Neuroanatomia Tema 6: CEREBEL (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 26/04/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Clàudia Ribas TEMA 6: CEREBEL 1. Descripció morfològica i histològica Està situat per darrere del tronc de l'encèfal (protuberancia). El cerebel està connectat amb el tronc de l'encèfal mitjançant els 3 peduncles cerebelosos: el superior amb el mesencèfal, el mitjà amb la protuberància i l'inferior amb el bulb raquidi.
Podem distingir 2 parts importants i una altra part: • Vermis: a la part medial • hemisferis cerebelosos • lòbul floculonodular: format pel nòdul i el flòcul.
L'escorça cerebelosa està més plegada que l'escorça cerebral i formada per substància grisa. I a la part interna trobem un centre medular (format per substància blanca?) i també trobem nuclis centrals (formats per substància grisa).
Cada un dels plegaments de l'escorça s'anomena fòlium i està format per 3 capes de cell. La capa més externa s'anomena capa molecular i és una capa sobretot sinàptica. A continuació hi ha una capa de cell de Purkinje molt ramificades (els seus somes). La tercera capa és una capa granular (fromada per cell granulars, petites) i a continuació trobem substància blanca.
2. Principals subdivisions filogenètiques i funcionals Classificació filogènetica (3 regions): • Arquicerebel → part més antigua, que primer es va desenvolupar. Es troba en els peixos i amfibis inferiors. Correspon al lòbul flòcul-nodular.
• Paleocerebel → es va desenvolupar més tard i es troba en amfibis superiors, rèptils i aus.
Correspon a la major part de la vermis.
• Neocerebel → es desenvolupa a nivell dels mamífers. Part més desenvolupada. Correspon als hemisferis cerebelosos i una petita part de la vermis.
Classificació funcional (3 regions): • Vestibulocerebel → es correspon exactament a l'arquicerebel. Format pel lòbul flòculnodular.
• Espinocerebel → correspon força bé amb el paleocerebel (no correspondència 100%).
Format per la major part de vermis i una petita part de l'hemisferi cerebelós.
• Cerebrocerebel (pontocerebel) → es correspon força bé amb el neocerebel. Format per la major part dels hemisferis i la vermis.
Clàudia Ribas Funcions: • Vestibulocerebel (arquicerebel) → manteniment de l'equilibri, control dels moviments dels ulls.
• Espinocerebel (paleocerebel) → control del to muscular en l'ajust de la postura, control de la sinergia (coordinació) dels músculs que participen en molts tipus de moviments automàtics com la locomoció.
• Cerebrocerebel (neocerebel) → regulació dels moviments voluntaris precisos (regulació de la seqüència,la força, la direcció i la extensió dels moviments), Regulació amb els aprenentatges motors.
Conclusions: • El cerebel té un paper central en la coordinació dels moviments i en el manteniment de l'equilibri.
• La seva importancia es posa de manifest quan es produeix una lesió.
...