TEMA 8. DESPESES DE PERSONAL (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias empresariales-Management - 3º curso
Asignatura Comptabilitat financera II
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 03/05/2015
Descargas 5

Descripción

COMPTABILITAT FINANCERA. TEMA 8

Vista previa del texto

8. DESPESES DE PERSONAL 8.1. Despeses de personal -Són despeses per a l’empresa: el sou brut que paga al treballador i les despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa.
-El treballador no cobra la totalitat de l’import brut: El treballador cobra el sou brut menys la seguretat social i l’IRPF -El treballador, per cada mes que treballa té dret a 1/11 (1/12) de la paga de vacances.
 per 11 mesos treballats, un treballador te dret a una paga de vacances (no periodificarem la paga de vacances) i te 2 pagues extres (desembre y juny) -El treballador té dret a dues pagues extres: una el mes de desembre i una altra al mes de juny; la meritació de les pagues extres es produeix cada mes que es treballa. (Cada mes que es treballa es devenga 1/11 (1/12) de cadascuna de les pagues extres).
Despesa per l'empresa (grup64) Sou brut que paga al treballador Despesa pel treballador SS a carrec empresa (30%) SS a carrec del treballador (6%) *les pagues extres no tenen retenció de la seguretat social.
8.2. Comptabilització de les despeses de personal Sous i salaris (640) Organismes de la SS creditors (476) SS. a càrrec empresa (642) a Bancs (572) Remuneracions pendents de pagaments (465) H.P. creditora per conceptes fiscals (475) *Sous y salaris =sou del mes +1/12 de la paga extra de juny + 1/12 de la paga de desembre *HP creditora =IRPF a càrrec del treballador IRPF *Bancs  sou net = paga mensual- SS a càrrec del treballador –IRPF a càrrec del treballador *Remuneracions pendents de pagament = periodificació de les dues pagues extres Per la part que te a veure amb el cobrament de la paga extra (juny i desembre): Remuneracions pendents de pagament (465) a H.P. creditora per conceptes fiscals (475) Bancs (572) 8.2.1.
Exercicis a classe de comptabilització Presentació de dades Nomina anual Sous i salaris: 1.500.000 SS a càrrec empresa : 30% SS a càrrec dels treballadors: 6% IRPF: 10% Hi ha 14 pagues (juny i desembre):  Un mes normal  Extra Sous i salaris 1.500.000 = 107.143 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡 14 107.143 + 107.143 𝑥2( 𝑝𝑎𝑔𝑢𝑒𝑠) = 125.000 12 SS a càrrec de la empresa 1.500.000 x 30% =450.000 450.000 = 37.500 12 SS a càrrec del treballador 1.500.000 x 6% =90.000 90.000 = 7.500 12 IRPF 37.500+ 7.500= 45.000 1.500.000 X 10% =150.000 150.000 = 10.714 14 Bancs Bancs= Paga mensual- SS a càrrec del treballador –IRPF a càrrec del treballador 107.143 -7.500 – 10.714 =88.929 Per tant la comptabilització, un cop fets tots els càlculs , queda: 125.000 Sous i salaris (64) 37.500 SS a càrrec empresa (64) a Caixa i bancs (5) Organisme SS creditors (4) HP creditora IRPF (4) Remuneracions pagament (4) 88.929 45.000 10.714 17.857 Caixa i bancs (5) HP creditora IRPF (4) 96.429 10.714 Ara comptabilitzem les pagues extres: 107.143 Remuneracions pendents de pagament (4) a 8.2.2.
Exercicis a classe de comptabilització II Sous i salaris 2.750.000 SS a càrrec empresa 30% SS a càrrec treballadors 6% IRPF 15% 14 PAGUES Sous i salaris 2.750.000 = 196.428,57 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡 14 196.428,57 + SS a càrrec de la empresa 196.428,57 𝑥2( 𝑝𝑎𝑔𝑢𝑒𝑠) = 229.166′67 12 2.750.000 x 30% = 825.000 825.000 = 68.750 12 SS a càrrec del treballador 2.750.000 x 6% =165.000 68.750+ 13.750= 82.500 165.000 = 13.750 12 IRPF 2.750.000 X 15% =412.500 412.500 = 29.464 14 Bancs Bancs= Paga mensual- SS a càrrec del treballador –IRPF a càrrec del treballador 196.429 -13.750 – 29.464 =153.215 Per tant la comptabilització, un cop fets tots els càlculs , queda: 229.166’67 Sous i salaris (64) SS a càrrec empresa (64) a Caixa i bancs (5) Organisme SS creditors (4) HP creditora IRPF (4) Remuneracions pagament (4) 153.215 82.500 29.464 32.738’10 Ara comptabilitzem les pagues extres: 169.429 Remuneracions pendents de pagament (4) a Caixa i bancs (5) HP creditora IRPF (4) 166.965 29.464 ...