Tema 2-Comunicació corporativa (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 3º curso
Asignatura Comunicació de les Organitzacions
Profesor A.U.
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 29/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2- Comunicació corporativa La comunicació corporativa comunica la història i evolució de l’organització, on es troba ubicada, quins productes o serveis comercialitza. Inclou un conjunt de material de comunicació (papereria, vehicles comercials, instal·lacions…). La comunicació és presència, és tracte dels empleats al públic. La relació amb els mitjans de comunicació també és important: cal saber què diuen de l’organització, l’objectiu és que en parlin bé i per tant, la relació ha de ser bona i constant al llarg del temps.
• Vídeos corporatius: eina molt comuna i important a nivell de comunicació corporativa (es parla de la marca, la seva ubicació, dels seus productes, el procés de fabricació… Recull les principals característiques de la companyia).
• La marca genera cada vegada més continguts per ser més humana i acostar-se més al consumidor.
Branded content.
Les organitzacions busquen aconseguir una integració social i acceptació pública. A través de la comunicació corporativa busquen transmetre la seva filosofia i els seus valors. Això a la vegada els dóna una actitud de responsabilitat social. El que fan i diuen ha de ser real i creïble. Per exemple cosmètica en contra de l’experimentació amb animals. Per ser acceptada socialment es demana a l’empresa una actitud de responsabilitat social, que retorni a la societat part dels seus beneficis. Que suposi un doble benefici: per l’empresa i per la societat.
Publicitat corporativa És la transmissora de la identitat corporativa per excel·lència. El que fem a nivell corporatiu ens ajuda a aconseguir uns objectius comercials però els objectius de la publicitat corporativa són: incidir en la imatge corporativa que tenen els públics, incrementar el grau de coneixement i prestigi de l’organització i per unificar la imatge d’empresa (en el cas d’empreses que engloben diferents mercats o sectors i no volen que se’ls posicioni només en aquell sector, que la gent conegui en quins altres sectors treballen).
Iniciativa de responsabilitat social corporativa: Balay va fabricar joies amb els materials sobrants de la fabricació dels seus productes. El projecte va implicar les seves treballadores i es van vendre amb un fi social: ajudar econòmicament un menjador social. Està molt bé fer-la, es demana a l’empresa que faci el bé, però s’ha de comunicar, ha de ser rentable (no a nivell econòmic sinó a nivell reputació).
El sector de la seguretat i el sector de la salut són molt delicats.
Publicitat corporativa vs. Publicitat comercial Els objectius: La publicitat comercial busca augmentar la notorietat i la publicitat corporativa busca popularitat, és a nivell institucional i es genera per millorar actituds cap a l’organització, reputació.
Discurs i objectius diferents.
El públic objectiu acostuma a ser coincident però parlem d’stakeholders en p.corporativa (en p.comercial parlem sobretot de consumidors): • Accionistes • Empleats • Proveïdors • Entitats financeres • Distribuïdors • Clients • Sindicats 1 1 • periodistes • Grups de pressió • Administracions, govern • Col·legis professionals • Públic en general En funció dels objectius que perseguim a nivell de comunicació ens dirigirem a un o altre stakeholder.
Els mitjans de comunicació que utilitzarem seran els mateixos: tant off-line com on-line.
Objectius de la comunicació corporativa - Perquè. L’empresa necessita establir el seu posicionament o bé perquè necessita ser comunicada.
- Qui. A quins públics diversos (no només el consumidor) va dirigida la comunicació. establint prioritats i analitzant-ne la seva importància. En funció dels objectius que es vulgui aconseguir ens adreçarem a un o altre públic.
- Què comuniquem. El posicionament de l’organització: els valors, la missió… - Com. A través de diferents tècniques i mitjans.
- Quan. Pots fer campanyes de manera permanent, fruit d’un esdeveniment especial (125 aniversari)… - Quant costa. Demanar diferents pressupostos. Acostuma a costar molt semblant a una campanya comercial.
Relacions públiques Es busca establir i mantenir una comprensió mútua entre una organització i els seus públics de manera contínua i planificada, amb un esforç constant. Com es relaciona una empresa amb els seus stakeholders (via comunicació).
Objectius: Per explicar una nova política o decisió dins una organització o empresa, mantenir el contacte amb l’opinió pública, defensar-se davant atacs externs (comunicació de crisi), per promoure la bona relació dels treballadors amb l’empresa, empreses entre si, amb institucions… Per buscar una bona relació amb l’entorn i els stakeholders. Crear un clima on empresa i sector/entorn social s’entenguin, aconseguir un prestigi davant la societat, fer factible la col·laboració del públic amb l’empresa.
Pot ser a través dels mitjans de comunicació (publicity) o també a través de comunicació corporativa. La publicity es fa servir molt en aquest àmbit.
Serveis de RRPP Marc de comunicació: Empresa de comunicació (es diuen així les agències de RRPP): Comunicació de crisi, comunicació financera, comunicació interna, esdeveniments (inauguració d’una botiga, desfilada…), gabinet de premsa, identitat corporativa, ‘media coaching’, ‘public affairs’, publicitat i disseny, rrpp consum, social media, responsabilitat social corporativa.
Hill+Knowlton Strategies.
