Problemes Tema 6 Detectors de radiació (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Detectors de radiació Una font de 116mIn és comptada amb un tub de G-M durant períodes de 1 min. A les 12:00 obtenim 131340 comptes i a les 12:40 obtenim 93384 comptes. Calculeu la constant de desintegració de la mostra.
33.
34. Disposem d’un detector cilíndric de 10 cm de diàmetre. Col·loquem una font puntual, de 20 kBq d’activitat amb una probabilitat d’emissió de raigs gamma de 1 MeV del 80%, a 20 cm del detector.
Si l’eficiència intrínseca de pic a 1 MeV és del 12%, calculeu l’àrea neta del pic d’1 MeV en un espectre d’amplituds mesurat durant 100 s. Tingueu en compte la possible absorció en aire.
(μ /ρ(aire)=0.06 cm2/g ; ρ(aire)=0.001205 g/cm3).
35. El número de partícules detectades amb un comptador Geiger – Müller que forma un angle sòlid de π/4 stereorad. amb la font radioactiva de 137Cs és de 29 cps. Si l’eficiència intrínseca del detector per l’energia que emet el 137Cs és del 10%, quina és l’activitat de la font si sabem que la probabilitat d’emissió és del 100%? 36. La seva línia d’emissió de 1.17 MeV del pic de 60Co d’un espectre té 1000 comptes. L’amplada de banda per 500 comptes és de 15 keV. Quina és la resolució del detector? ...