Bloc 4 tercera part (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

1. Tècniques Tècniques conversacionals: Ø Converses o diàlegs amb una o més persones Ø Disseny d’orientació a la investigació social Ø Entrevistador cal gran preparació, habilitat conversacional i capacitat analítica Ø Objectiu: establir un diàleg que permeti obtenir informació profunda i contextualitzada sense forçar ni induir les respostes Ø Crear situació el menys artificial possible perquè l’entrevistat i entrevistador interaccionin amb naturalitat Ø Instrument bàsic: entrevista Tipus: a. ENTREVISTA INDIVIDUAL Les més comunes són les semi-estructurades. En el registre es pot gravar (però sempre amb consentiment) i amb bloc de notes. Disseny i estructura de l’entrevista (tant individual com grupal) Ø Guió de les entrevistes: o Esquema dels punts a tractar o Més o menys estructuradaà tipus d’entrevista o Molt útil quan hi ha varis entrevistadors Ø Clausura de les entrevistes: o Abans d’acabar s’han de comprovar que tots els temes d’interès s’han abordat. o Oferir la possibilitat de fer aportacions finals: “Abans d’acabar, voleu dir alguna cosa més?” o Agrair la seva participació, garantir de nou la confidencialitat i l’anonimat. o Recordar-los com es difondran els resultats de la investigació. Avantatges i inconvenients de les entrevistes individuals: b. ENTREVISTA GRUPAL Què són? Entrevistes en les quals participen un grup de persones amb l’objectiu d’entendre els discursos d’un determinat grup social. Aspecte clau: à INTERACCIÓ: enriqueixen les aportacions individuals, ajudant als participants a explorar i aclarir idees. Quan les realitzarem? Ø Quan volem explorar la creació del discurs en un context social i estimular la interacció entre els participants: múltiples significats-realitat dels grups-col·lectiussocietat. Ø Millor adaptació al grup de població informant. Ø Per factors temps, cost i/o factibilitat. Tipus: Formació dels grups: Ø Selecció dels participants à ha de ser representants de la població diana: informació dels principals discursos. Ø Construcció dels grups: o Homogenisà afavorir el debat o Heterogenisà contrastar que enriqueix el discurs Hem de pensar si les persones que hem triat parlarien sobre el tema en la vida quotidiana. Ø Mida dels grupsà hi ha d’haver nivell de diàleg i discussió suficient per produir la informació grupal: entre 6 i 8 persones. Ø Convocatòria: o Telèfon o correu à informar de l’objecte i institucions implicades o Presentació de l’equip investigador o Aspectes ètics: confidencialitat i consentiment informat o Recomanable citar un número major de persones (2) o Recordatori el dia abans de la convocatòria Ø Número de grups à suficient per arribar a la saturació del discurs Ø Duracióà aproximadament entre 1h i 1:30h Ø Localà lloc còmode, que permeti la confidencialitat Ø Moderadorà conduir els grups i dinamitzar i estimular el debat i la intervenció Ø Observador: o No intervé en la discussió o Observa la dinàmica grupal, als participants, les seves intervencions... o Pren notes per facilitar la rememoració i identificar als participants Avantatges i inconvenients de les entrevistes grupals: c. TÈCNIQUES BIOGRÀFIQUES: històries de vida, història oral o relats de vidaà anàlisi d’experiències personals. En què consisteixen? Recollida i anàlisi de narracions realitzada per un equip investigador sobre: la vida d’una persona o grup, tal com es recorda un esdeveniment per aquelles persones que ho van viure. Perquè es fan? Ø Per entendre fenòmens socials i històrics Ø Analitzar l’impacte dels canvis socials Ø Per construir contextos o èpoques d’una comunitat Tipus de tècniques biogràfiques ...