Hoste-Microorganisme (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 26/10/2014
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

Conceptes bàsics, relació hostemicroorganisme Definicions Hoste: Qualsevol organisme que conté un organisme.
Flora normal: Son bacteris que es troben en els nostres cossos sense causar malaltia. Es considera que hi ha mes bacteris convivint als nostres cossos que el nombre de cèl·lules que tenim.
Relacions hoste-microorganisme Contaminació: La presencia del microorganisme es transitòria. El microorganisme es trobarà en l’hoste d’una manera no permanent. Es caracteritza perquè els microorganismes no causen dany ni lesions.
Colonització: Hi ha persistència del microorganisme. Això pot durar dies, mesos i fins i tot anys. No fa danys ni lesions a les cèl·lules eucariotes, es a dir no envaeixen ni fan lesions als teixits.
Infecció: En aquest cas si que hi ha lesions o danys cel·lulars.
Microorganismes que no causen infecció Flora normal: Microorganismes adaptats a viure a la pell i mucoses (revesteixen sistema respiratori, digestiu, urinari i genital) Funcions i beneficis:    Protecció enfront els microorganismes invasors. La flora forma part de la primera línia de defensa, per la seva presencia física i perquè es troba en grans quantitats.
Estimulació immunitària: Produeix anticossos IgA a les mucoses i protegeix enfront la invasió de teixits mes profunds.
Nutrició i metabolisme Microorganismes que causen infecció Patògens oportunistes No produeixen malaltia a l’hoste normal, es tornen patògens quan s’alteren les defenses de l’hoste. Els microorganismes de la flora normal, poden actuar com patogen quan s’alteren les defenses.
Altres oportunistes potser provenen de medis intrahospitalaris i naturals, i en ocasions d’altres persones (pell, faringe...) Patògens latents Son microorganismes patògens que no formen part de la flora normal, poden tornar-se residents latents en l’hoste amb les defenses normals. Però posteriorment, poden causar la malaltia si s’alteren les defenses de l’hoste.
Patògens agressius Produeixen malaltia en hostes normals Atac microbià i defensa de l’hoste: Etapes i infecció Etapes 1.
2.
3.
4.
Reservori o font Ruta Trencament de la pell, mucoses i entrada Disseminació per tot l’hoste (distribució o propagació per un teixit, òrgan o tot l’organisme 5. Replicació 6. Resposta del sistema immunitari Font d’infecció Es el lloc a partir del qual es dissemina el microorganisme fins a l’hoste. Poden ser aigua, aliments, animals, persones..
En quant a les persones (les que incuben i no, tenen símptomes, les que tenen una infecció lleu, les que estan millorant però encara poden infectar.
Ruta de transmissió Es pot realitzar per contacte directe (persona-persona) o indirecte (a través d’un objecte). Es fàcil per exemple transmetre una infecció, els aliments o les begudes.
També de forma aèria, amb les secrecions, esternuts, mocs etc..
També en quant a vectors (portadors). Els vectors passius transporten els microorganismes.
Per exemples les mosques, les puces etc..
Patogenicitat, virulència i invasivitat La patogenicitat es la capacitat que te un microorganisme a produir una malaltia infecciosa.
Virulència: Capacitat d’un microorganisme per causar danys a la cèl·lula, teixit, òrgan o individu Toxina: Substancia tòxica i antigènica produïda per bacteris Factors d’adhesivitat Invasivitat Factors de virulència Exotoxines Es una substancia tòxica, termolàbil, de natura generalment proteica, produïda per un bacteri, que es alliberada a l’exterior de la cèl·lula productora.
Com a exemple poden ser, toxines del carboncle, la toxina del colera, del botulisme...
Endotoxines Aquestes endotoxines es troben al interior del bacteri que exerceix la seva acció tòxica en produir-se la lisi de la membrana cel·lular.
Adhesines Determinen l’adhesivitat de les cèl·lules. Es poden trobar a pilis, fímbries... de l’exterior de molts bacteris Impedines El que fan es impedir els microorganismes de defensa de l’hoste, degraden anticossos, evita la fagocitosi i afavoreixen el trencament de barreres anatòmiques i la penetració directa per la pell o mucoses.
...