Activitat del procediment legislatiu (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret Públic
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 17/02/2015
Descargas 4

Descripción

Resolució de l'activitat sobre el procediment legislatiu.

Vista previa del texto

INTRODUCCIÓ AL DRET PÚBLIC  El procediment legislatiu.      1) Quin és aquest mecanisme per tal que els ciutadans puguin impulsar l’aprovació   d’una llei per part de les Corts Generals? On es regula?    El mecanisme pel qual els ciutadans poden impulsar l’aprovació d’una llei és la recollida  d’assignatures. Aquest dret està regulat a l’article 87.3 de la Constitució Espanyola; a la Llei  Orgànica 3/1984 del 26 de març als articles 1, 7, 9, 10, 11, 12.    2) Quins són els requisits per tal de poder presentar aquesta iniciativa davant de les   Corts Generals?     Tal i com es preveu a l’article 1, per tal de presentar una iniciativa legislativa popular cal posseir  la majoria d’edat i estar inscrit al cens electoral. D’aquesta forma es podrà formar una Comissió  Promotora. Aquesta Comissió presentarà un text articulat on s’exposin els motius a la Taula del  Congrés dels Diputats, que s’expressarà a favor o en contra de la proposta en un màxim de 15  dies (Article 4 i 5). Si s’aprova, es procedirà amb la recollida d’assignatures (Article 7). En el cas  d’una proposta estatal, com és en aquesta situació, cal un mínim de 500.000 assignatures en un  període de temps de nou mesos des que la proposta ha estat acceptada.    3) En el cas que aquesta iniciativa prosperés, quines són les principals fases del   procediment legislatiu ordinari? Feu un breu esquema d’aquest procediment.     Un cop recollides les assignatures s’inicia la tramitació parlamentaria. La Taula del Congrés dels  Diputats ha de posar a la ordre del dia del Ple on s’ha de prendre la seva consideració en un  temps màxim de sis mesos (Article 13).  Durant la tramitació parlamentaria por participar un dels membres de la Comissió Promotora.     4) Per últim, en el cas que les Corts Generals aprovessin finalment aquesta norma   jurídica, és necessari algun altre tràmit formal per tal que la llei puguin entrar en   vigor i, per tant, es pugui aplicar?    No, després de la decisió del Congrés dels Diputats es realitzarà el mateix procediment  d’aprovació que totes les proposicions a l’ordre del dia del Ple.   ...