Histologia.t-1 Teixit animal (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Histologia
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 19/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Texto e imagenes en ordenador, buena presentación, super claro. Tema completo sobre el tejido animal

Vista previa del texto

RESUM TEMA 1: CONCEPTE DE TEIXIT ANIMAL Teixits: -Epitelial -Conjuntiu: especialitzatssang, adipós, cartilaginós, ossi -Muscular -Nerviós Composició: Cél·lules pròpies: característiques de cada teixit, sintetitzen substàncies del mateix teixit.
Ex:hepatòcits Cél·lules accessòries: no característiques d’un sol teixit però amb funcions importants.
Ex:macròfags Matriu extracel·lular: SFA: substància fonamental amorfa SFC: substància fonamental configurada Fases per observar un teixit al microscopi: 1. Extreure la mostra 2. Fixar-lo amb formol 3. Deshidratar-lo perquè no es malmeti 4. S’introdueix parafina i es deixa refredar 5. Tallar la mostra amb el micròtom (talls de 4 micres) 6. Bany amb aigua tèbia perquè el tall quedi llis 7. Extreure’l amb el portaobjectes 8. Hidratar la mostra per tenyir-lo amb un colorant aquós Hematoxilina (bàsica)tenyeix components àcids com el nucli (morat) Eosina (àcida)tenyeix components bàsics com el citoplasma (rosa) Arrels etimològiques: Epi: sobre Peri: alrededor Endo: dentro Meso: en medio Exo: fuera Inter: Entre Intra: Dentro de, en el interior.
Trans: al otro lado, a través Ad: al lado de Sub: bajo, por debajo de.
Teixit apical: part que dona a la llum Teixit Lateral: cada un dels llocs de la cèl·lula Teixit Basal: zona de la cèl·lula que contacta amb la làmina basal ...

Tags: