Examen avaluació continua juny 2017 (2017)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Tècniques Instrumentals
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 31/03/2018
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Examen 19.06.2017 (Avaluació continuada) Pregunta 1 a) Fer esquema de elèctrode de vidre b) Dibuixar esquema de pila, pont salí c) Com es relaciona potencial i pH? d) de que està format el vidre? e) podríem mesurar el pH a una dissolució amb pH>10 Pregunta 2 a) Dibuixar polarograma b) definir i dibuixar corrent residual c) definir i dibuixar intensitat de difusió d) definir i dibuixar intensitat límit Pregunta 3 Definir i expressa al cromatograma els següents termes a) temps mort b) temps de retenció c) eficiència d) resolució e) coeficient de repartiment Pregunta 4 a) En el anterior cromatograma on podem veure processos columnars? b) Pregunta 5 Tenim tres proteïnes amb pH(A)=4.7, pH(B)=7.2, i pH(C)=8.8. Fer esquemes i dir cap on aniran les proteïnes.
a) en una cromatografia capil·lar a pH=8.8 b) en una electroforesi de zona a pH=8.8 c) en una electroforesi de zona a pH=7.2 Pràctiques: Volem separar vitamina B6 de un complex enzimàtic a) Quina tècnica usaríem? b) Quan ho quantificaríem? Explicar breument els passos de la tècnica 1 ...