TEMA 1 1870-1914 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Història Econòmica Contemporània
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 05/03/2015
Descargas 25
Subido por

Descripción

1870-1914
Lliberalisme, Creixement Econòmic, Hegemonia Britànica.

Vista previa del texto

TEMA 1 1870-1914 Lliberalisme, Creixement Econòmic, Hegemonia Britànica.
1870-1914 Les economies que participaven en el comerç internacional mantenien balances de pagaments equilibrades.
Creixement econòmic:  Creix. Sostingut  Va abarcar la economia mundial de forma desigual  Intensificació de les relacions econòmiques internacionals entre europeus  Reorganització del sistema Financer: sorgeixen les finances del S.XX Factors Explicatius:  Innovació tecnològica: va generar nous procesos prod. i va impulsar nous sectors económics; va reduïr els costos de transacció(transports i intermediació financera)  Noves àrees geogràfiques:accés a recursos naturals, nous mercats i noves expectatives d’inversió  Desigualtat distributiva va estimular l’estalvi agregat i aquest es podia transformar facilment en noves inversions  Política Lliure-Canvista de GB: Elimina traves a les transaccions econòmiques.
Hegemonia Britànica: La posició creditora de GB i l’elevada importància del seu comerç exterior, van ocasionar que la Lliura es convertís en la moneda clau en les relacions comercials internacionals. El Banc d’Anglaterra podia alterar l’oferta i la demanda de lliures modificant els tipus d’interès de les lletres de canvi. D’aquesta manera frenava les pressions que venien de l’exterior.
Els dèficits i superàvits bilaterals es podien compensar fàcilment.
Només GB i Portugal funcionaven amb un sistema Unimetàl·lic basat en Or.
Es notava que la resta de països encara tenien un sistema fin. poc desenvolupat el 1870...
El Patró OR 1850/ Hegemonia de la Lliura Existien encara molts països europeus amb sistemes Bimetàl·lics fins la dècada de 1850. El gran increment de la prod. de plata(West USA) i la gran demanda de lliures van provocar que la plata perdés molt preu relatiu i que s’allunyés dels preus d’encunyació. A més hi va haver molta especulació contra els països bimetàl·lics ( arbitratge ).
Així, els països van anar adoptant el Patró Or i expandint els diners bancaris amb molta més intensitat degut a les necessitats de finnançament que generava el creix. econòmic mundial.
Aquesta nova oferta monetària li va restar importància a l’or en les transaccions internacionals i la Lliura es va consolidar com a moneda clau del sistema. (GB tenia poc or 5%, pero molt molt poder creditor, credibilitat i confiança) Europa: França, GB, Alemanya Primerament es va donar un fort procés de Fusió entre bancs (Merchant Banks) i més endavant també es van anar fusionant les Societats anònimes creant xarxes cada vegada més amplies: augmenta molt el capital i les possibilitats de crèdit, es gestionava millor el risc i guanyaven estabilitat.
1 ...