TEMA 3. La política de blocs. L’OTAN i el Pacte de Varsòvia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Història del Món Actual
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 24
Subido por

Descripción

BLOC 2

Vista previa del texto

TEMA 3. La política de blocs. L’OTAN i el Pacte de Varsòvia - Pels EUA la guerra mundial suposà un enorme creixement econòmic i no va patir destruccions de guerra (menys Hawai).
- Es redueix l’atur que s’arrossegava des del 29. El valor de l’economia nord-americana es duplicava al final de la guerra. El 40% PIB mundial representa EUA = ½ productes mundials.
- Per contra, URSS havia patit una enorme destrucció i unes 26M de víctimes. Malgrat això la recuperació fou ràpida.
- El PIB incrementa només un 8% malgrat haver de pagar les recuperacions de l’Alemanya oriental, obligats a pagar reparacions de guerra.
- Estava per sota de països que també havien patit la guerra, com la Gran Bretanya, el doble que l’URSS de PIB.
Però és una excepció clara front l’Europa devastada.
- EUA pateix un creixement immediatament després acabada la guerra (fins i tot abans), la URSS no fins 1948.
- En les dècades següents, EUA i URSS pugnaran per la influència internacional en la mesura que les independències colonials es produïen. El món es divideix en dos grans blocs.
- La cursa armamentista és un dels elements per explicar el creixement i crisi de l’URSS. També hi ha guerra de l’espai: objectiu construir una mena d’escut protector de satèl·lits armats que actuarien en qualsevol moment d’atac. Guanya EUA, perquè URSS no pot fer front econòmicament al seu poder.
Aliances militars dels blocs - De la mateixa manera que Truman temia l’expansió del comunisme, Stalin no volia acceptar l’ajuda econòmica (Pla Marshall) dels EUA, perquè podria augmentar la influència capitalista nord-americana (així l’URSS va obligar a Txecoslovàquia a refusar una ajuda que havia acceptat dels EUA en un principi).
- L’URSS, que al no ser tan rica no podia emprar l’arma econòmica com EEUU, jugà la carta ideològica i solidària entre els partits comunistes de tot el món i els règims polítics dels països de la seva influència.
- Així, a la doctrina Truman i al Pla Marshall replicà amb la doctrina Jdánov i la creació de la Kominform (Oficina d’informació comunista) a finals de setembre de 1947.
 Objectiu Kominform: coordinació i harmonització de les polítiques dels partits comunistes, especialment els europeus (francès, italià, Europa de l’est).
 Reunió constitutiva de la Kominform a Polònia: el representant soviètic, Jdánov, presentà la ‘’doctrina’’ alternativa a l’expressada per Truman sis mesos abans.
 Considerava, com el president americà, que el món estava dividit en dos, i era necessari elegir un camp, el camp ‘’imperialista’’ dirigit pels EUA o el camp ‘’antiimperialista i democràtic’’ de l’URSS.
- A partir de llavors s’accelerà el control exclusiu pels comunistes de les democràcies populars i consumà la ruptura i la bipolarització del món.
- A principis de 1948, a Europa s’havia alçat el ‘’teló d’acer’’, temut per Churchill, que del Bàltic a l’Adriàtic dividí el continent europeu en dues parts que s’organitzaren en blocs antagònics.
El Pacte Atlàntic - L’equilibri de forces era favorable als EUA, que controlaven quasi la totalitat dels espais marítims, la seva maquinaria econòmica funcionava a ple rendiment i disposaven del monopoli de l’arma atòmica (que mantindrien fins el 1949).
- EEUU té la bomba atòmica i a Stalin li obsessiona això: dedicarà els esforços a la cursa militar, deixant de banda la indústria de béns de consum, no mirant el desenvolupament econòmic i social. Cosa que si va fer EUA.
- 1949, EUA, Pacte Atlàntic (EUA, Canadà i deu països occidentals). Origen de l’OTAN, un organisme de cooperació militar sota la direcció de Washington.
- La constitució de l’OTAN va obsessionar encara més Stalin, fins que el 1949 l’URSS explota amb èxit la primera bomba atòmica, en part gràcies a la informació dels espies.
- Defensa del Pacífic s’organitzà per mitjà d’una sèrie de pactes amb Austràlia i Nova Zelanda (ANZUS), amb Tailàndia i Filipines (OTASE) i bilateralment amb el Japó, Taiwan i Corea del Sud. Control Orient Mitjà es concretà en el Pacte de Bagdad, que aplegava Turquia, Iraq i Pakistan.
El pacte de Varsòvia - A l’est, la situació geoestratègica de l’URSS era molt diferent. La seva inferioritat material era notòria, fins i tot després de l’explosió de la seva primera bomba atòmica el 1949.
- Però controlava una part important del continent euro-asiàtic, on les seves forces convencionals eren superiors a les occidentals.
- La victòria del comunisme xinès el 1949 i la creació de la República Popular de la Xina, que firmà un tractat d’aliança amb l’URSS, augmentà encara més la seva influència continental.
- Per altra banda, l’URSS es presentava com la pàtria dels treballadors explotats i dels pobles sotmesos, d’aquesta manera els soviètics es guanyaren una part de l’opinió pública dels països occidentals i dels territoris colonitzats.
- Denunciaven la nova cara de l’imperialisme econòmic i militar encarnat pels EUA i, a Europa, utilitzaven el fantasma d’una eventual recuperació del militarisme alemany per abraçar al seu entorn les democràcies populars i imposar en elles un sistema econòmic i social calcat del sistema soviètic.
- La xarxa soviètica d’aliances militars fou menys mundial i també menys densa que la nord-americana, però els seus llaços no foren menys sòlids.
- El govern de Moscou establí, en un primer moment, tractats bilaterals d’assistència mútua amb les democràcies populars i la Xina de Mao. 1949, URSS, COMECON, organització econòmica del bloc socialista.
- No va ser fins després de la mort de Stalin i amb ocasió de l’entrada de la RFA a l’OTAN que es firma el Pacte de Varsòvia (1955): aliança militar que unia l’URSS i els països de l’Est per garantir militarment la seguretat i la integritat del territori comunista.
- Es forma l’aliança d’ajuda mútua amb els països comunista. Es forma oficialment el bloc soviètic. Menys Iugoslàvia.
- Combat ideològic: en busca de nous aliats. Discurs simplista s’imposa: ‘’estàs amb mi o contra mi’’, món en blanc i negre.
- El procés de descolonització es veu influenciat i una vegada independents havien d’elegir bloc:  Comunistes: creixement inicial, basat en la indústria pesant, que igualava durant un cert temps el nivell de vida de la població. Però representava renunciar a les llibertats bàsiques de l’individu.
 Capitalistes: societat de lliure mercat = divisions socials que sovint es fan insuportables. Inicialment llibertats individuals , però alerta si qüestiones el sistema.
- Combat en tots els àmbits: militar, cultural, polític (països aliats, zones d’influència...), ideològic (en el fons, al final, poc)...
...