T5- ACTITUDS (Psicologia Social) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Social
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 28/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

T5 LES ACTITUDS La pressió situacional pot anar en contra del que pensem, i després fer una altra cosa que no es coherent amb la nostre actitud  INCOHERENCIA La llibertat fa que actuem més d’acord a la nostre manera de ser  COHERENCIA Quan la actitud es derivada d’una experiència directa tenen més impacte en el comportament.
Ex. Conducció temerària, quan hi ha la recuperació de punts es te contacte amb gent tetraplègica, i això impacta molt en la persona Tota actitud que te a veure amb qui som tendeix a manifestar-se de manera més coherent .
Per saber si una actitud es coherent o no s’ha de veure amb el comportament habitual de la persona.
La diferencia entre els 4 punts es que la dissonància cognitiva i l‘equilibri cognitiu son mecanismes subjacents, en canvi la persuasió (mètode de convèncer) i la reactància psicològica ( motivació que porta al individu a restaurar una llibertat que considerava amenaçada o reacció emocional de rebel·lia quan un considera que se l’esta pressionant excessivament perquè adopti un punt de vista o realitzi algun acte).
DISSONANCIA CONGNITIVA Dissonància cognitiva= cosa que procurem induir perquè com es una sensació desagradable la gent se la vol treure de sobre i per això canvien. Sensació desagradable de nervis, tensió... l gent està amb situació d’equilibri (zona d’hàbit o de confort) i no vol sortir d’allà. Quan es confronta a la persona sorgeix aquest neguit. Ex. Vegetaria menjant carn...
Experiment Persones que han d’organitzar una tasca molt avorrida en el laboratori, el experimentador generava dissonància, i perquè la persona fes fora aquest neguit de sobre canviava Alguns els hi donaven 20 $ per realitzar la tasca i a altres 1$. La gent que guanya 20 dòlars es queixava de la tasca, perquè tenien la excusa perfecta per realitzar-la, que els pagaven be, la dissonància es redueix, al contrari dels 1 dòlars, que com es sentien malament per malgastar el temps per només 1$ van dir que per ells la tasca era entretinguda, és a dir, la dissonància augmenta.
Això vol dir que més reforç o premi no significa més resposta (ja que la dissonància equilibra).
Si un es lliure per triar i se l’enxampa en una contradicció, la dissonància es molt més forta i en conseqüència el canvi d’actituds es més gran, ja que no pot ficar cap excusa de la seva contradicció.
El pas previ al canvi d’actituds és una dissonància forta.
La dissonància es redueix quan es canvia d’actitud o conducta, quan la persona busqui elements per no sentir tanta dissonància (informació confirmatòria) o be trivialitzant la situació (restantli importància). Només la primera porta realment a un canvi d’actitud.
EQUILIBRI COGNITIU (HEIDER) Ha d’haver-hi un objecte d’actitud i dos subjectes, formant un triangle. Diguem q el objecte d’actitud es una viatge, i els dos subjectes son parella, al subjecte 1 li fa molta il·lusió (+) al subjecte dos no (-). Els dos s’estimen (+). Si el producte resultat de la multiplicació del signe es positiu la relació serà estable, si es negatiu alguna cosa haurà de canviar. Relació desbalancejada + · + · - = -  fa falta canviar alguna cosa perquè sigui estable (+) En el màrqueting: El venedor te una visió positiva del producte, el venedor intenta establir una relació positiva amb el comprador, entre el objecte i el comprador al principi es negativa, per tant el resultat del equilibri es negatiu i el comprador ha de fer alguna cosa per aconseguir l’equilibri, que sol ser comprar el producte.
PERSUACIÓ Estratègia d’influència social en la qual es defensa una posició i es presenten els arguments que hi donen suport La primera cosa que s’ha de distingir en la persuasió son les tàctiques • • Central: es predominantment cognitiva, ha de ser amb diversitat Perifèrica: apel·la més a la qüestió emocional Normalment en temes de consum alguns productes sempre utilitzen la tàctica central (, mentre que d’altres es més tàctica emocional (perfum) També poden esdevenir combinades Elements ➢ Comunicador, qui persuadirà o Credibilitat (cognitiu) o Atractiu físic (emocional) ➢ Missatge o Raó o emoció segons l’educació de l’audiència o Sensacions agradables o Provocar la por o Menys discrepància, font molt creïble o Considerar posicions contraposades o Primacia i recència (missatges primerencs i recents) del primer que li diuen i del últim ➢ Canal o Experiència directa ➢ Audiència o Persones amb autoestima moderada, son més flexibles o Joves o Sense preparació prèvia o Distrets per estalviar discussió o Si hi ha desinterès, estímuls perifèrics REACTANCIA PSICOLOGICA Es un error en la persuasió, la gent no segueix el que li dius. Una persona amb pocs coneixements acata més.
Llibertat per realitzar la conducta: 1. Qüestionen la llibertat de fer (vull)  reactància  ho faig 2. Qüestionen la llibertat de no fer (no vull)  reactància  no faig Experiment: Comprar en un centre comercial. Baixa pressió, et demanen que ho compris, o alta pressió, molt més potents en la instrucció. El pa es ven a 0,75 (incentiu baix), el pa es ven a 1,5 (incentiu alt) 1.
2.
3.
4.
Baixa pressió, baix incentiu Baixa pressió, alt incentiu Alta pressió naix incentiu Alta pressió alt incentiu Resultats 1.
2.
3.
4.
Alta pressió alt incentiu Baixa pressió alt incentiu Alta pressió baix incentiu Baixa pressió baix incentiu ...

Tags: