus coccifera: Exemple de planta que pot presentar morfologia arbustiva o arbòria segons les condicions ecològiques.
Dorycnium pentaphyllum Thymus vulgaris Ampelodesmus mauritanicus Sedum dsediforme Potentilla reptants Tamus communis Cynodon dactylon Plantago Aquàtiques lliures flotants: Lemna minor i Nymphaea Bulb: Tulipa, Lilium Corm: Gladiolus Tubercles: Solanum tuberosum Tiges tuberoses: Gyclamen, Begonia Poa annua, Senecio vulgaris ...