Tema 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 07/10/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. CONDUCTA ELICITADA  Provoca, elecita 1. CONCEPTE DE CONDUCTA ELICITADA.
El terme elícita significa provocar. Amb la conducta elicitada fem referencia a aquells tipus de conductes que son provocades per estímuls. Per tant, la conducta elicitada es sinònim de conductes heretada o innata.
La conducta elicitada son les formes de resposta als estímuls ambientals que no depenen de l’experiència prèvia de l’organisme. L’explicació d’aquestes conductes, ja que no depenen de l’experiència, és l’evolució de l’espècie. Els animals d’aquella espècie neixen amb un SN capacitat per provocar certes respostes davant d’uns estímuls determinats Estímul  resposta.
Hi ha diferents tipus de conductes elicitades: - Respostes reflexes: o Respostes moleculars: impliquen respostes locals, es a dir, on nomes s’implica una part de l’organisme  cada reflex implica una acció concreta i local a l’organisme. Ex: Un cop en el tendó de la ròtula del genoll fa que la cama s’estengui.
o Respostes fàsiques, es a dir, quan apareix l’estímul poc temps després apareix la resposta que es curta en el temps i en el moment que desapareix l’estímul, poc després desapareix la resposta.
- Mecanismes d’orientació (tropismes): no son respostes moleculars (d’una part del organisme) son moviments locomotors que impliquen respostes molars (de tot l’organisme) i de major durada que els reflexos. Ex: molt difícilment son modificables. Molts animals, per orientar-se en el seu medi, necessiten moure’s i identificar els llocs. Els insectes van a la llum per un tropisme (fototàxia positiva).
- Pautes d’acció modal (pautes d’acció fixa): seqüencies de respostes coordinades molars de gran complexitat i llarga durada. Ex: apareixen en animals i difícilment son modificables. Moltes aus construeixen nius en època de reproducció. Cada espècie té una pauta d’acció modal que, quan es donen una sèrie d’estímuls (determinada estació de l’any, determinada temperatura...) fa que l’animal construeixi un niu. No aprenen a construir els nius, sinó que ho fan de forma heretada.
Els reflexos son modificables per l’experiència però les pautes d’acció modal i els mecanismes d’orientació no es modifiquen.
2. ELS REFLEXOS.
2.1. Definició.
Pautes uniformes d’acció desencadenades de forma involuntària en un temps molt breu i degudes a l’aplicació d’un estímul molt definit a un determinat receptor.
Estímul elicitador  resposta especifica / elicitada.
- Estímul molt definit: una resposta reflexa es desencadenada per un estímul molt concret i específic. Ex: El reflex patel·lar només es pot elícita amb un estímul tàctil en uns receptors tàctils molt concrets del genoll. L’estímul qual desencadena una determinada resposta reflexa s’anomena estímul elicitador  els reflexos son deguts a l’aplicació d’un estímul molt concret. Per tal de desencadenar el reflex de succió s’ha d’aplicar l’estímul en un lloc determinat. L’estímul que provoca la conducta reflexa s’ha d’aplicar en un lloc concret.
- Pautes uniformes d’acció: Cada resposta reflexa implica unes respostes específiques, concretes i iguals per tothom (respostes estereotipades). Ex: Si ens fiquem un caramel a la boca les glàndules salivar alliberen saliva (resposta). Les respostes desencadenades per un estímul elicitador s’anomenen resposta específica/elicitada.
- Desencadenades de forma involuntària: L’estímul provoca la resposta de forma involuntària i automàtica.
- En un temps molt breu: Els temps que passa des de que es presenta l’estímul fins que apareix la resposta és molt breu.
Ex de reflexos: Reflex de succió, Reflex de prensió, Reflex de retirada, Reflex salival, Reflex pupil·lar.
Reflex patel·lar  estirar la cama quan el metge et dona amb el martell al genoll.
TEMA 2. CONDUCTA ELICITADA  Provoca, elecita 2.2. Reflex de orientació.
- Reflex d’orientació / d’ensurt (sobresalto) / de defensa: per les seves característiques es una excepció de les normes que caracteritzen els reflexos.
- Conjunt de respostes elicitades per un estímul nou o per la modificació d’un estímul familiar, es a dir, no importa la modalitat sensorial de l’estímul, el que importa es que sigui nou. Ex: donar una palmada, i mirar d’on ve, s’encenen les llums de cop, mirem a la lampara, etc.
- Es un reflex inespecífic (excepció).
- S’habitua de forma rapida i total. Es a dir, si mostrem repetidament l’estimul, la resposta reflexa es va disminuint i fins i tot pot desaparèixer. .
- No es una resposta especifica com la resta de reflexos, sinó que és un reflex inespecífic. Implica un conjunt de respostes: o Respostes musculars: augment de la tensió muscular; moviments d’orientació cap a l’estímul.
o Respostes vegetatives: disminució o pausa (apnea) de la freqüència respiratòria; alteracions de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial; increment de la sudoració (disminució RED); dilatació pupil·lar...
o Respostes centrals: desincronització de les ones electroenfàografiques (EEG) cerebrals.
Aquest conjunt de respostes elicitades ens preparen per l’acció.
2.3. Mesures de la força de la resposta reflexa.
- Magnitud: inclou 2 propietats: o Intensitat o potencia: amplitud màxima de canvi que es dona en la resposta (alçada de la resposta /muntanya).
o Durada: temps des de l’inici fins al final de la resposta (nomes la muntanya).
- Latència: temps des de que es presenta l’estímul fins l’inici de la resposta (temps des de que comença el quadre fins que comença la muntanya).
- Facilitat d’habituació o habitabilitat. Nombre de vegades (assaig) que cal presentar l’estímul per a que la resposta s’habituï. Si una resposta al reflexa és forta la habitabilitat serà baixa. Ens dona una indicació directa de la força del reflex. Si la facilitat d’habituació es alta vol dir que el reflex es dèbil.
- Llindar (Umbral): Intensitat que ha de tenir l’estímul per tal de desencadenar la resposta reflexa. Tenir un llindar alt es tradueix en un reflex dèbil.
Ex: en un reflex fort la intensitat serà alta, la durada llarga, la latència curta, la facilitat d’habituació baixa, llindar baix.
...