tema 5 instituciones (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura derecho de la unión europea
Profesor A.B.A.E.O.
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 17/07/2015
Descargas 19

Vista previa del texto

Tema 5 Institucions de la UE Les institucions de la UE son: 1. Comissió Europea.
2. Parlament europeu: es representatiu perquè es l’únic òrgan que elegim entre els ciutadans europeus.
3. Consell de la UE 4. Consell Europeu 5. Tribunal de Justícia 6. Tribunal de comptes 7. Banc Central Europeu Es un sistema amb diferents legitimitats, representativitats i posar d’acord tot aquest sistema es molt difícil.
No es un sistema semblat al de un estat membre, perquè el parlament legisla però legisla amb el procediment de co-decisió juntament amb el consell de la UE, es un poder legislatiu que esta compartit amb el consell de la UE.
La Comissió Europea, que seria l’executiu, però el consell de la UE també te molts poders executius.
El Tribunal de Justícia administra justícia però no es un tribunal com un tribunal intern sinó que garanteix a uniformitat de l’aplicació interpretació del dret de la UE.
l’Art. 13 del TUE, que obra el capítol 3r, enumera les institucions de la UE: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Comissió Europea.
Parlament europeu.
Consell de la UE.
Consell Europeu.
Tribunal de Justícia.
Tribunal de comptes.
Banc Central Europeu.
Cada institució ha d’actuar dins els límits conferits en els tractats, es regeixen pel principi de legalitat.
También están los órganos consultivos: 1. Comité económico y social europeo.
2. Comité de las regiones.
Se les piden muchos informes: el Consejo o la Comisión, pero no son informes vinculantes, son informenes consultivos, quiere decir que en muchos casos esos informes se han de dar necesariamente, son obligatorios, el consejo no puede adoptar una noma si antes no se ha pronunciado el comité económico y social o el comité de las regiones, pero aunque sean obligatorios no son vinculantes sino consultivos.
El Parlamento ejercerá la función legislativa, pero no ejerce solo, sino juntamente con el consejo, sobretodo en el llamado procedimiento ordinario.
Art. 14 TUE: habla del Parlamento europeo Art. 15 TUE: habla del Consejo europeo Art. 16 TUE: habla del Consejo Las instituciones están reguladas en el capítulo 3 del TUE, a partir del art. 13 y siguientes, en el TUE solo se dedica un artículo a cada institución, pero en el TFUE, se desarrollan las disposiciones sobre las instituciones de la unión, en la sexta parte del tratado, art. 223 siguientes.
...