2 2 Igual que en una agència de publicitat hi podem trobar campanyes de relacions públiques, en una empresa de comunicació hi podem trobar publicitat comercial, tot i que no serà el seu punt fort. Hi ha grups de comunicació que ho tenen separat però la frontera és difícil d’establir.
Informe anual d’empresa, catàlegs i altres materials corporatius. Ho pot fer el departament de comunicació de la mateixa empresa però el més operatiu és que s’encarregui un grup editorial, un proveïdor extern. En alguns casos són documents que s’imprimeixen però en altres només es digitalitza. És una feina més de periodista que de relacionista públic.
Patrocini i mecenatge, protocol… Comunicació interna Té com objectiu que els empleats recolzin estructuralment el projecte empresarial. És imprescindible per aconseguir la implicació dels treballadors. Perquè s’impliquin s’utilitza la cultura corporativa, una manera de fer les coses. Si els treballadors estan satisfets i se senten “cuidats”, treballaran millor.
Impossible Tellers. Telefónica. Van fer un Brand Film documental fet, protagonitzat i per a empleats per apropar als principis de l’empresa als treballadors. Així van aconseguir canviar la percepció dels principis del negoci responsable per part dels empleats.
Funcions: • Valorar al receptor (l’empleat) • Reconèixer un lloc dins de l’organització per aquest (que conegui la seva importància, els seus rols, on es troba, que es trobi valorat dins l’empresa) • Integrar i cohesionar.
Tot això suma a la cultura corporativa, tot ajuda a crear aquesta integració i cohesió així com el sentiment de pertinença del treballador.
Google- (facilitats, llibertat d’horaris, gimnàs…) SEUR- (2 dies a la setmana poden treballar per la tarda des de casa). L’empresa proporciona això a canvi d’una responsabilitat i resposta positiva per part del treballador.
Balay- Als espots sempre es remarca el paper dels empleats, que es senten a gust i còmodes amb l’empresa. És de les empreses que més està apostant per donar visibilitat als seus treballadors.
Això es deu a que el seu producte és tecnològic i fred i mostrant als treballadors ho sensibilitzen.
Voice of McDonald’s. Premi de 6000euros. Concurs de cant entre els treballadors de la cadena.
Organitzen una gala anual i tot… Estratègies de comunicació interna: En funció de la direccionalitat podem trobar: • Vector descendent (de la cúpula directiva cap a baix. Es transmeten una sèrie de valors i altres q venen dels directius: els directius filtren la comunicació. És molt habitual i el més utilitzat a nivell intern) Es busca implantar i afavorir la cultura corporativa reduint les incerteses dels rumors, ja que quan la informació prové de la cúpula directiva és molt més creïble.
• Per donar a conèixer les metes d’una organització: què es vol aconseguir, cap on es va 3 3 • Promoure la participació (Gap fa uns anys va fer un concurs entre les botigues de vídeo de felicitació pels clients. Els guanyadors van fer una versió d'una cançó relacionant-la amb productes) • Via de transmissió d’informació • Però enforteix els rols jeràrquics (els directius tenen el màxim d’informació i són qui la filtren) Eines: Publicacions periòdiques (House Organ- revista interna, tant impresa com digitalitzada. Acostumen a entregar-ho a casa, així és com més personal i fora del treball, però també es pot donar a l’empresa. A través d’Intranet també molt potent. Algunes empreses tenen House Organ per treballadors i per socis) Intranet Notícies, flashes informatius (notícies breus) Taulell d’anuncis Guia pràctica de l’empresa (perquè l’empleat conegui més a fons l’empresa) Fulletons específics (Sobre salut, educació…) Cartells Vídeo, canals d’àudio, pantalles audiovisuals Manual del nou empleat (presenta ‘empresa, la situa en el seu entorn, defineix la seva política social) • Vector ascendent (També molt habitual. Permet que hi hagi un flux de comunicació des dels primers esglaons o estaments fins la cúpula directiva) • Busca promoure el diàleg social (participació a nivell d’idees, sugerències) dins l’empresa (som una empresa oberta, tothom pot col·laborar: els treballadors han de ser protagonistes dels objectius corporatius, busca escoltar i aprofitar al màxim les idees dels treballadors i implica un esforç d’autoanàlisi i reflexió). Busca també el consens.
• Que els treballadors se sentin protagonistes d’aquests objectius corporatius, ells en formen part.
Eines: Sistemes de sugerències - Funcionen molt bé, sobretot els concursos interns Banc Sabadell convocava anualment un concurs de sugerències dels empleats que suposessin un benefici pel banc.
Jornades de ‘despatxos oberts’ - Funcionen molt bé, donen accessibilitat als caps, als ‘jefes’, pots preguntar tot el que vulguis.
Telèfons de servei • Vector horitzontal (Entre diferents departaments, delegacions… comunicació de manera horitzontal) • Afavorir la comunicació entre departaments: participació, desenvolupament organitzatiu, cohesió interna i permet agilitzar processos de gestió.
Activitats més d’entreteniment i diversió (lligues de futbol, jornades d’empresa…).
Aplicar una o altra direccionalitat de la comunicació és una decisió estratègica.
4 4 ****** Ranking d’empreses on es treballa millor — important per buscar empresa 5 5 ...

Tags: