Tema 12. Epidemiologia i prevenció de les ITS (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 3º curso
Asignatura Infermeria comunitaria II
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2: EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DE LES ITS ITS: Infeccions de transmissió sexual.
INTRODUCCIÓ Cada any es produeix al món més de 340 milions de nous casos d’ITS. El 75-85% es donen en països de renda baixa. 4000 RN queden cecs cada any a causa d’infeccions oftàlmiques produïdes per infeccions gonocòcciques i clamídies maternes no tractades.
A finals del 1996, hi va haver un augment del gonococ. Al 1999 hi va haver un augment d’ITS a Catalunya i es confirma el poder propagador del VIH. A partir del 2000-2002 es detecta aquest augment d’ITS a la resta d’Espanya.
Actualment hi ha hagut un canvi de patró respecte les infeccions de transmissió sexual. Hi ha hagut certs canvis que han condicionat aquest canvi de patró com són: - - Canvis sociodemogràfics de la població:  Moviments migratoris  Turisme sexual i prostitució  Inici aviat de les relacions sexuals per edat  Matrimoni i embarassos tardans  Relaxació de conductes sexuals  Baixa percepció de risc Canvis tecnològics:  Canvis en el número de testos realitzats  Introducció del TARGA (Teràpia Antiretroviral, tractament per el VIH) FACTORS O DETERMINANTS RELACIONATS AMB LES ITS - - - Sociodemogràfics:  Edat (25 anys o menys)  Emigrant d’un país amb elevada prevalença d’ITS  Precarietat social i econòmica  Règim penitenciari Estils de vida:  Consum de drogues o altres substàncies  Consum de drogues via parenteral Conductuals:  Relacions sexuals amb parella nova  Relacions sexuals amb parelles múltiples  Relacions sexuals amb parella amb ITS  No utilització regular de preservatius  Sexe comercial i altres formes d’intercanvi de sexe per diners BERRUGES GENITALS O CONDILOMES Es causat pel virus del papil·loma humà. Hi ha més de 100 tipus diferents de berrugues, 40 d’ells de transmissió sexual.
1 És la ITS vírica més freqüent als països desenvolupats i al món. La taxa d’infecció a la població general és d’un 67%. La majoria d’infeccions cursen de forma simptomàtica.
Les taxes d’incidència més altes estan entre els 18 i 28 anys.
PATOGÈNIA VPH El tipus 6 i 11, són els virus que poden causar càncer.
HISTÒRIA NATURAL DE LA MALALTIA - Font d’infecció: Persones infectades amb lesions clíniques o no Mecanisme de transmissió: Contacte directe durant RS (no es transmet per sang ni semen) Període d’incubació: Variable de 6 setmanes a 12-24 mesos (mitjana de 3-4 mesos) Recurrències: Són més freqüents durant els primers 3 mesos Pel que fa a l’epidemiologia del càncer de cèrvix a Espanya, és un dels països amb menor incidència i mortalitat.
PREVENCIÓ DEL VPH La vacunació presenta un avantatge a curt termini (disminució dels condilomes) i a mig termini.
La vacunació no pot substituir l’adopció de mesures preventives: - Cal seguir recomanant la utilització del preservatiu i la realització periòdica del cribratge de càncer de cèrvix en dones sexualment actives El preservatiu protegeix parcialment el contagi del VPH Cal seguir fent citologies periòdiques 2 SÍFILIS - - Germen causal: Un bacteri, treponema; científicament Treponema pallidium Mecanisme de transmissió: Persona infectada principalment durant el primer any (fins als dos anys) Període d’incubació:  Al cap de 2-3 setmanes n’apareixen els primers símptomes  Al cap de 2-3 mesos apareixen altres lesions, que corresponen a la segona etapa de la infecció Símptomes i signes:  Una o més úlceres no doloroses als òrgans genitals, a l’anus o a la boca que desapareixen espontàniament, fins i tot sense tractament  Més tard poden aparèixer erupcions (taques vermelles o vermellors) i/o pàpules a diferents parts del cos, i també desapareixen  Ganglis inflamats  És necessari realitzar serologia infecciosa per ITS juntament amb l’exploració física i historial mèdic per realitzar el diagnòstic EVOLUCIÓ I COMPLICACIONS Pot haver-hi autocuració, però sense tractament pot persistir anys. No provoca immunitat contra una nova infecció.
Sense tractaments, hi poden haver-hi complicacions com trastorns greus cardiovasculars i del sistema nerviós. Del nadó de mare infectada: avortaments, fetus mort o nounats amb sífilis.
MANEIG DE LA INFECCIÓ Sempre cal estudiar a la parella “estable”: - Caldria realitzar primer una serologia a la parella abans d’iniciar el tractament 3 - En cas que la primera serologia fos negativa, s’hauria de repetir a les 6 setmanes i 3 mesos Mentrestant i fins que es negativitzi la segona serologia és recomanable utilitzar mètodes barrera Estudi parella esporàdica: - Depenent en la fase de la malaltia que es trobi Tot i usar preventius, pot haver hagut transmissió oral 4 ...