Tema 6: Introducció al màrqueting (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Biotecnología - 3º curso
Asignatura Economia i gestión de empresa
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Tema 6: Introducció al màrqueting Definició de màrqueting segons American Marketing Assotiation 1985: el procés de planificació i execució del concepte, preu, promoció i distribució d’idees, béns i serveis per crear intercanvis que satisfacin els objectius de l’individu i de l’organització. Busca la satisfacció del client.
El màrqueting és un mètode per produir reaccions desitjades en persones lliures mitjançant la creació de productes i missatges en sintonia amb actituds i valors ja existents De què s’encarrega el màrqueting en l’empresa? de concebre, planificar, executar i controlar l’elaboració, tarificació, promoció i distribució d’una idea, d’un producte o d’un servei amb l’objectiu de dur a terme intercanvis mútuament satisfactoris tant per l’organització com per l’individu. Es planifica qualsevol servei o bé que està relacionat amb el mercat. No és el mateix màrqueting que vendes! Un bon pla de màrqueting implica un bon coneixement del mercat.
El màrqueting es divideix en estratègic i operatiu: - - Màrqueting estratègic: ha de ser igual a l’estratègia; es tracta de l’estudi de les necessitats i de la seva evolució per orientar a l’empresa cap a la seva satisfacció: desenvolupament de productes destinats a grups de compradors específics amb qualitat diferencials dels competidors immediats.
Màrqueting operatiu: conquesta de mercats existents a través d’accions concretes de producte, preu, distribució i comunicació  tot producte ha de tenir un preu acceptable, estar a la disposició dels clients segons els seus hàbits de comprar i recolzat per accions que donen a conèixer la seva existència i valors.
Evolució de l’orientació de les empreses: a mesura que augmenta la competència, l’orientació de les empreses va canviant, aquí es troben els diferents tipus d’orientacions al llarg del temps: - - - - Orientació a la producció: el que més valoren els consumidors és l’assequibilitat; es posa èmfasi en la producció Demanda >> Oferta Orientació al producte: el que més valoren els consumidors és la qualitat del producte; es posa èmfasi en millorar la tècnica dels productes Demanda > Oferta Orientació a les ventes: si no s’anima als consumidors a que comprin, no adquiriran els productes de l’empresa; èmfasi en promoció i ventes Demanda < Oferta Orientació al màrqueting/al client: l’empresa triomfarà si coneix bé les necessitats i desitjos del consumidors i els satisfà de forma adequada; èmfasi en el client. L’objectiu del màrqueting es der la venta supèrflua.
Demanda << Oferta Com ja s’ha esmentat anteriorment, no és el mateix ventes que màrqueting, ho podem comprovar en el següent quadre: Es fixa en...
A través de...
Orientació a les ventes els productes ventes i promocions Orientació al màrqueting les necessitats del consumidor màrqueting integrat Amb el propòsit de...
maximitzar el benefici a través de les vendes maximitzar el benefici satisfent als consumidors El màrqueting com filosofia d’empresa: forma de concebre una iniciativa empresarial basada en la satisfacció de les necessitats.
Vertader o fals? - Si el producte és verdaderament bo, no s’ha de molestar en promocionar-lo. Fals S’ha de vendre el que es produeix. Fals S’ha de produir el que es ven. Vertader El consumidor no sap realment el que vol, pel que no ens hem de preocupar per conèixer les seves necessitats.
Fals, tot i que de vegades comprem alguna cosa i no sabem perquè El màrqueting crea necessitats. Fals¸ les necessitats ja les tenim, i algú les ha estudiat i ha creat un producte que t’ajudarà El màrqueting crea o estimula la demanda. Vertader, té una part que és comunicació, sempre és perquè tu tens aquesta necessitat i algú l’ha estudiat El màrqueting és fonamentalment publicitat. Fals, la publicitat és una de les quatre potes S’han de conèixer les necessitats del consumidor i tractar de satisfer-les. Vertader Estratègies de màrqueting: són simultànies i estan relacionades entre sí. Per saber les estratègies de creixement hem de fer una matriu McKinsey, la qual ens indicarà les estratègies competitives per al nostre cas i és aquí on començarà el màrqueting.
o o Màrqueting estratègic: - Segmentació - Posicionament Màrqueting operatiu: - Màrqueting mix:  Producte  Preu  Distribució: fabricant  majorista  minorista  consumidor Disseny del canal de distribució: - Longitud del canal Nombre d’intermediaris  Distribució intensiva  Distribució selectiva  Distribució exclusiva 123456-  Comunicació Identificar el públic objectiu: a qui comuniquem? Definició dels objectius de comunicació Disseny del missatge: què i com? Establiment d’un pressupost de comunicació Decisió mix comunicació Mesura dels resultats comunicació ...