TIC Tema 1. Introducció a les TIC (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Tecnologies de la informació i la comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 10/03/2016
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

TIC.
Montse Bonet *Sessió 1. 11/02/2016 Introducció a les TIC.
Avui dia, hi ha un gran nombre persones que fan cua per comprar-se un iPhone, que triga dos mesos en quedar-se obsolet i ja es canvia per la nova versió. D’altra banda, hi ha moltes persones analfabetes al món. Això mostra la gran desigualtat que s’ha creat, i no es qüestió de continents, a una mateixa ciutat es pot donar aquesta situació.
TIC  Tecnologia, informació i comunicació.
- Tecnologia: avui dia es treballa a moltes àrees com antropologia, sociologia, educació...
No s’ha de confondre amb la tècnica.
 Tecnologia: tractat dels termes tècnics.
 Tècnica: relatiu a les aplicacions de la ciències i les arts.
Trobem diversos enfocament d’aquest terme segons Osorio:    Enfocament instrumental o artefactual: les tecnologies són eines, artefactes construïts per a dur a terme alguna tasca i són el resultat d’un coneixement tècnic. Per a molts, la tecnologia comença i acaba en una màquina, sense que existeixi el context social. Les tecnologies no són bones ni dolentes, depèn de com siguin utilitzades.
Enfocament cognitiu: la tecnologia és ciència aplicada a la resolució de pronlemes pràctics. La tecnologia seria el producte d’aplicar la ciència metre que la tècnica només implicaria experiència, habilitat aconseguides per l’activitat empírica, sense ajuda del coneixement científic. Altres autors l’anomenen imatge intel·lectualista de la tecnologia. La tecnologia és un coneixement practica que es deriva de la ciència, del coneixement teòric. No existeix tecnologia sense teoria però pot existir teoria que no tingui tecnologies relacionades.
Enfocament sistèmic. Aproximació holística que entén la tecnologia com una unitat complexa on podem trobar materials, artefactes, energia i els agents que la transformen. Un sistema tècnic inclou artefactes, materials i energia i els agents intencionals que transformen els materials i l’energia.
Instrumental Enfocaments Cognitiu Sistèmic - Característiques bàsiques Factor bàsic de La tecnologia és desenvolupament (bàsicament) tecnològic Artefactes industrials Difusió d’innovacions Coneixement científic Invenció i R+D aplicat Sistemes tècnics Innovació social i cultural Informació: conjunt de dades organitzades, agrupades, classificades que li fonen un significat. S’associen a un context i els facilita la interpretació. Es tracta de dades elaborades, dades contextualitzades als quals se’ls dóna sentit.
TIC.
Montse Bonet - Comunicació: no sempre es comunica per informar, és un concepte molt ampli. Quan ens comuniquen busquen que els altres reaccionin d’alguna manera. Es vol transmetre, fer saber, fer partícip.
*Som la generació que té accés a més dades, però no vol dir el mateix que informació, ja que moltes d’aquestes dades no contenen informació ni valor.
- Dades: associades a un objecte o a un fet concret.
Coneixement: informació el valor de la qual va dirigit a una acció determinada, la qual s’ha de permetre prendre decisions d’una forma adequada. S’associa a l’individu i a l’acció. El seu context és l’experiència i es nodreix d’informació però li calen conviccions, creences i compromisos de la persona.
Els mitjans de comunicació NO són TIC, però si utilitzen les TIC per transmetre un contingut (és el rei).
QUI QUE CANAL A QUI AMB QUINS EFECTES (Harold Lasswell, 1948). Esquema que va definir la TV i la Radio durant molt de temps.
Avui dia: - Punt a punt.
Punt a massa.
Massa a massa.
Han canviat les maneres d’interactuar, ara hi ha molts mitjans.
En aquesta assignatura: Partirem de l’enfocament sistèmic de la tecnologia considerant tecnologia com: - Coneixemnts de tota mena que acaben repercutint en el sistema comunicatiu i el seu funcionament (producció, emissió, emmagatzematge...), com telecomunicacions, electrònica, acústica...
TIC.
Montse Bonet - - Extensió, els productes (eines, maquines, programaris...) resultants d’aquests coneixements. Per exemple: càmeres de televisió, micròfons, estàndards tecnològics de transmissió, cintes d’àudio i vídeo, aparells gravadors, reproductors, antenes... però entenent que cal el pas previ (coneixements).
Sempre contextualitzat.
La tècnica és: - Un conjunt d’accions que impliquen coneixement, habilitats i capacitat d’ús, encaminades a usar convenientment les diferents tecnologies amb l’objectiu d’assolir diversos objectius (comunicatius en el nostre cas, es relaciona per exemple amb els perfils professionals).
Tecnologies de la informació  tecnologies mixtes:   Caràcter físics (electrònica).
Caràcter cultural (tractament de les dades i de la informació).
TICs  digitalització.
  Nucli de la transformació econòmica.
Es basen en el coneixement i contribueixen a generar coneixement.
...