TEMA 1; INTRODUCCIÓ (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Prevenció de la delinqüència
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 01/10/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

María Aperador Montoya Prevenció a la Delinqüència TEMA 1. INTRODUCCIÓ El delicte depèn de la legalitat vigent. El delicte es com la punta del iceberg, els criminòlegs fem programes per evitar els delictes. Hi ha un maremàgnum de teories que les trobarem en el llibre de teories criminològiques, que es basen en tota la teoria que va a parar el delicte. Triple risc delictiu, això surt de uns criminòlegs.
1. Factors de risc....a prevenir Factors de risc que afectin a una persona per anar-la desenvocant cap a una carrera delictiva. Persona que va robant farmàcies durant la nit, quines poden ser les causes? - Necessitat econòmica - Salut (toxicomanies) - Motivació 2. Triple risc delictiu Influencies que propicien els delictes, agrupats en tres grans categories o àrees.
1. Personal. Els anomenats riscos propis, és l’àrea personal, individual dels qui actuen de forma antisocial. L’àmbit del risc personal: a.
Estàtic. Malalties o trastorns mentals, victimització infantil. Els haurem de compensar d’alguna manera amb factors de protecció, ja que no es poden canviar b. Dinàmic. Tipus motivacional, les creences i valors, habilitats interpersonals, addicions. En aquests si que podem treballar per canviar-los.
2. Entorn. Carències en el suport pro social i aprenentatge deficient o negatiu que els individus reben o han rebut. Jo robo farmàcies perquè el meu pare ho feia també. L’àmbit de les mancances de suport prosocial: a.
Educació d’origen erràtica. Sigui per l’entorn, la família, etc.
b. Des estructuració familiar. Avui en dia les famílies no son les mateixes que fa 50 anys. Ha canviat tot i per tant trobem nuclis familiars diversos, no vol dir que tots siguin desestructurats, hi ha gent que ideològicament pensa que si, però això no vol dir que sigui així.
c.
Amistats delinqüents. Si anem amb un grup que té la grip, aniré a casa amb la grip.
d. Desvinculació social.
e.
Subcultura criminal. Hooligangs 3. Oportunitat delictiva. Exposició dels individus a possibles oportunitat delictives. Factors d’oportunitats delictives: María Aperador Montoya a.
Prevenció a la Delinqüència Carterista de la rambla de Barcelona, perquè hi ha més oportunitats de delinquir.
...