Antifúngic (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

TEMA 8 – ANTIFÚNGIC Classificació dels antifúngics (antimicòtics).
Micosis superficials. Antifúngics tòpics: - Derivats azòlics - Nistatina Micosis profundes: antifúngics sistèmics: - Derivats axòlics - Anfotericina - Caspofungina, micafungina, anidulafungina - Voriconazol Membrana cel·lular: sobre ella actuen la majoria dels antifúngics inhibint la síntesi de l antifúngics inhibint la síntesi de l ergosterol ’ergosterol (azols y (azols y alilaminas) o unint-se directament al esterol (poliens).
Àcids nucleics: actuen alterant l’ADN, l’ARN o la pirimidina (5-fluorocitosina).
Paret cel·lular: actuen impedint la síntesi de 1-3 betaglucà (candinas).
MICOSIS SUPERFICIALES Infeccions de la pell, mucoses i/o annexes cutanis produïdes per fongs.
Micosis més freqüents: tinyes, candidiasis, pitiriasis versicolor.
MESURES D’HIGIENE ADEQUADES.
Factors predisposants: - Humitat, calor, maceració, escassa higiene...
ƒ Tractament amb: Antibiòtics d’ampli espectre o Esteroides, gestació. , gestació.
- Quimioteràpia „ ANTIFÚNGICS: tòpics i/o sistèmics (si superfície afectada extensa) 1. INFECCIONS LLEUS (poc extenses o localitzades): tractament tòpic durant 2-4 setmanes - Excepte onicomicosi: tractament llarg i complex.
- Cal recórrer quasi sempre a la via oral i mantenir aquesta durant mesos) 2. INFECCIONS MÉS EXTENSES, amb afectació de varies zones cutànies, „ fracàs de la teràpia tòpica, afectació unguial o de fol·licles pilosos (barba, cabell), pacients immunodeprimits tractament sistèmic tractament sistèmic (itraconazol fluconazol terbinafina itraconazol, fluconazol, terbinafina..).
3. CANDIDIASIS.
- Tractament tòpic amb derivats azòlics, nistatina (Muguet) o terbinafina.
Nistatina - Útil en candidiasis muco-cutànies.
- Muguet de la boca: administració administració en forma de solució solució oral per glopejar/gargarismes.
Terbinafina - Molt útil en infeccions per dermatòfits (tinea corporis/crusis i tinea pedis). També s’utilitza en la candidiasis cutània i pitiriasis versicolor.
- S’acumula al greix i es fixa a l’estrat corni de la pell, pel i ungles.
- Reaccions adverses: molèsties gastrointestinals i alteracions cutànies.
DERIVATS AZÒLICS Miconazol - Ampli espectre en micosis superficials per via tòpica Ampli espectre en micosis superficials per via tòpica.
- Derivats d’aplicació únicament tòpica - Útils en tractament de micosis superficials localitzades.
- Reaccions adverses: eritema, ampolles, edema, pruït, urticària.
- Via vaginal: irritació local. (clotrimoxazol) FLUCONAZOL (V.O / I.V) Molt bona absorció via oral Pocs efectes secundaris S’utilitza habitualment per candidiasis (orofaríngia, esofàgica o sistèmica).
Administració IV directa lenta (< 10 ml/min).
Generalment ben tolerat. Ef adversos: cefalea, alt. gastrointestinals i cutànies, hepatotoxicitat.
KETOCONAZOL (V.O) Es metabolitza al fetge pel Citocrom P-450: interaccions farmacològiques. Es un potent inhibidor enzimàtic.
Efectes adversos: ginecomàstia, oligospèrmia i reducció de la libido. Hepatotoxicitat.
Itraconazol (VO, IV) - Fungistàtic d’ampli espectre útil en infeccions micòtiques superficials i sistèmiques - Baixa biodisponibilitat oral. Solució i comprimits NO son intercanviables.
Posaconazol - Profilaxi i tractament d’Infeccions micòtiques sistèmiques.
- Suspensió Voriconazol (VO, IV) - ƒ Tractament de candidiasis i aspergil·losis invasiva resistents.
- ƒ Ef adversos: alteracions visuals, hepatotoxicitat., rash.
- ƒ Dosi inici: 6mg/kg/12h i continuació 4mg/kg/12h IV Amfotericina B (IV) - Espectre d’acció molt ampli. Es el fàrmac d’elecció per la major part d’infeccions fúngiques sistèmiques. Molt útil en infeccions greus causades per fongs i en pacients neutropènics amb febre.
- Molt efectiva però molts efectes secundaris: Relacionat amb l’administració. Quadre de calfreds, febre i tremolor d’aparició immediata.
Relacionat amb la Dosi i/o durada del tractament: nefrotoxicitat.
- Tècniques per minimitzar els efectes adversos: formes lipídiques (liposomal i emulsió lipídica) - Peculiaritats en l’administració Conservar en nevera. NO diluir mai en SF.
Ef adversos relacionats amb la infusió: febre, calfreds, nàusees, vòmits, flebitis.
Risc d’anafilaxi (es recomana dosi de prova abans d’iniciar tractament) Caspofungina (IV) Tractament de candidiasis i aspergil·losis invasiva resistents i en neutropènia febril.
Ef adversos: febre, anèmia, taquicàrdia, dispnea, alt gastrointestinals i cutànies.
Administració IV: conservar en nevera. Adm intermitent. Dilució en SF (Mai SG). Adm en 1 hora.
Irritant (risc de flebitis) Irritant (risc de flebitis).
Dosi inici: 70 mg i continuació: 50 mg Anidulafungina (IV) Tractament de candidiasis invasiva en adults no neutropènics.
Ef adversos: similar fluconazol (+disnea) Administració IV: reconstituir el vial amb 30 ml disolvent (etanol) i diluir amb 250-500ml SG5% o SF. Administració infusió 1,5-3h.
Dosi inici: 200 mg i continuació: 100 mg Micafungina (IV) Tractament i profilaxi de candidiasis invasiva Tractament i profilaxi de candidiasis invasiva Ef adversos: hepatotoxicitat, alteracions electrolitos.
Administració IV: reconstituir el vial amb 5ml i diluir amb 100ml SF o SG5%. Administració infusió 1h.
Dosi inici: 50-150 mg/dia segon indicació ...