CAPITUL 1 POWER (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Història Político Social Contemporània I
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 01/10/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Apuntes de los powers que colgaba el profesor Luis Castañeda Peiron.

Vista previa del texto

1.2.2. Textil Canvi tècnic: - 1733 Al tissatge Llançadora volant de John Kay (va doblar la producció per persona.
1735 màquina de filar de Lewis Paul (complexa s’havia de comprar) 1764-67 màquina de James Hargreaves (spining Jenny) fuster de Blackburn (poblet de Lancashire) Moguda per una filadora.
1768-69 Filadora de Richard Arkwright – wàter frame. (funciona amb força hidràulica) Inici de la fàbrica moderna i dels assalariats proletaritzats.
1779 Samuel Crompton Mule Spinning (idem o a vapor) 1785 Edmun Cartwright més complexe.
1.2.2. Mecanització de la Indústria i transports Producció de ferro dolç a Anglaterra: tones: 1740-17.350 1788-68.399 1796-125.078 1806-258.200 L’avenç inicial important en la producció de ferro a bon preu va ser la utilització de carbó coke. El va fer des de finals del segle XVII. Abraham Darby el 1709 va aconseguir millorar el procés i fer caure els preus.
1783 i 1784 Henry Corts va millorar el procés de laminació per sistema rodat i el pudelatge (eliminació de sofre) i obtenció d’un ferro més refinat en “alts forns” S. 29-9 1.2.2. Mecanització de la Indústria i transports: MÀQUINA DE VAPOR 1698 Thomas Savery 1712 Thomas Newcomen. Utilitzada a les mines per treure aigua.
1764 James Watt separa el condensador 1778 J. Watt i Matthew Boulton milloren i produeixen pel mercat màquines de vapor modernes. El 1800 hi havia unes 500 màquines funcionant. 300 a la indústria tèxtil.
1.2.2. Mecanització de la Indústria i transports: el ferrocarril Va trigar perquè J. Watt no volia que les màquines a vapor es moguessin.
Les primeres locomotores a la dècada de 1804. No eres eficients, ni tècnicament ni comercialment, excepte com a tren circular de demostració.
1814 George Stephenson va crear la primera locomotora eficient.
1825 Primer ferrocarril comercial de Stockton a Darlington 1830 es va obrir la línia Liverpool a Manchester, molt més important. La xarxa va créixer molt ràpidament a Anglaterra.
El ferrocarril va ser fonamental per la integració dels mercats interiors.
3.1. iii FACTORES QUE EXPLICAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Modelo de la función de crecimiento del PIB, en la economía clásica, Y= f(T,L,K)A (tierra, trabajo y capital) Rápidamente en una economía industrializada la tierra pierde peso en el producto total y en el modelo de Solow la tierra ya no se tiene en cuenta.
Modelo de Solow: Y= AK(elevado alfa) L (elevado 1-alfa) Definiendo las variables, tenemos que: K= capital total L= fuerza laboral o trabajo total A= nivel de tecnología Y= Producto Alfa= Fracción del producto producida por el capital, o coeficiente de los rendimientos marginales decrecientes.
1.3. Difusió de la industrialització i creixement econòmic El principal elemento en el modelo de Solow para explicar el incremento de Y en el largo plazo es A (cambios en el nivel de tecnología), que, finalmente en la ecuación es un factor exógeno.
En el modelo de Solow, a su vez, no se incluye un aspecto que A. Smith detectó. Sin cambio tecnológico y con los mismos factores K y L, puede haber crecimiento económico por cápita si se produce especialización. Hasta el S.XIX este factor fue muy importante, sobre todo con la segunda revolución Industrial, que coincide con la primera globalización.
Para un análisis histórico podemos resumir que los factores que hemos de tener presentes son: 1) La innovación en ciencia y tecnología con su implementación y su difusión.
2) Profundización del sistema de mercado y de la división del trabajo.
Para explicar por qué unos países o áreas tuvieron más éxito que otras, también hay que tener presente: 3) Dotación inicial de recursos naturales.
4) El papel de las instituciones.
...