Tema 14: El comerç i els canvis en les formes de distribució (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economia Sectorial
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 05/07/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 14. EL COMERÇ I ELS CANVIS EN LES FORMES DE DISTRIBUCIÓ De totes les activitats de serveis és molt important en un sentit quantitatiu, ja que un 17% del VAB dels serveis està en el comerç i la distribució (és el subsector de serveis més gran). En el comerç podem distingir dos grans àmbits: El majorista i el minorista, ens centrarem en el minorista que és el més gran.
CARACTERÍSTIQUES Podem veure com actualment hi ha una dualitat molt marcada de coexistència de comerç tradicional (la botiga tradicional) amb el comerç nou, com són les grans superfícies.
També és característica l’evolució que ha tingut el consum i la demanda, ja que històricament el comerç tenia una participació molt destacada del comerç productes alimentaris, aquesta participació ha baixat per donar lloc a un augment de la distribució d’altres productes. A mesura que una economia es va fent més rica, el consum d’aliments, que té una elasticitat baixa respecte la renda augmenta relativament poc, perquè és una demanda de primera necessitat.
Per tant, els nous consums que sempre han existit, però que tenen un elasticitat més alta en quant a la renda, han guanyat participació. Exemple: Tèxtils, electrodomèstics, etc.
Podem assenyalar una altre dualitat que és la de el comerç molt minifundista, de petites empreses amb un domini molt de l’empresa familiar i junt amb això tenim empreses molt grans com les grans superfícies.
El comerç és una activitat que s’ha vist sotmesa a molts canvis importants lligats a canvis econòmics i socials i de manera important el creixent augment de la incorporació de les dones en el mercat de treball, de manera, que això ha fet canviar els hàbits de compra i ha fet evolucionar el comerç.
Aquests primers canvis lligats a les transformacions econòmiques i globals es comencen a observar en els anys 70 amb l’aparició dels supermercats, després dels hipermercats i més endavant de les gran superfícies. També en el seu dia va ser una innovació l’aparició de nous magatzems, com el Corte Ingles. L’autèntic canvi s’ha produït en les grans superfícies i en la creació dels centres comercials. Quan parlem de centres comercials, estem parlant d’una transformació del comerç que va lligada a una nova concepció d’urbanisme, ja que, aquests centres comercials es converteixen també en centres d’oci on passen el dia. I per allotjar tot això ha calgut que hi hagi operacions d’urbanisme que permetessin crear aquests complexos.
Exemple: La roca, estava en un lloc no urbanitzable. Per a que prosperin totes aquestes noves formes de distribució ha calgut que hi hagués un acord entre el sector privat i públic.
Això en els anys 80, els ajuntaments d’aquí ho varen anar aprenent de ciutats europees i això és va donar en un primer àmbit que va ser: l’actuació per crear als centres de les ciutats zones peatonals que fossin agradables per comprar, això creava noves oportunitats de negoci i una millora del comerç tradicional. Una forma més desenvolupada de tot això va ser la creació d’àrees urbanes noves centrades en l’entorn del turisme i l’atenció del comerç nou, això ha donat lloc a la creació de centres comercials.
La creació d’aquesta dualitat de grans i petites empreses, comporta a vegades, divergència en quant a la regulació o liberalització del comerç, en el sentit, de nous horaris comercials massa lliures, apertura en dies festius, etc. El petit comerç vol que això tingui una certa regulació. A 1 Catalunya, per exemple aquesta llibertat és menor, segons un eslògan: El petit comerç dona vida al barri i genera externalitats positives. Una altre desavantatge per el petit comerç són els preus, ja que el gran comerç es beneficia de les economies d’escala i de certs descomptes.
Que ha fet amb això el petit comerç? Ha adoptat tècniques de defensa, com per exemple garantir una qualitat superior a preus més cars, o pressionar als reguladors que limitessin els horaris comercials i que l’obertura de noves superfícies tinguessin llicència comercial i urbanística, etc. Una altre defensa han sigut les cooperatives de compra, agrupacions de tendes per obtindré descomptes. Exemple: Optimus, Elite, SHERS. Una tendència que s’observa en aquest àmbit és l’entrada de capital estranger. Exemple: Carrefour. Una altre tendència és la de basars xinesos (distribucions a baix cost), empreses que entren també a Espanya com TEDI, etc.
Una Iniciativa que ha sigut important en els últims 25 anys en el camp del petit comerç és el desenvolupament de les franquícies, ja que al consumidor l’importa molt la marca. Ex: Viena, Pans ,etc. Cada any paguen un cànon.
La gran transformació en el comerç va lligada a la revolució de les TIC i és el: Comerç Online.
Permet superar el handicap que sempre han tingut els serveis, permet superar distàncies, formes de pagament fiables i electròniques, etc.
2 ...

Tags: